https://www.pfa.whd.ro/declaratia-390
https://www.pfa.whd.ro/declaratia-390
WWW.PFA.WHD.RO
Declaraţia 390 VIES (2024)
1. Ce este Declaraţia 390 Declaratia 390 este o declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare. Declaraţia 390 = D390 = Formularul 390 VIES. [banner_vap2s] 2. Cine trebuie să depună Declaraţia 390 Declaraţia recapitulativă 390 se depune de către ...