https://presaonestilor.wordpress.com/2018/05/14/rezultate-excelente-la-chimcomplex/
https://presaonestilor.wordpress.com/2018/05/14/rezultate-excelente-la-chimcomplex/
PRESAONESTILOR.WORDPRESS.COM
Rezultate excelente la Chimcomplex
Ultima Adunare Generala a Actionarilor (AGA) de la Chimcomplex SA Borzesti a aprobat situatiile financiare ale societatii pe anul 2017, raportul de gestiune al Consiliului de Administratie (CA) pen…