CEZAR.IT
Oameni şi furnici - c e z a r
Mă aplecasem peste pervazul ferestrei urmărind cu privirea drumul unei furnici împovărate cu o firimitură de pâine. Un drum sinuos, un traseu numai de ea ştiut ca un ritual tainic.