O istorie care nu se învaţă la şcoală. Un nou blog a apărut în spaţiul virtual, un blog dedicat integral rezistenţei şi luptei anti-comuniste de după cel de al 2 lea război mondial, dar mai cu seamă dedicat memoriei tuturor marilor români care au pătimit şi au murit din cauza ciumei roşii.
    Nimic de afișat