Despre mine

TAVARU BOGDAN

S.C. EURO TOPO-CAD S.R.L. CADASTRU - INTABULARE - TOPOGRAFIE - MASURATORI TERESTRE - GPS - GEODEZIE - CARTOGRAFIE - GIS (CONSULTANTA - EXECUTIE - P...

Blogs Home » Profesional » Servicii » TOPOGRAFIE SI CADASTRU

TOPOGRAFIE SI CADASTRU

S.C. EURO TOPO-CAD S.R.L. CADASTRU - INTABULARE - TOPOGRAFIE - MASURATORI TERESTRE - GPS - GEODEZIE - CARTOGRAFIE - GIS (CONSULTANTA - EXECUTIE - PROIECTARE - EXPERTIZA JUDICIARA) ing.geodez TAVARU BOGDAN tel: 0727335412 fax: 0344815928 [email protected] http://topografiesicadastru.blogspot.com/ http://topografiesicadastru.wordpress.com/

Articole Blog

01. ACTE NECESARE CADASTRU SI INTABULARE - Jun 29, 2011 7:35:00 AM
http://topografiesicadastru.ro/
Prima inscriere apartamente
1.  Cerere de solicitare informatii, Anexa 1;2.  Cerere de receptie si inscriere,Anexa 2;3.  Declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului,Anexa 5;4.  Actele de proprietate (copie legalizata), dupa caz:      - Contract de vanzare – cumparare      - Contract de construire      - Proces verbal de predare primire      - Contract de Imprumut (daca a fost luat cu plata in rate)      - Dovada de achitare integrala (in cazul contractelor cu plata in rate)      - Certificat de casatorie/Sentinta de divort (daca numele beneficiarului din actul de proprietate difera fata de cel prezent din C.I.)- Certificat de Deces  (in cazul in care exista  clauze in contract care trebuie radiate)- Certificat de Mostenire5. Declaratie Notariala -in cazul apartamentelor care nu au fost transcrise, – ca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni;6. Certificatul Fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru si cu valoarea impozabila (pentru constructi noi);7. B.I./C.I. in copii xerox;
TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 120 RON.-   In cazul in care exista o cerere de radiere a imprumutului/ipotecii se mai plateste suplimentar o taxa de 60 RON-   Pentru imobilele care au intrat in proprietate ca urmare a unor acte de genul: Contract de Partaj, Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile,  sau Ordinul Prefectului, eliberate incepand cu aprilie 2009 se mai plateste o taxa suplimentara de 0.15% din valoarea imobilului.
Prima inscriere teren
1.   cererea de solicitare informaţii si convenţie, conform Anexa 1;2.   cererea de recepţie si înscriere, conform Anexa 2;3)   declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat, conform Anexa 5;4)   extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (numai pentru documentaţiile din extravilan);5)   actele de proprietate, după caz, in copie legalizata;6)   certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa aibă in el valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa ;7)   copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor.
TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 120RON. 
-   Pentru imobilele care au intrat in proprietate ca urmare a unor acte de genul: Contract de Partaj, Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile,  sau Ordinul Prefectului, eliberate incepand cu aprilie 2009 se mai plateste o taxa suplimentara de 0.15% din valoarea imobilului.
Cadastru imobile : Dezmembrare sau Alipire Imobile
1.cererea de solicitare informatii, Anexa 1;2.cererea de receptie si inscriere, Anexa 2;3.declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului, Anexa 5;4.extras de carte funciara pentru informare;5.copie simpla dupa  actele de proprietate;6.copie dupa documentatia de cadastru anterioara;7.copii simpla dupa B.I./C.I.;8.copie legalizata dupa certificatul de urbanism pentru alipire indiferent de numarul de loturi alipite; dezmembrare pentru mai mult de doua loturi rezultate din operatiune.
TAXA CADASTRU PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60 RON/ LOT REZULTAT DIN ALIPIRE, 60 RON LOT REZULTAT DIN DEZMEMBRARE.
Cadastru imobile : Completare cu constructie (Inscriere /Demolare/Extindere)
1.cererea de solicitare informatii, Anexa 1;2.cerere de receptie si inscriere,Anexa 2;3.declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului, Anexa 5;4.extras de carte funciara pentru informare;5.copie xerox documentatia cadastrala avizata anterior 6.copie dupa Incheierea de intabulare;7.copie legalizata dupa:- Autorizatia de construire/Demolare- Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor - Certificat de atestare a edificarii sau extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul astfel:- pentru constructiile fara autorizatie de construire, mai vechi de anul 1991 ;-pentru constructiile ridicate dupa anul 1991 care au autorizatie de construire dar nu au proces verbal de receptie.
8. certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru, cu valuarea impozabila a constructie.9. copie xerox B.I./C.I. TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60RON+0,05% din valoarea de impozitare inscrisa in certificatul fiscal.
Intocmire Planuri de Situatie si documentatii pentru P.U.Z., P.U.D., P.U.G., P.A.C.
1.copie dupa actele de proprietate ;2.copie dupa cadastru3.copie dupa Incheierea de intabulare;4.Extras de Carte funciara pentru informare ;5.Certificat de Urbanism copie legalizata- cu mentiunea necesar pentru P.U.Z. ;6.copie B.I./C.I. ;TAXA  PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 200RON.
Scoaterea din Circuitul Agricol
1.copie dupa actele de proprietate ;2.copie dupa cadastru avizat anterior3.dupa Incheierea de intabulare 4.Extras de Carte Funciara pentru informare ;5.Certificat de urbanism copie legalizata ;6.Aviz de la ANIF  ;7.copie B.I./C.I. ;Taxele variaza in functie de suprafata, termenul pentru obtinerea tuturor avizelor este de 21 de zile lucratoare
Trasare limite teren /Intarusare
1.copie simpla act de proprietate2.copie documentatie cadastru cu coordonatele avizate3.Copie Incheiere de intabulare4.Copie simpla B.I./C.I.


cadastru, intabulare, carte funciara, topografie, geodezie, cartografie, gis, gps, masuratori terestre, parcelare, dezmembrare, comasare, alipire, tarusare, ocpi, ancpi, consultanta, executie, proiectare, expertiza judiciara, servicii cadastrale, numar cadastral, releveu, relevee constructii, aviz numar postal, masuratori, dezmembrare, comasare, alipire, imobile, constructie noua, ridicare topografica, aviz, pud, puz, pug, materializare axe constructii, cote, curbe de nivel, materializare, limite, proprietate, plan de situatie, plan topo, topografic, profile longitudinale, profile transversale, model digital, 3d, studiu topo, determinari gps, planuri parcelare, extravilan, intravilan, apartamentare, indiviza, schimbare destinatie teren, scoatere teren din circuitul agricol, expert tehnic judiciar cadastru, ploiesti, prahova, bucuresti, ilfov, constanta, cadastru ploiesti, cadastru prahova, cadastru bucuresti, cadastru ilfov, cadastru constanta, intabulare ploiesti, intabulare prahova, intabulare bucuresti, intabulare ilfov, intabulare constanta, expertiza judiciara prahova, expertiza judiciara ploiesti, acte cadastru, acte cadastru si intabulare, acte intabulare, acte necesare cadastru, acte necesare intabulare, acte necesare intabulare apartament, acte necesare pt intabulare, cadastru apartament, cadastru ieftin, cadastru ilfov, cadastru intabulare, cadastru preturi, cadastru si intabulare, cadastru si intabulare preturi, carte funciara, extras carte funciara, firme cadastru, firme cadastru si intabulare, intabulare apartament, intabulare carte funciara, intabulare cartea funciara, intabulare casa, intabulare casa noua, intabulare definitie, intabulare si cadastru, intabulare teren, intabularea unui teren, intabulari, oficiu de cadastru bucuresti, oficiul cadastru, pret cadastru, pret cadastru si intabulare, pret carte funciara, preturi cadastru, preturi cadastru si intabulare, rectificare carte funciara, ro cadastru, tarife cadastru, tarife carte funciara, taxa cadastru, taxe cadastru, taxe cadastru si intabulare, taxe intabulare, oficiu de cadastru, oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, extras de carte funciara, oficiul de cadastru ilfov, topograf, cadastru sector 1, cadastru sector 2, cadastru sector 3, cadastru sector 4, cadastru sector 5, cadastru sector 6, oficiul de cadastru bucuresti, cadastru si intabulare bucuresti, harta cadastrala bucuresti, cadastru prahova, cadastru bucuresti, ocpi bucuresti, ancpi bucuresti, cadastru giurgiu, cadastru si intabulare ploiesti, cadastru ploiesti, intabulare cadastru
02. ACTE NECESARE PENTRU DIVERSE SITUATII IN CADSTRU SI INTABULARE - Jun 29, 2011 7:33:00 AM
ACTE NECESARE PENTRU DIVERSE SITUATII:
I. Acte necesare pentru notarea contractelor de inchiriere1.  Cerere tip;2.  Contract de închiriere încheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care să cuprindă şi identificarea imobilului;3.  Dovada achitării integrale a tarifului.II. Acte necesare întabulării dreptului de concesiune1.  Cerere tip;2.  Contract de concesiune;3.  Dovada achitării integrale a tarifului.III. Acte necesare radierii ipotecii şi a interdicţiei de înstrăinare şi grevare1.  Cerere tip;2.  Declaraţia creditorului/adresa bancii creditoare din care să rezulte în mod explicit consimţământul acestuia la radierea ipotecii şi a interdicţiei de înstrăinare şi grevare, cu identificarea imobilului;3.  Dovada achitării integrale a tarifului.IV. Acte necesare eliberării extrasului de carte funciară pentru informare1.  Cerere tip;2.  Dovada achitării integrale a tarifului.V. Acte necesare pentru schimbarea denumirii societăţii, fuziune/absorbţie1. Cerere tip;2. Actul adiţional încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada înregistrării la oficiul registrului comerţului sau încheierea judecătorului delegat la oficiul registrului comerţului;3. Certificatul de înmatriculare - copie legalizată;4. Dovada achitării integrale a tarifului.VI. Actele necesare pentru notarea litigiilor în cartea funciară1.  Cerere tip;2.  Copie după acţiunea înregistrată la instanţa judecătorească cu indicarea numărului de dosar sau certificat de grefă care să identifice imobilul cu numărul cadastral, numărul de carte funciară şi localitate;3.  Dovada achitării integrale a tarifului.VII. Acte necesare pentru reconstituirea cărţilor funciare1.  Cerere tip;2.  Declaraţie notarială din partea proprietarilor din care să rezulte că situaţia juridică  a imobilului prezentată în vederea reconstituirii este cea reală;3.  Un extras de carte funciară eliberat anterior cu ultima situaţie cunoscută a proprietăţii sau actul de dobândire;4.  Certificat fiscal de la primăria locală.VIII. Actele necesare pentru notarea somaţiei de plată în cartea funciară1.  Cerere tip;2.  Somaţia emisă de executorul judecătoresc în dosarul execuţional;3.  Procesul verbal de identificare a bunurilor imobile;4.  Dovada achitării integrale a tarifului.IX. Acte necesare pentru înscrierea actelor de dezmembrare/ apartamentare/ alipire1.  Cerere tip;2.  Documentaţia cadastrală;3.  Act de dezmembrare/ apartamentare/ alipire;4.  Dovada achitării integrale a tarifului.X. Acte necesare eliberării copiilor după cărţile funciare, conforme cu originalul1.  Cerere;2.  Dovada achitării integrale a tarifului.XI. Acte necesare eliberării copiilor după actele aflate în arhiva de carte funciară1.  Cerere;2.  Dovada achitării integrale a tarifului.XII. Acte necesare pentru radierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct*, habitaţie, servitute, superficie)1.  Cerere tip;2.  Actul prin care se justifică radierea - copie legalizată;3.  Dovada achitării integrale a tarifului.* Certificatul de deces se prezintă în copie legalizată!XIII. Acte necesare eliberării unui extras de carte funciară pentru autentificare1.  Cerere tip întocmită de notarul public, semnată şi de proprietarul imobilului;
2.  Dovada achitării integrale a tarifului.
* Acest tip de extras se eliberează NUMAI notarului public!XIV. Acte necesare pentru schimbarea/notarea adresei administrative în cartea funciară1.  Cerere tip;2.  Adeverinţa de la primărie din care să rezulte corelarea între nr. cad. şi adresa administrativă;3.  Dovada achitării integrale a tarifului.XV. Acte necesare pentru înscrierea actelor de adjudecare1.  Cerere tip;2.  Actul de adjudecare care să identifice imobilul prin numărul topografic/cadastral şi numărul de carte funciară/localitate;3.  Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;4.  Dovada achitării integrale a tarifului.XVI. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 112/1995 şi a Legii nr. 10/20011.  Cerere tip;2.  Dispoziţia de restituire emisă de primărie;3.  Dovada achitării integrale a tarifului.XVII. Actele necesare pentru înscrierea hotărârilor judecătoreşti1.  Cerere tip;2.  Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă şi expertiza care face parte integrantă din hotărârea judecătorească, după caz. în situaţia în care au fost exercitate căile de atac, se vor anexa toate hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauza respectivă, după caz (fond, apel, recurs);3.  Dovada achitării integrale a tarifului.XVIII. Acte necesare pentru întabularea dreptului de ipotecă1.  Cerere tip;2.  Contract de ipotecă;3.  Dovada achitării integrale a tarifului.XIX. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate dobândit prin moştenire1.  Cerere tip;2.  Certificatul de moştenitor *;3.  Dovada achitării integrale a tarifului.* Dreptul de proprietate al autorilor fiind întabulat în cartea funciară!XX. Acte necesare pentru înscrierea unei construcţii finalizate şi întabularea dreptului de proprietate asupra acesteia1.  Cerere tip;2.  Documentaţie cadastrală recepţionată, în situaţia în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea imobilului;3.  Certificat eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află situat imobilul, prin care să se ateste  finalizarea construcţiei;4.  Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;5.  Act de constituire a dreptului de superficie, în cazul în care proprietarul construcţiei nu este şi proprietarul terenului;6.  Dovada achitării integrale a tarifului.XXI. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate1.  Cerere tip;2.  Documentaţie cadastrală recepţionată- în situaţia în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia;3.  Acte de proprietate* (în copie legalizată, cu excepţia hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile şi a actelor autentificate de notarii publici);4.  Copia extrasului de carte funciara pentru autentificare, după caz;5.  Dovada achitării integrale a  tarifului.


cadastru, intabulare, carte funciara, topografie, geodezie, cartografie, gis, gps, masuratori terestre, parcelare, dezmembrare, comasare, alipire, tarusare, ocpi, ancpi, consultanta, executie, proiectare, expertiza judiciara, servicii cadastrale, numar cadastral, releveu, relevee constructii, aviz numar postal, masuratori, dezmembrare, comasare, alipire, imobile, constructie noua, ridicare topografica, aviz, pud, puz, pug, materializare axe constructii, cote, curbe de nivel, materializare, limite, proprietate, plan de situatie, plan topo, topografic, profile longitudinale, profile transversale, model digital, 3d, studiu topo, determinari gps, planuri parcelare, extravilan, intravilan, apartamentare, indiviza, schimbare destinatie teren, scoatere teren din circuitul agricol, expert tehnic judiciar cadastru, ploiesti, prahova, bucuresti, ilfov, constanta, cadastru ploiesti, cadastru prahova, cadastru bucuresti, cadastru ilfov, cadastru constanta, intabulare ploiesti, intabulare prahova, intabulare bucuresti, intabulare ilfov, intabulare constanta, expertiza judiciara prahova, expertiza judiciara ploiesti, acte cadastru, acte cadastru si intabulare, acte intabulare, acte necesare cadastru, acte necesare intabulare, acte necesare intabulare apartament, acte necesare pt intabulare, cadastru apartament, cadastru ieftin, cadastru ilfov, cadastru intabulare, cadastru preturi, cadastru si intabulare, cadastru si intabulare preturi, carte funciara, extras carte funciara, firme cadastru, firme cadastru si intabulare, intabulare apartament, intabulare carte funciara, intabulare cartea funciara, intabulare casa, intabulare casa noua, intabulare definitie, intabulare si cadastru, intabulare teren, intabularea unui teren, intabulari, oficiu de cadastru bucuresti, oficiul cadastru, pret cadastru, pret cadastru si intabulare, pret carte funciara, preturi cadastru, preturi cadastru si intabulare, rectificare carte funciara, ro cadastru, tarife cadastru, tarife carte funciara, taxa cadastru, taxe cadastru, taxe cadastru si intabulare, taxe intabulare, oficiu de cadastru, oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, extras de carte funciara, oficiul de cadastru ilfov, topograf, cadastru sector 1, cadastru sector 2, cadastru sector 3, cadastru sector 4, cadastru sector 5, cadastru sector 6, oficiul de cadastru bucuresti, cadastru si intabulare bucuresti, harta cadastrala bucuresti, cadastru prahova, cadastru bucuresti, ocpi bucuresti, ancpi bucuresti, cadastru giurgiu, cadastru si intabulare ploiesti, cadastru ploiesti, intabulare cadastru