Blogs Home » Edu » Educatie » scoala generala seitin

scoala generala seitin

blogul scolii din seitin axat pe activitati extrascolare

Articole Blog

01. Subiecte Olimpiada Judeteana de Matematica - Nov 23, 2016 8:49:00 PM
        În anii 2013 si 2014 pe site-ul societatii, la adresa ssmr.ro, au fost publicate harti interactive ce contin subiectele date la etapa locala a olimpiadei de matematica (OLM), în fiecare judet al tarii. Este suficient sa accesati link-ul aferent unui judet, pentru a descarca subiectele.
Etapa locala 2013:

Etapa locala 2014:


Etapa locala 2015:
Etapa locala 2016:

Sursa: ssmr.ro http://www.scoala.seitin.ro
02. Admitere 2017 liceu - Sep 19, 2016 4:47:00 PM
Ordinul nr. 50772016 - admitere liceu - 2017
Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii StiintificeOrdinul nr. 5077/2016 privind organizarea si desfasurarea admiterii în învatamântul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018 În vigoare de la 16.09.2016 În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul national de învatamânt, cu modificarile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 din Hotarârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.http://www.scoala.seitin.ro
03. Scoala Altfel 2016 - Apr 22, 2016 2:52:00 PM
Școala altfel: ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!” Săptămâna de dinaintea vacanței de primăvară a fost una deosebită. Elevii și profesorii au uitat de cărți, de caiete și de cataloage și au ales să facă orele ,,altfel”.
Aceștia au dat frâu liber creativității, jocurilor de cunoaștere și de socializare și au realizat numeroase activități cu caracter nonformal, care au avut drept scop valorificarea talentelor și competențelor elevilor în domenii cât mai diverse.
În acest scop au fost realizate activități cultural artistice, tehnico-științifice, sportive, activități dedicate abilităților de viață. Astfel, elevii și profesorii au avut ocazia să cânte împreună la sesiunile de karaoke, să deseneze, să picteze, să încondeieze ouă pentru sfintele sărbători de Paște, să construiască căsuțe pentru păsări în cadrul atelierelor de pictură și educație tehnologică, să participe la activități de ecologizare, să organizeze competiții sportive, să readucă în prim-plan personajele din poveștile preferate.
Una dintre activitățile ,,gustate” de participanți a fost cea dedicată unui stil de viață sănătos, unde elevii au putut realiza salate de fructe sau de legume, au învățat cum să pregătească torturi sau prăjituri sau cum să facă diferite aperitive.
Nu au lipsit nici activitățile realizate în parteneriat cu poliția locală unde elevii au aflat că violența este dovada slăbiciunii noastre sau că, pentru a fi un bun participant la trafic, este necesar să respectăm niște reguli de circulație bine stabilite.
Pentru că săptămână ,,Școala altfel” s-a desfășurat în apropierea sărbătorilor de Paște, elevii au avut ocazia să participe la marea taină a Euharistiei, aceștia descoperind pașii pe care preotul îi face pentru pregătirea pâinii și vinului de Paște.
Toate activitățile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenoasă elevii și profesorii propunându-și ca săptămâna ,,Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! ” să fie una a solidarității și prieteniei.
Consilier educativ, 

Loredana Roman

http://www.scoala.seitin.ro
04. SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016 - Jan 17, 2016 7:51:00 PM
CALENDARUL
simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale
examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2015 - 2016Simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a din anul școlar 2015-2016

22 februarie 2016 Simulare – Limba şi literatura română – probă scrisă23 februarie 2016 Simulare – Matematică – probă scrisă24 februarie 2016 Simulare – Limba şi literatura maternă – probă scrisă4 martie 2016 Afişarea rezultatelor

CONȚINUTURI PENTRU SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII
CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora suntcele prevăzute în programa pentru Evaluarea Națională pentruabsolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin OMEN 4431/29.08.2014.Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:• procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri destil: alegoria) – conținut asociat competenței specifice 1.1;• trăsături specifice genului dramatic în opere literare studiate sauîn texte la prima vedere – conţinuturi asociate competenţeispecifice 1.1;• trăsături ale speciilor literare: romanul, balada populară –conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1;• complemente circumstanțiale și propoziții subordonatecircumstanțiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, decauză, de scop, condiţională, concesivă, consecutivă) –conținuturi asociate competenței specifice 2.2.
MATEMATICA
Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora suntcele prevăzute în programa pentru Evaluarea Națională pentruabsolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin OMEN 4431/29.08.2014.Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:• din capitolul Numere reale- Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operații cuacestea (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare laputere)• capitolul Funcţii• din capitolul Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii- Ecuații de forma ax + by + c = 0 , unde a, b, c sunt numerereale, a ≠ 0 , b ≠ 0- Sisteme de ecuaţii de forma:
 a1 x + b1 y + c1 = 0, unde a1 , a2 , b1 , b2 , c1 , c2 sunt numerea2 x + b2 y + c2 = 0••reale; rezolvare prin metoda substituției și/sau prin metodareducerii; interpretare geometrică- Ecuația de forma ax 2 + bx + c = 0 , unde a, b, c sunt numerereale, a ≠ 0- Inecuații de forma ax + b > 0 ( ≥, <, ≤ ) , unde a, b sunt numerereale- Probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuațiilor și alsistemelor de ecuațiidin capitolul Proiecții ortogonale pe un plan- Calculul unor distanţe în interiorul corpurilor studiatecapitolul Calcularea de arii și volume
http://www.scoala.seitin.ro
05. Tinerete si Jurnalism V (si online) mai 2015 - Apr 26, 2015 9:06:00 PM
user posted image


Concursul international de reviste scolare "Tinerete si Jurnalism"

editia V 2015 - si online

Perioada inscriere: 1 mai 2015 - 25 mai 2015 DOAR PRIN FORMULARUL DE INSCRIERE ONLINE
user posted image


Vom incerca regularizarea unui concurs international de reviste scolare.
Pentru aceasta am inceput cu prima editie (judeteana), ce s-a desfasurat in perioada iunie 2009, am continuat cu urmatoarele editii (interjudeteana), cand tinem sa va anuntam ca am crescut, iar acum suntem la categoria international:


La aceasta editie (V) suntem Inscrisi in CALENDARUL Activitatilor educative nationale 2015 la A3. Domeniul cultural artisitic: Literatura pe pozitia 31
La a patra editie am fost inscrisi in CALENDARUL Activitatilor educative regionale si intrajudetene 2014 (fara finantare MEN) la pozitia 69.
La a treia editie am fost inscrisi in CALENDARUL Activitatilor educative regionale si intrajudetene 2013 la pozitia 67.
La a doua editie am fost inscrisi in CALENDARUL Activitatilor educative regionale si intrajudetene 2010 la pozitia 16.


Argument

Dincolo de puterea cuvintului orice revistă reprezintă o formă de manifestare artistică. Privită, la inceput, ca o joacă, revista şcolară devine o expresie a tinereţii şi fanteziei. in paginile ei se adună tot ce inseamnă muncă şcolară, efort intelectual şi imaginaţie creatoare. Scopul concursului "Tinereţe şi jurnalism" este acela de a ii aduce in prim plan pe cei pentru care scrisul reprezintă o a doua natură, din toate școlile cu predare în limba română din întrega lume.

Obiectivele concursuluicunoaşterea şi popularizarea la nivel judeţean (şi chiar naţional) a revistelor şcolarerealizarea unei noi modalităţi de interacţiune la nivel socialeducarea elevilor in spiritul iniţiativei jurnalistice şi cultivarea respectului pentru cuvantul scrisDezvoltarea spiritului de iniţiativă la nivelul elevilor şi cadrelor didactice;
exprimarea corectă şi expresivă in limba romanăAsumarea de responsabilităţi în organizarea unor activităţi extraşcolareSecţiuniA. Categoria PRINT şcoală primară: reviste şcolare realizate de elevii claselor "zero" si I-IVşcoală gimnazială: reviste şcolare realizate de elevii claselor V-VIIIliceu: reviste şcolare realizate de elevii claselor IX-XIIB. Categoria ELECTRONIC: cam tot ce nu intra mai sus (sa fie de folos elevilor si cadrelor didactice)
revista scolara: doar in format electronicblog, site, aplicatie: pentru promovarea activitatilor eleviloraltceva (nu sunt facute de elevi, dar sunt in folosul lor) : reviste metodologice, pedagogice, reviste de specialitate
Revistele trebuie să fie realizate de elevi, sub îndrumarea profesorilor.


Organizatori:

Scoala Gimnaziala "Stefan Bozian" Seitin
Scoala Gimnaziala "Dr.Ioan Danicico", Semlac


Parteneri:

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad
Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra", Arad
Biblioteca judeteana "A.D. Xenopol", Arad
AGIRo


Componenţa comisiei de organizare:

organizatori: prof. Dan Matica, profesor Şcoala Gimnazială „Ştefan Bozian” Şeitin

prof. Emilia Caceu, director Şcoala Gimnazială „Ştefan Bozian” Şeitin
prof. Dan Dănilă, director Şcoala Gimnazială „Dr. I. Danicico” Semlac

colaboratori: prof. Mariana Tocaciu, inspector şcolar activitate educativă formală şi nonformală la Inspectoratul Şcolar Judetean Arad
prof. Diana Achim, inspector şcolar limba şi literatura română la Inspectoratul Şcolar Judetean Arad

prof. Larisa Chitu, director Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra" Arad
Iuliana Gaita, bibliotecar Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra" Arad

Lucia Bibart, biblotecar sef Serviciul Marketing, Imagine şi Animaţie Cultură la Biblioteca Judeteana "A.D. Xenopol" Arad

Viorel Dolha, presedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

prof. Diana Ban , limba şi literatura română la Şcoala Gimnazială „Dr. I. Danicico” Semlac

prof. Laura Stana , limba şi literatura română la Şcoala Gimnazială „Dr. I. Danicico” Semlac
prof. Ramona Ticlos , limba şi literatura română la Şcoala Gimnazială „Ştefan Bozian” Şeitin


Secţiuni:

A. Categoria PRINT
1. şcoală primară: reviste şcolare realizate de elevii claselor "zero" si I-IV
2. şcoală gimnazială: reviste şcolare realizate de elevii claselor V-VIII
3. liceu: reviste şcolare realizate de elevii claselor IX-XII

B. Categoria ELECTRONIC: cam tot ce nu intra mai sus (sa fie de folos elevilor si cadrelor didactice)
1. revista scolara : doar in format electronic
2. blog, site, aplicatie: pentru promovarea activitatilor elevilor
3. altceva (nu sunt facute de elevi, dar sunt in folosul lor) : reviste metodologice, pedagogice, reviste de specialitate


Regulament de participare:

Notă: Aceasta editie se desfasoara atat in format clasic, cat si online.

Concursul se adresează elevilor din clasele primare, gimnaziale şi liceale precum şi cadrelor didactice care ii indrumă in realizarea revistelor şcolare din toate şcolile cu predare in limba romană din intreaga lumea.


Participanţii la concurs vor expedia (pentru a creea baza de date a concurentilor-vezi editiile anterioare),
in perioada 1 mai 2015-25 mai 2015-
data postei electronice pe adresa de email: [email protected]
sau data postei clasice pe Adresa scolii

Şcoala Generală Şeitin,
str. Revoluţiei, nr. 52, cod postal 317315,
localitatea Şeitin, judeţul Arad,

ultimul număr al revistei şcolare prin posta (pentru categoria PRINT) sau in format electronic ( .pdf, .doc, .docx - max 20Mb) - (pentru categoria ELECTRONIC);acord de parteneriat (descarcat de pe site, semnat, ştampilat şi scanat) - pentru cei care nu au participat in editia IV 2014;o fotografie a copertei fata (.jpg, .png - 400px/600px - max 2Mb),Atentie !! Alături de cele trei cerinţe se va trimite şi o scurtă descriere a revistei-150 de cuvinte (membrii colectivului de redacţie, motivul apariţiei, aspect legate de conţinutul revistei, perspective)-conform formularului de inscriere online.cine doreste sa primeasca diploma pe hartie trebuie sa trimita si un plic A4 timbrat (asigurati-va ca acopera cheltuielile de expediere) autoadresat (adresa unde doriţi să primiţi diplomele).Notă:Nu se percepe taxă de înscriere la concurs.


In perioada 26 mai-7 iunie 2015 se va incerca un sistem paralel de votare online (gen facebook) public si un sistem de autovot (gen Eurovision) al participantilor.
In data de 7 iunie 2015 (sau o alta data din iunie) juriul alcatuit din reprezentanti ai scolii si a institutiilor partenere va desemna castigatorii.
Rezultatele vor fi afişate pe site-ul şcolii: http://www.scoala.seitin.ro şi in presă pană la data de 22 iunie 2015, iar premiile şi diplomele de participare vor fi DESCARCATE DE PE SITE, sau trimise prin posta cu confirmare de primire. Se vor acorda premii pentru ocupanţii primelor 3 locuri ale fiecărei secţiuni şi diplome de participare tuturor coordonatorilor de revistă.

Criterii de jurizare:gradul de complexitate a revistelor: cultivarea parteneriatului şcolar, abordarea tradiţiilor zonei din care provin, mesajul intercultural al acestora;limbajul adecvat vârstei, dar situat în limitele obligatorii ale clarităţii, decenţei, corectitudinii gramaticale şi exigenţei stilistice, care atrag pe cititor şi-l determină să găsească în revistă nu numai o sursă de amuzament, dar şi de informare şi formare a sufletului şi a caracterului;dimensiunea europeană a conţinutului revistelor şi mesajul intercultural al acestora;nivelul de implicare al elevilor;estetica şi ingeniozitatea prezentării graficenumar ISSNformat print (bonus 5 puncte)Notă:Revistele trebuie să fie realizate de elevi, sub îndrumarea profesorilor, (inafara de cele din categoria B3).

Mediatizarea concursului

site-ul scolii, articole in presa locală, site-uri de specialitate.

Programul concursului

lucrările vor fi trimise pană in data de 25 mai 2015
pe adresa de email [email protected] sau pe
Adresa scolii

Şcoala Generală Şeitin,
str. Revoluţiei, nr. 52, cod postal 317315,
localitatea Şeitin, judeţul Arad,

Persoane de contact:

prof. Dan Matica, [email protected]
Şcoala Gimnazială Şeitin, [email protected], tel: 0257 415106, fax: 0257 415106


Fişier ataşat ( Număr de descărcări: 9 )
Fişier ataşat ed_V_Concurs_interjude_ean_de_reviste__colare_2015.pdf

--------------------
Tinerete si Jurnalism Concurs interjudetean de reviste scolare-editia V (si online) 2015
Calatorie in Lumea Cunoasterii Proiect cu grant PIR 2008
Ion Agarbiceanu si Ion Slavici-doi scriitori ardeleni parteneriat interjuetean cultural artistic http://www.scoala.seitin.ro
06. Inscriere invatamant primar 2015 - Feb 10, 2015 8:35:00 PM
Inscriere in invatamantul primar 2015 Clasa I si clasa pregatioare Pentru anul scolar 2015-2016* perioada inscriere (16.02.2015 - 06.03.2015,)*Informatii parinti

Data si locul intalnirii cu parintii (Ziua Portilor Deschise): 12.02.2014 orele 9,00 - 11,00. DESCARCATI- ORDIN nr. 3171/05.02.2015 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016 DESCARCATI - Metodologia privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016 DESCARCATI - Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016 Informații pentru părinți oferite de către Inspectoratul Școlar Județean ARAD Informații pentru părinți de pe pagina oficială a Ministerului Educației și Cercetării Științifice

alte informatii in curand TEL VERDE : 0 800 816 257Numarul TelVerde 0 800 816 257 este disponibil incepand cu data de 1 aprilie 2013, in intervalul orar 800 - 1600, de luni până vineri​.


* Metodologia este aprobată prin Ordinunul nr.3171/05.02.2015 al Ministerului Educației și Cercetării Științifice
Calendarul înscrierii este anunțat si este disponibil Documente necesare inscrieriiCERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL – COPIE ŞI ORIGINAL;CARTE DE IDENTITATE PĂRINŢI – COPIE ŞI ORIGINAL;HOTĂRÂRE DE ÎNCREDINŢARE – COPIE ŞI ORIGINAL( NUMAI UNDE ESTE CAZUL);DOVADĂ DOMICILIU - COPIE ŞI ORIGINAL (NUMAI UNDE ESTE CAZUL);ADEVERINŢĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE CU MENŢIUNEA „CLINIC SĂNĂTOS/APT PENTRU ŞCOALĂ”;REZULTATUL EVALUĂRII PSIHOSOMATICE A ELEVILOR CARE NU ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI PÂNĂ LA 31.08.2015 INCLUSIV. Oferta educațională 2015 - 2016Clasa pregatitoare - 1 clasa: 30 elevi (inv. preda CRISTINA)vor activa la localul I (vis-a-vis de Biserica Ortodoxa) Clasa 1 - in 1 clasa: mai sunt 15 locuri (inv. bulz ALEXANDRA si inv. florea LUISA)Seitin - Clasa 1Seitin - Clasa 1
Seitin - Clasa pregatitoareSeitin - Clasa pregatitoare ContactSIRUTA: 12215


Local I:posta:str. REVOLUTIEI nr. 52 loc. SEITIN jud. ARAD cod postal: 317315SIRUES:318524 telefon:0257 415106fax:+40 0257 415106e-mail:[email protected] web:scoala.seitin.ro
Local II:posta:str. REVOLUTIEI nr. 40 loc. SEITIN jud. ARAD cod postal: 317315telefon:0257 415017
Gradinita PN:posta:str. REVOLUTIEI nr. 43b loc. SEITIN jud. ARAD cod postal: 317315SIRUES:322343 telefon:0257 415166

Puteti sa ne trimite-ti un mesaj folosind formularul de contact. http://www.scoala.seitin.ro
07. Simulari 2015 - Dec 31, 2014 8:36:00 PM
Ministerul Educaţiei organizează simulări ale examenelor naţionale la sfârşitul lunii februarie (EN VIII) şi începutul lunii martie 2015 (Bacalaureat)30.12.2014

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a stabilit ca simulările examenelor naţionale din anul şcolar 2014-2015 să se desfăşoare în zilele de 23, 24 şi 25 februarie (Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a), respectiv 2, 3, 4 şi 6 martie (Bacalaureat - pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a).Simulările au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv a unui examen de bacalaureat naţional şi optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2014 - 2015, sunt: Limba şi literatura română (23 februarie), Matematică (24 februarie) şi Limba şi literatura maternă - pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă (25 februarie). Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 6 martie.Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a din anul şcolar 2014-2015 are următorul calendar: Limba şi literatura română (2 martie), Limba şi literatura maternă (3 martie), proba obligatorie a profilului (4 martie) şi, doar pentru elevii claselor a XII-a, proba la alegere a profilului şi specializării (6 martie). Toate probele sunt scrise. Afişarea rezultatelor va avea loc pe data de 12 martie.În vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.http://www.scoala.seitin.ro
08. Planor carton - Oct 27, 2014 5:52:00 PM
Prin grija domnului Tiberiu Kass, titularul cercului de aeromodelism de la Palatul Copiilor Arad, va punem la dispozitie un model de planor pe care-l puteti decupa singuri dintr-o bucata de carton (printati imaginea direct pe carton) si urmati instructiunile din imagine.
planor carton FELIX 5Mai aveti nevoie de bucata de lemn (cam 24 cm) pe care sa lipiti ce ati decupat. Daca va "chinuie" talentul dati frau liber imaginatiei si puneti cateva pete de culoare pe el.
Abia astept sa vad plina curtea de asemenea "zburatoare".
http://www.scoala.seitin.ro
09. Avioane din hartie - Oct 17, 2014 5:19:00 PM
Daca cauti bine pe net s-ar putea sa si gasesti. Vedeti cateva modele mai jos (cel de la 9 il costruiam cand eram elev):
http://www.scoala.seitin.ro
10. Sistemul Solar - Apr 10, 2014 5:47:00 PM
Doar poze!http://www.scoala.seitin.ro
11. Tinerete&Jurnalism Editia IV (online) 2014 - Mar 31, 2014 9:00:00 PM

Concursul interjudetean de reviste scolare "Tinerete si Jurnalism"editia IV 2014 - online
Perioada inscriere: 1 mai 2014 - 25 mai 2014

Vom incerca regularizarea unui concurs interjudetean de reviste scolare.

Pentru aceasta am inceput cu prima editie (judeteana), ce s-a desfasurat in perioada iunie 2009, am continuat cu a doua si a treia editie (interjudeteana), cand tinem sa va anuntam ca am crescut. La a doua editie am fost inscrisi in CALENDARUL Activitatilor educative regionale si intrajudetene 2010 la pozitia 16.La a treia editie suntem am fost inscrisi in CALENDARUL Activitatilor educative regionale si intrajudetene 2013 la pozitia 67.Acum, la aceasta editie suntem inscrisi in CALENDARUL Activitatilor educative regionale si intrajudetene 2014 (fara finantare MEN) la pozitia 69.
Detalii mai jos:

scoala seitin-concurs reviste scolareArgument
Dincolo de puterea cuvintului orice revista reprezinta o forma de manifestare artistica. Privita, la inceput, ca o joaca, revista scolara devine o expresie a tineretii si fanteziei. in paginile ei se aduna tot ce inseamna munca scolara, efort intelectual si imaginatie creatoare. Scopul concursului "Tinerete si jurnalism" este acela de a ii aduce in prim plan pe cei pentru care scrisul reprezinta o a doua natura.

Obiectivele concursului: cunoasterea si popularizarea la nivel judetean (si chiar national) a revistelor scolare realizarea unei noi modalitati de interactiune la nivel social educarea elevilor in spiritul initiativei jurnalistice si cultivarea respectului pentru cuvantul scris Dezvoltarea spiritului de initiativa la nivelul elevilor si cadrelor didactice; exprimarea corecta si expresiva in limba romana Asumarea de responsabilitati în organizarea unor activitati extrascolare
Sectiuni: scoala primara: reviste scolare realizate de elevii claselor "zero" si I-IV scoala gimnaziala: reviste scolare realizate de elevii claselor V-VIII liceu: reviste scolare realizate de elevii claselor IX-XII
Regulament de participare:

Nota: Aceasta editie se desfasoara exclusiv online.

Concursul se adreseaza elevilor din clasele primare, gimnaziale si liceale precum si cadrelor didactice care ii indruma in realizarea revistelor scolare.
Participantii la concurs vor expedia (pentru a creea baza de date a concurentilor-vezi editiile anterioare), in perioada 1 mai 2014-25 mai 2014 - data postei electronice - pe adresa de email:[email protected]:
ultimul numar al revistei scolare doar in format electronic (.pdf, .doc, .docx); acord de parteneriat (descarcat de pe site, semnat, stampilat si scanat); o fotografie a copertei fata (.jpg, .png - 400px/600px - max 2Mb)


!! Alaturi de cele trei cerinte se va trimite si o scurta descriere a revistei-150 de cuvinte (membrii colectivului de redactie, motivul aparitiei, aspect legate de continutul revistei, perspective)-conform formularului de inscriere online.
cine doreste sa primeasca diploma pe hartie trebuie sa trimita si un plic A4 timbrat (asigurati-va ca acopera cheltuielile de expediere) autoadresat (adresa unde doriti sa primiti diplomele).


Nota: Nu se percepe taxa de înscriere la concurs.


In perioada 26 mai-7 iunie 2013 se va incerca un sistem paralel de votare online (gen facebook) public si un sistem de autovot (gen Eurovision) al participantilor.
In data de 7 iunie 2013 (sau o alta data din iunie) juriul alcatuit din reprezentanti ai scolii si a institutiilor partenere va desemna castigatorii.
Rezultatele vor fi afisate pe site-ul scolii: http://www.scoala.seitin.ro si in presa pana la data de 22 iunie 2014, iar premiile si diplomele de participare vor fi trimise prin posta, cu confirmare de primire. Se vor acorda premii pentru ocupantii primelor 3 locuri ale fiecarei sectiuni si diplome de participare tuturor coordonatorilor de revista.

Criterii de jurizare:
gradul de complexitate a revistelor: cultivarea parteneriatului scolar, abordarea traditiilor zonei din care provin, mesajul intercultural al acestora; limbajul adecvat vârstei, dar situat în limitele obligatorii ale claritatii, decentei, corectitudinii gramaticale si exigentei stilistice, care atrag pe cititor si-l determina sa gaseasca în revista nu numai o sursa de amuzament, dar si de informare si formare a sufletului si a caracterului; dimensiunea europeana a continutului revistelor si mesajul intercultural al acestora; nivelul de implicare al elevilor; estetica si ingeniozitatea prezentarii grafice numar ISSN

Nota:Revistele trebuie sa fie realizate de elevi, sub îndrumarea profesorilor.

Mediatizarea concursului
site-ul scolii, articole in presa locala, site-uri de specialitate.

Programul concursului
lucrarile vor fi trimise pana in data de 25 mai 2014 pe adresa de email [email protected]

Adresa scolii

Scoala Generala Seitin,
str. Revolutiei, nr. 52, cod postal 317315,
localitatea Seitin, judetul Arad,

Persoane de contact:
prof. Dan Matica, [email protected] Scoala Generala Seitin, [email protected], tel: 0257 415106, fax: 0257 415106


Alte detalii le gasiti la pagina concursului dedicata cele de-a 4-a editii. Nu uitati: Aceasta editie este doar online. Perioada de inscriere 1-25 mai 2014.
O zi buna,
[email protected]


Detalii despre aceasta editie gasiti in regulamentul concursului.
Participantii si castigatorii:

La editia a 4-a din 2014 ( 1 intrari) La editia a 3-a din 2013 ( 27 intrari) La editia a 2-a din 2010 ( 21 intrari) La editia a 1-a din 2009 ( 14 intrari)
Sunteti bineveniti cu sugestii si reclamatii. Scoala Gimanziala "Stefan Bozian" Seitin De la Ion Agarbiceanu la Ioan Slavici O zi buna! http://www.scoala.seitin.ro
12. Inscriere Clasa I - Feb 17, 2014 6:44:00 PM

Inscriere in invatamantul primar 2014Clasa I si clasa pregatioarePentru anul scolar 2014-2015*perioada inscriere (17.02.2014-18.04.2014)*Informatii parintialte date pentru anul scolar 2014-2015 in curand!!!Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor preșcolari în vederea înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015unde: Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr” Pecica Pecica, str. 2 nr. 37 0257-468084 cine: Unitățile de învățământ din zona Pecica cand: 19, 21 februarie 2014 – orele 11-17 26, 28 februarie 2014 – orele 11-17 05, 07 martie 2014 – orele 11-17 Ziua Portilor Deschise are loc in 20.02 intre orele 1400 si 1800!Vor participa viitoarele cadre didactice de la clasele pragatitoare, actualele cadre didactice de la clasele pregatitoare si educatoarele de la gradinita.
Dezbatere publică (incheiata)- Proiect Metodologie şi Calendar înscriere învăţământ primar 2014-2015 DESCARCATI - Metodologia privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015 DESCARCATI - Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015 Informații pentru părinți oferite de către Inspectoratul Școlar Județean ARAD Informații pentru părinți de pe pagina oficială a Ministerului Educației Naționalealte informatii in curand
TEL VERDE : 0 800 816 257Numarul TelVerde 0 800 816 257 de la ISJ va fi disponibil incepand cu data de 1 aprilie 2013, in intervalul orar 800 - 1600* Metodologia este aprobată prin Ordininul MEN nr. 3111/14.02.2014 al Ministrului Educației Naționale Calendarul înscrierii este anunțat si este disponibil
Oferta educațională 2014 - 2015Clasa pregatitoare - 2 clase: 32 elevi (inv. bulz ALEXANDRA si inv. florea LUISA)vor activa la localul I (vis-a-vis de Biserica Ortodoxa)
Clasa 1 - in 2 clase: mai sunt XXX locuri (inv. crasnic MIRELA si inv. popa TEODOR)Seitin - Clasa 1Seitin - Clasa 1 Seitin - Clasa pregatitoareSeitin - Clasa pregatitoare
ContactSIRUTA: 12215


Local I:
posta:str. REVOLUTIEI nr. 52 loc. SEITIN jud. ARAD cod postal: 317315SIRUES:318524telefon:0257 415106fax:+40 0257 415106e-mail:[email protected]:scoala.seitin.ro
Local II:
posta:str. REVOLUTIEI nr. 40 loc. SEITIN jud. ARAD cod postal: 317315telefon:0257 415017
Gradinita PN:
posta:str. REVOLUTIEI nr. 43b loc. SEITIN jud. ARAD cod postal: 317315SIRUES:322343telefon:0257 415166

Puteti sa ne trimite-ti un mesaj folosind formularul de contact.
http://www.scoala.seitin.ro
13. Simulare februarie 2014 - Feb 10, 2014 8:02:00 AM
Conform Anexei 2
 CONȚINUTURI PENTRU SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2013 – 2014
Mai puteti incerca si ceva modele se simulari pe site-ul www.mate.info.ro sau direct online ale dl. prof. Sorin Borodi.
Spor la treaba! http://www.scoala.seitin.ro
14. Evaluari in 2014 - Jan 9, 2014 6:47:00 PM


Evaluările Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a vor avea loc, în două sesiuni, în intervalul 6 - 29 mai09.01.2014

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat joi, 9 ianuarie 2014, pe site-ul www.edu.ro, calendarul şi metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale (EN-2014) la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014. În anul şcolar în curs, aceste evaluări se vor desfăşura, în două sesiuni, în perioada 6 - 29 mai, după cum urmează: prima sesiune, în perioada 6 - 15 mai, iar a doua sesiune, în perioada 20 - 29 mai.PRIMA SESIUNE are următorul calendar:- clasa a II-a (6 mai: Limba română - scris şi citit; 7 mai: Limba maternă - scris şi citit; 8 mai:  Matematică)- clasa a IV-a (13 mai: Limba română - Limba maternă; 14 mai: Matematică)- clasa a VI-a (14 mai: Limbă şi comunicare; 15 mai: Matematică şi ştiinţe)SESIUNEA A DOUA (pentru elevii care au absentat din motive întemeiate la prima sesiune) are următorul calendar:- clasa a II-a (20 mai: Limba română - scris şi citit; 21 mai: Limba maternă - scris şi citit; 22 mai: Matematică)- clasa a VI-a (27 mai: Limbă şi comunicare; 28 mai: Matematică şi ştiinţe)- clasa a IV-a (28 mai: Limba română - Limba maternă; 29 mai: Matematică).Testele pentru EN-2014 sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, fiind formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, astfel încât să permită administrarea în câte două secvenţe de evaluare. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu.Rezultatele obţinute la EN-2014 nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.Responsabilitatea administrării la clasă a evaluărilor naţionale aparţine administratorului de test, care poate fiînvăţătorul/institutorul/profesorul de la clasă. Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă, desemnat de preşedintele comisiei de organizare şi de administrare a EN-2014 din unitatea de învăţământ.Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unităţi şcolare decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic.Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic.BIROUL DE PRESĂ http://www.scoala.seitin.ro
15. ZBOARA ZMEE II - Nov 8, 2013 8:38:00 PM
ZBOARA ZMEEO zi frumoasa de toamna, cu un soare inca prietenos, pe cand inca nu toate frunzele ruginii au parasit plopii inalti din Lunca Muresului. Era ultima vineri cu un pic de vant. Era 25 octombrie.

seitino fi foaia da seitin?
Elevii Scolii Gimnaziale «Stefan Bozian» din Seitin, impreuna cu toate cadrele didactice de la ciclul gimnazial, s-au adunat cu mic cu mare pe terenul de fotbal al comunei. Isi pusesera in cap sa se ia la tranta cu vantul (nu folosind cuvantul ci cateva bucati de hartie atent mestesugarite).Pentru aceasta s-au grupat in cateva echipe (de cate 2-3 temerari) si le-au dat nume sugestive: Stratosplane, Racheta Albastra, Butterflyetc. Ei, si ce-au facut tinerii nostri? Au confectionat cateva zmee (din timp bineinteles). Folosind notiunile acumulate la matematica, fizica si chiar limba romana, au masurat, au taiat, au lipit pana au realizat cateva capodopere. Le-am apreciat atat valoarea artistica cat si valentele tehnice. Multi dintre ei, fiind la prima incercare de acest fel, au ramas sa-si etaleze doar talentele artistice. In schimb, doua echipe din clasa a VIII-a, au dat dovada de ingeniozitate si au reusit incredibilul: au ridicat lucrarile aflate in posesie personala pana in inaltul cerului; si chiar incercau mai mult, dar … s-a terminat sfoara. Toti admiram cerul albastru si dansul celor doua zmee printre urmele avioanelor cu reactie.seitinsiajul zmeuluiLuptandu-se cu vantul, un zmeu a fost rapit si s-a ridicat, si s-a ridicat, pana aproape nu s-a mai zarit. Cu parere de rau l-am parasit urandu-i sa-si gaseasca o Ileana Cosamzeana pe aceste plaiuri. Totusi a fost recuperat a doua zi (probabil posesorii i-au dat adresa de resedinta) din mijlocul satului. Nu daduse de nici o Ileana (erau plecate la oras la ve-un concurs de Miss), doar de doua ciori care vesteau vreme potrivnica jocului cu zmee.Sigur, la urmatoarea aventura de acest gen, vom avea mai multe zmee pe cer si probabil ca ii vom invata si pe colegii mai mititei taina confectionarii si ridicarii zmeelor.
A consemnat pentru dumneavoastra in numele tuturor cadrelor didactice, organizator prof. Matica Dan.http://www.scoala.seitin.ro
16. - Nov 1, 2013 8:45:00 PM
Uniunea Europeana face concurs:

„Premiul european pentru cel mai bun conţinut pentru copii” evidenţiază conţinutul online de calitate pentru copii de 4-12 ani şi încurajează crearea de conţinut nou, care să ofere tinerilor ocazia de a învăţa, de a se juca, de a descoperi şi inventa online. Premiile pentru cel mai bun conţinut online pentru tineri sunt structurate în patru categorii, atât la nivel naţional, cât şi european.Un concurs pentru creatorii europeni de conţinut de calitateConcursul se adresează copiilor, tinerilor şi adulţilor din Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Slovacia, Slovenia, Spania şi Marea Britanie.Copiii pot participa individual sau în grup (clase sau grupuri de tineri). Lucrările adulţilor pot veni atât din partea profesioniştilor online, cât şi a non-profesioniştilor.Site-uri, bloguri, videoclipuri, aplicaţii, jocuri destinate tinerilor…Poate fi înscrisă în concurs orice formă de conţinut online, de la site-uri, bloguri şi videoclipuri la aplicaţii şi jocuri, însă acestea trebuie concepute pentru uzul copiilor şi al tinerilor. Conţinutul poate fi nou, creat special pentru concurs, sau deja existent, meritând să fie evidenţiat.Două runde şi patru categorii de premiiCâştigătorii de la nivel naţional şi european vor fi premiaţi în cadrul a patru categorii diferite:adulţi specialiştiadulţi non-specialiştitineri care participă individual (până la 3 tineri)clase/grupuri de tineri (cel puţin patru)Datele de înscriere şi premiileConcursul se lansează de Ziua Europei, pe 9 mai 2013.Câştigătorii din fiecare ţară participantă vor fi anunţaţi la toamnă. Lucrările câştigătoare vor concura în cadrul „Premiului european pentru cel mai bun conţinut pentru copii”, iar câştigătorii europeni vor fi anunţaţi de Ziua Siguranţei pe Internet, pe data 11 februarie 2014.Laureaţii europeni vor fi invitaţi la ceremonia de premiere, ce va avea loc la Bruxelles, pe 11 februarie 2014. Premiile de la nivel naţional vor fi stabilite de organizaţiile organizatoare, prin urmare pot varia de la ţară la ţară.

http://www.scoala.seitin.ro
17. Zboara zmeele - Oct 25, 2013 9:09:00 PM


http://www.scoala.seitin.ro
18. ZMEUratorii - Oct 24, 2013 10:03:00 AM
NOUTATI Avem cateva echipe inscrise pentru consursul de confectionat si inaltat obiecte zburatoare (identificate).
La Scoala din SEITIN vom desfasura activitatea in ziua de vineri 25 octombrie (La Multi Ani! Armatei Romane) undeva in jurul pranzului - posibil la terenul de fotbal.
La Scoala di SEMLAC ne intalnim miercuri 30 noiembrie (nu are nici o legatura cu Halloween) tot in jurul pranzului.
Spor la treaba si vant bunicel.


NR. CRT.SCOALAECHIPAELEVCLASAOBIECT1SEITINNATURISTIIBOCSA8Abalon aer cald2SEITINCOSTEA8Abalon aer cald3SEITINMUJDAR5Abalon aer cald4SEITINTEAM 2NEAMT8Azmeu5SEITINTEAM 3LEUCA8Azmeu hexagon6SEITINSTRATOSPLANEHARTANU7Azmeu7SEITINTEAM 5BARBUTA7Azmeu8SEITINTEAM 6TRIF7Azmeu9SEITINBOCA7Azmeu10SEITINMOT7Azmeu11SEITINRACHETA ALBASTRAANDRONACHE7Azmeu12SEITINVLAD7Azmeu13SEITINDANILA7Azmeu14SEITINTARZANVLAD5Azmeu15SEITINTRIF5Azmeu16SEITINMACAVEI5Azmeu17SEITINRANGER'S FLYLUCA5Azmeu18SEITINMORGOS5Azmeu19SEITINTURLE5Azmeu20SEITINFULGERTIGANESCU5Azmeu21SEITINBALAS5Azmeu22SEITINCHIS5Azmeu23SEITINCHITIBUSIIBOCSA6Azmeu24SEITINMIHUT5Azmeu25SEITINSTEAUA DE FOCBOJAN5Azmeu26SEITINCOSTEA5Azmeu27SEITINBOCA5Azmeu28SEITINRACHETA VERDECIOBIN5Aavion29SEITINCOLAC5Aavion30SEITINFURIA ALBASTRAANCA6Azmeu31SEITINTEAM 15HARABAGIU5Azmeu32SEITINVLADUT5Azmeu33SEITINROMAN5Azmeu34SEITINPIKACIUPOP6Azmeu35SEITINVANCU6Azmeu36SEITINBUTTERFLYDUSA5Azmeu37SEITINPATROI5Azmeu38SEMLACZMEUL GALBENVARGA7Azmeu39SEMLACCEI TREI MUSCATAREKRAVETZ6Bzmeu40SEMLACVESALON6Bzmeu41SEMLACBABA6Bzmeu42SEMLACALBINUTELEPETA7Bzmeu43SEMLACMARTAC7Bzmeu44SEMLAC
STRETEA6Bzmeu45SEMLACZOMBI BANDPESCAR6Azmeu46SEMLACCUDLA7Bzmeu47SEMLACKARATE KIDSMEREUT7Azmeu48SEMLACTOCACI7Bzmeu49SEMLACALDEA7Azmeu50SEMLAC3 SBURATORICOJOCARU8Bbalon51SEMLACPILAN8Bbalon52SEMLACPACURARIU8Bbalon53SEMLACSOIMIIBURTIC7Bzmeu54SEMLACIOSUB7Bzmeu55SEMLACBULDOGSCIOANEA8Bzmeu56SEMLACRANDAZZO8Bzmeu57SEMLACFULGERZAZA P5Azmeu58SEMLACVADASAN5Azmeu59SEMLACASTERIX&OBELIXCORNILA5Aplanor60SEMLACSARACUT5Aplanor61SEMLACLORLELIAFLOROI5Azmeu62SEMLACMURARIU5Azmeu63SEMLACPOPA5Azmeu64SEMLACVIOLETAFADARAS5Azmeu65SEMLACGALES5Azmeu66SEMLACVOINICELELEKRATOKWIL7Azmeu67SEMLACCORDUNEANU7Azmeu68SEMLACLEOAICELEBECHEANU7Azmeu69SEMLACGHERASIM7Azmeu70SEMLACMONEA7Azmeu71SEMLACTIGRIIZOICA7Azmeu72SEMLACKALUGER7Azmeu73SEMLAC
ILEANA7Azmeu74SEMLACMARCUS7Azmeu75SEMLACCALUGAR7Azmeu76SEMLACDARABUT7Azmeuhttp://www.scoala.seitin.ro
19. Cum sa faci cate un zmeu - Oct 13, 2013 7:17:00 AM
Un model foarte simplu. Nu necesita explicatii:


Sau altul tot as de simplu:
Ai nevoie de:
-o foaie A4;
-un liniar;
-un pix (creion);
-un capsator;
-aţă;


Pasul 1.Se indoaie foaia in jumatate, ca in Fig.1

Pasul 2.Se marcheaza cu ajutorul creionului doua semne la 6.3 cm, respectiv la 12.6 cm fata de marginea hartiei (Fig.2)

Pasul 3.Se indoaie foaia ca in Fig.3. La fel si celalalt

SANIA VĂZDUHULUI:
un zmeu clasic

îndrumări pas cu pas pt. activităţi de copii
(By courtesy of John Staplehurst)

Vei avea nevoie de:1 coală de hârtie A3;
2 bucăţi de frigăruie de 30 cm (eventual beţe scoase din stor de bambus;
3 bucăţi de hârtie creponată de 60 cm lungime şi 5 cm lăţime;
1 bucată de carton pentru mosor;
1 metru de aţă de cusut pt. hăţuri;
6 metri de aţă de cusut drept şnur de lansare.
Mai ai nevoie de următoarele:
creioane;
foarfeci;creioane colorate sau cariocă;
câteva role de bendă adezivă (scotch?);
un perforator.
Hai să începem...

1. Îndoim coala A3 în doi...


2. Aşezăm şablonul cu latul cel mai lung exact pe îndoitură şi tragem contururile zmeului...

3. Tăiând colţurile de sus şi de jos dealungul liniilor trasate îndepărtăm părţile superflue...

4. Aripa de sus o vom îndoi vârful atingând exact latura lungă...

5. Întoarcem totul, şi aici vom îndoi aripa exact până latura lungă...

6. Vom deschide zmeul în felul cum ne arată figura de alături...

7. E timpul ca fiecare să-şi coloreze zmeul, dacă vrea, vom folosi culori vii şi desene mai mari ca să se vadă bine de jos de pe pământ...

8. Vom lipi o bucată de bandă adezivă în fiecare vârf de aripă, apoi vârfurile le vom aşeza unul peste altul, iar acum le perforăm cu o singură mişcare...9. Vom fixa frigăruile cu scotch în câte trei puncte...

10. Vom lipi cap la cap cele 3 bucăiţi de de hârtie creponată ca să obţinem o coadă lungă...

11. Cele două capete ale cozii vom lipi de partea de jos a frigăruilor formând o buclă...

12. Vom lega în cele două găuri făcute la vârful aripilor o bucată deaţă de cusut aprox.1metru, drept hăţ...

13. Vom căuta exact mijlocul hăţului şi vom face o buclă...14. Luăm cartonul cu aţa şi o vom fixa captul aţei de bucla făcută.ŞI...
e gata de lansare!!!http://www.scoala.seitin.ro
20. Zmeul Zmeilor - Oct 12, 2013 9:41:00 PM
Anul trecut am incercat asa ceva prin noiembrie. Puteti vedea aici.

Anul acesta sper sa iasa mult mai bine. Poate facem si un concurs.
Tineti aproape.SCOALA GIMNAZIALA “STEFAN BOZIAN” SEITINANUNT

IN ULTIMA VINERI INSORITA DIN LUNA OCTOMBRIE (sau poate prima din NOIEMBRIE) FACEM CONCURS DE INALTAT ZMEE
SE POT INSCRIE ECHIPE DE 1-4 ELEVI, CU UN SINGUR ZMEU, CONFECTIONAT DE “MANA”-PRIN ZMEU SE INTELEGE ORICE OBIECT ZBURATOR: AVION, BALON, ETC.-(PROPRIE CREATIE).

LA INSCRIERE ECHIPA ISI VA ALEGE UN NUME DE CONCURS. ASTEPTAM SI POZE CARE SA NE ARATE EFORTUL DEPUS LA REALIZAREA LUI.

INSCRIERI LA PROF. matica DANhttp://www.scoala.seitin.ro
21. ARTISTosaurul - May 11, 2013 11:21:00 PM
http://www.scoala.seitin.ro
22. ARTISTosaurul - Apr 23, 2013 9:15:00 PM

ARTISTosaurulDorim sa promovam stiinta prin arta. Asadar prin trans si inter disciplinaritate vom incerca sa aruncam o privire intr-"O lume disparuta".

Deci ne-am inscris si noi pe Scoala Discovery. Asadar sustineti-ne si ne puteti vota pe pagina proiectului.http://www.scoala.seitin.ro
23. Tinerete si Jurnalism - Apr 10, 2013 9:32:00 PM
Subiect:Tinerete si Jurnalism-Concurs interjudetean de reviste scolare-editia III 2013Data trimitere: 10-04-2013 23:30:40 Pentru: Stimata Doamna/Stimat DomnVom incerca regularizarea unui concurs interjudetean de reviste scolare.Pentru aceasta am inceput cu prima editie (judeteana), ce s-a desfasurat in perioada iunie 2009, am continuat cu a doua editie (interjudeteana), cand tinem sa va anuntam ca am crescut.
La acea editie am fost inscrisi in CALENDARUL Activitatilor educative regionale si intrajudetene 2010 la pozitia 16.Acum, la aceasta editie suntem inscrisi in CALENDARUL Activitatilor educative regionale si intrajudetene 2013 la pozitia 67.Detalii mai jos:Secţiuni:
şcoală primară: reviste şcolare realizate de elevii claselor I-IVşcoală gimnazială: reviste şcolare realizate de elevii claselor V-VIIIliceu: reviste şcolare realizate de elevii claselor IX-XIIRegulament de participare: Concursul se adresează elevilor din clasele primare, gimnaziale şi liceale precum şi cadrelor didactice care ii indrumă in realizarea revistelor şcolare. Participanţii la concurs vor expedia ultimul număr al revistei şcolare atit in format electronic (un exemplar) cat şi in format printat (2 exemplare) pană in perioada 1 mai 2013-25 mai 2013 - data postei. Alături de cele două exemplare se va trimite şi o scurtă descriere a revistei-150 de cuvinte (membrii colectivului de redacţie, motivul apariţiei, aspect legate de conţinutul revistei, perspective). Notă: Nu se percepe taxă de înscriere la concurs.Adresa poştală este : Şcoala Generală Şeitin, str. Revoluţiei, nr. 52, cod postal 317315, localitatea Şeitin, judeţul Arad, email : [email protected] Pe verso, fiecare lucrare expediată va conţine: numele şcolii participante, adresa, numele şi prenumele cadrului didactic indrumător. Pentru fiecare revistă se va completa cate o fişă de inscriere. in acelaşi plic cu lucrările se va aşeza cate un plic A4 timbrat autoadresat (adresa unde doriţi să primiţi diplomele) şi fişa de inscriere la concurs sau se poate inscrie online: Concurs judeţean de reviste şcolare "Tinereţe şi jurnalism" Ediţia III, mai-iunie 2013
Titlul revistei şcolare:
Instituţia de invăţămant:
Membrii colectiv de redacţie:
Profesor coordonator:
Telefon:
Email:
Descriere:In data de 7 iunie 2013 (sau o alta data din iunie) juriul alcatuit din reprezentanti ai scolii si a institutiilor partenere va desemna castigatorii. Rezultatele vor fi afişate pe site-ul şcolii: http://www.scoala.seitin.ro şi in presă pană la data de 25 iunie 2013, iar premiile şi diplomele de participare vor fi trimise prin poştă, cu confirmare de primire. Se vor acorda premii pentru ocupanţii primelor 3 locuri ale fiecărei secţiuni şi diplome de participare tuturor coordonatorilor de revistă. Criterii de jurizare:
gradul de complexitate a revistelor: cultivarea parteneriatului ÅŸcolar, abordarea tradiÅ£iilor zonei din care provin, mesajul intercultural al acestora;limbajul adecvat vârstei, dar situat în limitele obligatorii ale clarităţii, decenÅ£ei, corectitudinii gramaticale ÅŸi exigenÅ£eistilistice, care atrag pe cititor ÅŸi-l determină să găsească în revistă nu numai o sursă de amuzament, dar ÅŸi de informare ÅŸiformare a sufletului ÅŸi a caracterului;dimensiunea europeană a conÅ£inutului revistelor ÅŸi mesajul intercultural al acestora;nivelul de implicare al elevilor;estetica ÅŸi ingeniozitatea prezentării graficenumar ISSNRevistele trebuie să fie realizate de elevi, sub îndrumarea profesorilor. Mediatizarea concursului articole in presa locală, site-uri de specialitate. Programul concursului lucrările vor fi trimise pană in data de 25 mai 2013 pe adresa postala si email Şcoala Generală Şeitin, str. Revoluţiei, nr. 52, cod postal 317315, localitatea Şeitin, judeţul Arad, Persoane de contact:
Şcoala Generală Şeitin, [email protected], 0257 415106prof. Dan Matica, [email protected],O zi buna,[email protected] despre aceasta editie gasiti in regulamentul concursului.Avem aici si lista de castigatori pentru prima editie. Si cei din editia a 2-a. Sunteti bineveniti cu sugestii si reclamatii. Scoala Gimanziala "Stefan Bozian" SeitinDe la Ion Agarbiceanu la Ioan Slavici
fisa_inscriere_3ed_III_Concurs interjudeţean de reviste şcolare_2013http://www.scoala.seitin.ro
24. SA ziua 1 - Apr 1, 2013 10:57:00 AM


Să stii mai multe, să fii mai bunZiua intaiSăptamâna dedicată activităţilor extraşcolare intitulată „Să stii mai multe, să fii mai bun”, a început în şcoala noastră cu un concurs de cultură generală, dar şi cu un atelier de confecţionare a felicitărilor, organizat de către elevii clasei a VI-a, îndrumaţi de către doamna profesoara Mane Adina.La concursul de cultură generală s-au „duelat” în cunoştinţe elevii claselor a V-a (A si B). Astfel, concurenţii au fost repartizaţi în două echipe: echipa băieţilor şi echipa fetelor. Cele două echipe au avut de răspuns la o serie de întrebări menite a aduce câştigul uneia dintre cele două tabere. După o „luptă”strânsă între cele două echipe concursul a fost câştigat la ... egalitate.La sfârşitul activităţii elevilor le-au fost înmânate diplome, de către profesorii coordonatori: Deliman Ioana şi Hornoi Lucian.http://www.scoala.seitin.ro
25. Clasa Pregatitoare - Mar 27, 2013 9:50:00 PM

Inscriere in invatamantul primar 2013Clasa I si clasa pregatioarePentru anul scolar 2013-2014*perioada inscriere (28.03.2013-24.05.2013)*Informatii parinti:Data si locul intalnirii cu parintii (Ziua Portilor Deschise) va fi anuntat cat de curand!
Dezbatere publică (incheiata)- Proiect Metodologie şi Calendar înscriere învăţământ primar 2013-2014 DESCARCATI - Metodologia privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014 DESCARCATI - Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014 Informații pentru părinți oferite de către Inspectoratul Școlar Județean ARAD Informații pentru părinți de pe pagina oficială a Ministerului Educației Naționale
alte informatii in curand
TEL VERDE : 0 800 816 257Numarul TelVerde 0 800 816 257 va fi disponibil incepand cu data de 1 aprilie 2013, in intervalul orar 8:00 - 16:00 * Metodologia este aprobată prin Ordininul nr.3434/2013 al Ministrului Educației Naționale Calendarul înscrierii este anunțat si este disponibil Oferta educațională 2013 - 2014:Clasa pregatitoare - 2 clase: 25 elevi/clasă vor activa la localul I (vis-a-vis de Biserica Ortodoxa)
Clasa 1 - in 2 clase: mai sunt 10 locuriSeitin - Clasa 1Seitin - Clasa pregatitoareSeitin - Clasa 1 Seitin - Clasa pregatitoareContactSIRUTA: 12215


Seitin - Clasa pregatitoareLocal I:
posta:str. REVOLUTIEI nr. 52 loc. SEITIN jud. ARAD cod postal: 317315SIRUES:318524telefon:0257 415106fax:+40 0257 415106e-mail:[email protected]:scoala.seitin.ro
Local II:
posta:str. REVOLUTIEI nr. 40 loc. SEITIN jud. ARAD cod postal: 317315telefon:0257 415017
Gradinita PN:
posta:str. REVOLUTIEI nr. 43b loc. SEITIN jud. ARAD cod postal: 317315SIRUES:322343telefon:0257 415166

Puteti sa ne trimite-ti un mesaj folosind formularul de contact. http://www.scoala.seitin.ro