Despre mine

Micael Nicolas

* Întâmplări virtuale din Second Life * Cinemateca mea * Clipuri amuzante Disecarea propriului Eu` * Disecţia sentimente...

Blogs Home » Spiritualitate » Religie » Rugăciunea Inimii

Rugăciunea Inimii

† Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,miluieşte-mă pe mine păcătosul/a. † Cuvinte cheie : The Prayer of the Heart,Oración del Corazón,Rugăciunea lui Iisus,Rugăciunea Isihastă,Rugul Aprins,pustnic,iluminare crestina,mistica,anahoret, crestinism,muntele Tabor,Athos,Ceahlau,rugaciunea neîncetată,sfintenie

Articole Blog

01. † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a . - Oct 29, 2014 1:16:50 PM
CULEGERE DESPRE RUGĂCIUNEA LUI IISUS VOL.I Lucrarea minţii DESPRE RUGĂCIUNEA LUI IISUS Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi din îndrumările oamenilor încercaţi, care au pus rugăciunea în lucrare. SĂ SE ÎNDREPTEZE RUGĂCIUNEA MEA, CA TĂMÂIA ÎNAINTEA TA! În momentele sfinte, când lumina blândă a serii pătrunde tainic prin vitralii în biserici, învăluindu-ne într-o atmosferă de […]
02. - Oct 29, 2014 1:04:08 PM
CÂTEVA CUVINTE ALE ALCĂTUITORULUI ACESTEI CULEGERI „Ce este rugăciunea? În ce anume stă fiinţa ei cea adevărată? Cum o putem învăţa? De ce fel de simţire e încercat duhul creştinului care se roagă cu smerenie? Întrebări de felul acestora ar trebui să fie îndeletnicirea neîntreruptă pentru mintea şi inima omului credincios, fiindcă în vremea rugăciunii […]
03. - Oct 29, 2014 12:54:07 PM
CULEGERE DESPRE RUGĂCIUNEA LUI IISUS Lucrarea minţii PARTEA I DESPRE RUGĂCIUNEA OMULUI CARE S-A ÎNSINGURAT ÎN CĂMARA INIMII SALE, ÎNVĂŢÂNDU-SE ŞI RUGÂNDU-SE ÎN TAINĂ Cuvânt înainte Printre dvs. se află mulţi, care nu ştiu în ce anume stă lucrarea cea lăuntrică a omului cugetător de Dumnezeu precum nu înţeleg nici ce este cugetarea de Dumnezeu. […]
04. - Oct 29, 2014 12:44:47 PM
CAPITOLUL I DESPRE ÎNDOITUL ÎNŢELES AL OMULUI, AL ÎNVĂŢĂTURII, AL RUGĂCIUNII ŞI AL CĂMĂRII Omul este o doime: cel din afară şi cel lăuntric, al trupului şi al duhului. Cel din afară este văzut, trupesc, iar cel lăuntric este nevăzut, duhovnicesc sau potrivit cuvântului Apostolului Petru: „omul cel ascuns al inimii, întru nestricăcioasă podoabă a […]
05. - Oct 29, 2014 12:28:23 PM
Cea dintâi, adică rugăciunea bisericească, cuprinde un anumit număr de psalmi, de tropare, de canoane şi de alte cântări şi de lucrări preoţeşti, pe când cealaltă (cea tainică, cea de bunăvoie), aşa cum nu ţine seamă de o vreme anumită, tot aşa nu-şi hotărăşte nici numărul rugăciunilor, ci fiecare se roagă atât cât vrea, uneori […]
06. - Oct 29, 2014 12:13:27 PM
CAPITOLUL II DESPRE RUGĂCIUNEA CARE ÎL ÎNCĂLZEŞTE PE OM ŞI ÎL UNEŞTE CU DUMNEZEU ÎN DRAGOSTE Înainte de toate trebuie să se ştie că orice creştin – dar mai ales o faţă duhovnicească- trebuie, după datoria chemării sale, să se îngrijească prin orice mijloc şi întotdeauna, să se unească cu Dumnezeu Ziditorul, Cel plin de dragoste; […]
07. † Cuprins - Oct 29, 2014 12:02:53 PM
7 Pagini de la X la Z sau/şi Capitole Pag: 7>>>15 Rugăciunea rostită cu gura, dar fără luarea amintea a minţii, este zadarnică / Rugăciunea scurtă dar adeseori făcută e mai de folos decât cea lungă / Rugăciunea Pag: 16>>>22 Ce este rugăciunea si care este legătura Rugăciunii lui Iisus cu rugăciunea de obşte / Treptele […]
08. - Oct 29, 2014 10:43:51 AM
CAPITOLUL III RUGĂCIUNEA ROSTITĂ CU GURA, DAR FĂRĂ LUAREA AMINTE A MINŢII, ESTE ZADARNICĂ Ar fi nimerit să amintim aici câteva texte apostolice despre rugăciunea cea făcută cu duhul şi cu mintea, ce nu sunt aşa de lămurit înţelese, iar prin aceasta să punem început bun în adâncirea acestei învăţături. În Epistola către Efeseni, Sf. […]
09. - Oct 29, 2014 10:18:30 AM
CAPITOLUL IV RUGĂCIUNEA SCURTĂ DAR ADESEORI FĂCUTĂ E MAI DE FOLOS DECÂT CEA LUNGĂ Cu privire la rugăciunea făcută de minte în inimă, am aflat de la cei iscusiţi în cugetarea de Dumnezeu că e mai înflăcărată şi mai de folos rugăciunea scurtă, dar lucrată ades, decît cea lungă. De altminteri şi rugăciunea lungă e […]
10. - Oct 29, 2014 9:57:03 AM
RUGĂCIUNEA I. Rugăciunea îşi are treptele ei. Treapta întâi este rugăciunea trupului, cea a cititorilor făcută în picioare şi a metaniilor. Mintea se împrăştie, inima nu încearcă nici un simţământ, nici o bucurie: omul are nevoie aici de răbdare, de trudă, de sudoare. Totuşi, fără să ţii seamă de toate acestea, hotărăşte-ţi anumite măsuri şi […]