Blogs Home » Litere » Poezie » Pseudolirice

Pseudolirice

Blogu' pe care îmi scriu creaţiile literare, după părerea unora, sau, mai degrabă îmi deschid sufletul, după părerea mea.