Despre mine

Lucrari de Licenta Drept

Redactam lucrari de licenta, lucrari de disertatii Stiinte Juridice si Administrative (Drept). Contactati-ne 075 843 1103 ( Ne gasiti si pe WhatsApp )...

Blogs Home » Edu » Educatie » Lucrari de licenta

Lucrari de licenta

Lucrari de licenta proiecte diploma, disertatii la comanda

Articole Blog

01. Continutul Raportului Juridic Civil - Nov 24, 2018 6:47:43 PM

De fapt, indiferent că au sau nu discernământ, potrivit art. 49 alin. (4) din Constituţie, minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi. în acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii [1]. De asemenea, art. 13 alin. (4) din Codul muncii interzice ... Citește mai multContinutul Raportului Juridic Civil

Articolul Continutul Raportului Juridic Civil apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


02. Competenta Teritoriala in Materie Civila - Nov 24, 2018 6:10:37 PM

    Chemarea în garanţie   Este reglementată de art. 60-63 C. proc. civ. ca o formă de intervenţie forţată. Articolul 60 alin. (1) prevede că „partea poate să cheme în garanţie o altă persoană împotriva căreia ar putea să se îndrepte. în cazul în care ar cădea în pretenţii cu o cerere în garanţie ... Citește mai multCompetenta Teritoriala in Materie Civila

Articolul Competenta Teritoriala in Materie Civila apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


03. Competenta Teritoriala - Nov 24, 2018 5:56:48 PM

Noţiunea şi enumerarea caracterelor – prin raport juridic civil se înţelege relaţia socială, patrimonială sau nepatrimoniale, reglementată de norma de drept civil. Raportul juridic civil prezintă trei caractere, şi anume: –           este un raport social; –           este un raport voliţional; –           părţile au poziţia de egalitate juridică.   Caracterul social al raportului juridic civil – ... Citește mai multCompetenta Teritoriala

Articolul Competenta Teritoriala apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


04. Clasificarea Bunurilor Obiect Juridic a Raportului Civil - Nov 24, 2018 5:44:58 PM

Criteriul după care se face această clasificare este natura conţinutului drepturilor subiective civile. Dreptul nepatrimonial (numit şi drept personal nepatrimonial) este acel drept subiectiv al cărui conţinut nu poate fi exprimat în bani. Drepturile nepatrimoniale pot fi împărţite în trei categorii: –           drepturi care privesc existenţa şi integritatea fizică sau morală ale persoanei (dreptul ia ... Citește mai multClasificarea Bunurilor Obiect Juridic a Raportului Civil

Articolul Clasificarea Bunurilor Obiect Juridic a Raportului Civil apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


05. Cheltuielile de Judecata - Nov 24, 2018 5:12:58 PM

În accepţiunea comună, prin cheltuieli de judecată se înţelege suma de bani pe care este obligată să o plătească, pe baza unei hotărâri judecătoreşti, partea care a pierdut un proces părţii care a câştigat procesul[1]. Această definiţie se raportează doar la momentul de final al procesului civil. Într-o imagine de ansamblu a procesului civil, cheltuielile ... Citește mai multCheltuielile de Judecata

Articolul Cheltuielile de Judecata apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


06. Cererea de Chemare in Judecata - Nov 24, 2018 5:07:25 PM

  Având în vedere că prin instituirea obligaţiei prevăzută de art. 112 pct. 1 teza a – II – a C. proc. Civ. S-a urmărit reducerea duratei procesului, apreciez că textul se aplică şi reclamantului persoană juridică . Identificarea părţilor prin aceste aspecte prezintă importanţă sub mai multe aspecte: – sunt stabilite limitele cadrului procesual ... Citește mai multCererea de Chemare in Judecata

Articolul Cererea de Chemare in Judecata apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


07. Capacitatea de a Incheia Actul Juridic Civil - Nov 24, 2018 3:17:07 PM

Prin condiţiile actului juridic civil vom înţelege acele componente care ebuie sau pot să intre în structura actului juridic civil, deci elementele din are este alcătuit actul juridic civil. Subliniem că, în teoria actului juridic civil, cuvântul „condiţie” are şi o tă semnificaţie decât cea menţionată mai sus, desemnând şi o modali- ite a actului ... Citește mai multCapacitatea de a Incheia Actul Juridic Civil

Articolul Capacitatea de a Incheia Actul Juridic Civil apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


08. Aspecte Generale Privind Persoanele Juridice - Nov 24, 2018 2:50:18 PM

  În mod indiscutabil, consiliul local nu este însă titular al dreptului de proprietate, această calitate având-o, potrivit Constituţiei şi Legii nr. 213/1998, unitatea adminis- trativ-teritorială. O lectură mai atentă a dispoziţiei art. 36, mai sus citate ne conduce la concluzia că, în realitate, consiliul local este un administrator al patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale, tot aşa ... Citește mai multAspecte Generale Privind Persoanele Juridice

Articolul Aspecte Generale Privind Persoanele Juridice apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


09. Aspecte Actuale ale Raspunderii Comitentilor Pentru Faptele Prepusilor - Nov 24, 2018 2:42:28 PM

Ca instituţie juridică, răspunderea civilă poate fi definită ca un ansamblu de reguli potrivit cărora o persoană trebuie să repare prejudiciul cauzat altei persoane prin fapta sa, comisivă sau omisivă. Cu o semnificaţie mai generală, instituţia răspunderii funcţionează în afară de dreptul civil şi în alte ramuri ale dreptului cum ar fi: dreptul penal, dreptul ... Citește mai multAspecte Actuale ale Raspunderii Comitentilor Pentru Faptele Prepusilor

Articolul Aspecte Actuale ale Raspunderii Comitentilor Pentru Faptele Prepusilor apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


10. Actele de Procedura si Termenele Procedurale - Nov 24, 2018 2:03:20 PM

Actele de procedură sunt indispensabile activităţii procedurale, la fel de importante ca şi părţile în proces. Dacă părţile sunt o premisă necesară a procesului, exerciţiul acţiunii civile se realizează numai prin intermediul unui act de procedură ( cererea de chemare în judecată ) încheindu-se tot prin acest tip de acte. Actele de procedură impulsionează soluţionare ... Citește mai multActele de Procedura si Termenele Procedurale

Articolul Actele de Procedura si Termenele Procedurale apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


11. Drepturile si Indatoririle Parintesti - Nov 23, 2018 1:37:52 PM

In ceea ce îl priveşte pe soţul minor care a fost de bună credinţă la încheierea căsătoriei lovită de nulitate, în doctrină s-a arătat că acesta  va pierde capacitatea deplină de exerciţiu, întrucât capacitatea nu se pierde decât în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege (art. 6 din Decretul nr. 31/1954) iar legea nu ... Citește mai multDrepturile si Indatoririle Parintesti

Articolul Drepturile si Indatoririle Parintesti apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


12. Casatoria Notiune Conditii de Fapt Conditii de Drept - Nov 23, 2018 1:00:14 PM

În opinia noastră, termenul „căsătorie” poate fi analizat sub cel puţin cinci aspecte, şi anume: drept fundamental de natură civilă al bărbatului şi femeii ajunşi la vârsta nubilă; act juridic civil sui-generis; ceremonie laică sau religioasă, care însoţeşte şi, respectiv, succede actul juridic al căsătoriei; starea juridică a soţilor în timpul căsătoriei; instituţie juridică randa ... Citește mai multCasatoria Notiune Conditii de Fapt Conditii de Drept

Articolul Casatoria Notiune Conditii de Fapt Conditii de Drept apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


13. Conservarea Biologica a Rezervatiei Naturale - Nov 22, 2018 7:20:51 PM

O scurta, dar coprehensiva lista a realizărilor Fazei I a proiectului este disponibila in Anexa 1. Datorita rezultatelor si experienţei primului proiect, opinia Consultantului este ca aceasta a doua faza sa fie văzuta ca o continuare logica si necesara a primei faze. Având in vedere ca Faza I ar putea fi caracterizata ca o reabilitare ... Citește mai multConservarea Biologica a Rezervatiei Naturale

Articolul Conservarea Biologica a Rezervatiei Naturale apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


14. Analiza de Impact Asupra Mediului la Exploatarea Miniera - Nov 22, 2018 6:15:38 PM

E.M. Şuior, în exploatare, utilizează metoda de exploatare cu surpare în subetaje joase cu înălţimea de 11,0 m, această metodă fiind generalizată, date fiind condiţiile de zăcământ. Zăcământul este împărţit în subetaje de 11,0 metri, ce se deschid prin galerii transversale de 80 – 90 metri, executate prin acoperişul filonului. Pe direcţia est – vest ... Citește mai multAnaliza de Impact Asupra Mediului la Exploatarea Miniera

Articolul Analiza de Impact Asupra Mediului la Exploatarea Miniera apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


15. Securitatea si sanatate in munca, cadru juridic, obligatiile partilor in acest sens - Nov 16, 2018 11:36:55 AM

Articolul Securitatea si sanatate in munca, cadru juridic, obligatiile partilor in acest sens apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


16. Salarizarea, sisteme de salarizare si principiile acesteia - Nov 16, 2018 11:35:37 AM

Articolul Salarizarea, sisteme de salarizare si principiile acesteia apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


17. Contractul individual de munca, incheierea, modificarea si suspendarea acestuia - Nov 16, 2018 11:20:30 AM

Articolul Contractul individual de munca, incheierea, modificarea si suspendarea acestuia apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


18. Contractul colectiv de munca - Nov 16, 2018 11:04:35 AM

Articolul Contractul colectiv de munca apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


19. Sindicatele si reprezentantii salariatilor, constituire si forme de organizare. - Nov 16, 2018 9:23:50 AM

Articolul Sindicatele si reprezentantii salariatilor, constituire si forme de organizare. apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


20. Infractiunea Dispozitii Generale - Feb 21, 2017 6:07:29 PM

Articolul Infractiunea Dispozitii Generale apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


21. Termenele de Prescriptie Extinctiva - Feb 21, 2017 5:55:51 PM

Articolul Termenele de Prescriptie Extinctiva apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


22. Domeniul Prescriptiei Extinctive - Feb 21, 2017 5:54:30 PM

Articolul Domeniul Prescriptiei Extinctive apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


23. Efectele Actului Juridic Civil - Feb 21, 2017 5:38:46 PM

Articolul Efectele Actului Juridic Civil apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


24. Forma Actului Juridic Civil - Feb 21, 2017 5:36:58 PM

Articolul Forma Actului Juridic Civil apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


25. Conditiile de Fond Ale Actului Juridic Civil - Feb 21, 2017 5:36:20 PM

Articolul Conditiile de Fond Ale Actului Juridic Civil apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


26. Demisia - Feb 19, 2017 6:24:55 PM

Articolul Demisia apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


27. Modificarea Contractului Individual de Munca - Feb 19, 2017 6:23:47 PM

Articolul Modificarea Contractului Individual de Munca apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


28. Incetarea de Drept a Contractului Individual de Munca - Feb 19, 2017 6:23:04 PM

Articolul Incetarea de Drept a Contractului Individual de Munca apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


29. Raspunderea Contraventionala in Dreptul Muncii - Feb 19, 2017 6:21:57 PM

Articolul Raspunderea Contraventionala in Dreptul Muncii apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


30. Concediul de Odihna - Feb 19, 2017 6:21:22 PM

Articolul Concediul de Odihna apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


31. Timpul de Munca - Feb 19, 2017 6:20:21 PM

Articolul Timpul de Munca apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


32. Cumulul de Functii - Feb 19, 2017 6:19:18 PM

Articolul Cumulul de Functii apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


33. Notiunea si Trasaturile Contractului Individual de Munca - Feb 19, 2017 6:18:09 PM

Articolul Notiunea si Trasaturile Contractului Individual de Munca apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


34. Doctoratul - Feb 19, 2017 6:17:16 PM

Articolul Doctoratul apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


35. Masteratul - Feb 19, 2017 6:16:38 PM

Articolul Masteratul apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


36. Formarea Profesionala a Salariatilor - Feb 19, 2017 6:16:11 PM

Articolul Formarea Profesionala a Salariatilor apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


37. Conflictele Colective de Munca si Solutionarea Acestora prin Conciliere, Mediere si Arbitraj - Feb 19, 2017 6:15:42 PM

Articolul Conflictele Colective de Munca si Solutionarea Acestora prin Conciliere, Mediere si Arbitraj apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


38. Contractul Colectiv de Munca - Feb 19, 2017 6:14:24 PM

Articolul Contractul Colectiv de Munca apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


39. Inspectia Muncii - Feb 19, 2017 6:13:45 PM

Articolul Inspectia Muncii apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


40. Libertatea Sindicala - Feb 19, 2017 6:13:20 PM

Articolul Libertatea Sindicala apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


41. Dialogul Social - Feb 19, 2017 6:12:51 PM

Articolul Dialogul Social apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


42. Normele UE - Feb 19, 2017 6:11:55 PM

Articolul Normele UE apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


43. Normele Consiliului Europei - Feb 19, 2017 6:11:24 PM

Articolul Normele Consiliului Europei apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


44. Normele OIM - Feb 19, 2017 6:10:54 PM

Articolul Normele OIM apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


45. Principiile Dreptului Muncii - Feb 19, 2017 6:10:13 PM

Articolul Principiile Dreptului Muncii apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


46. Izvoarele Dreptului Muncii - Feb 19, 2017 6:09:40 PM

Articolul Izvoarele Dreptului Muncii apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


47. Raporturile Juridice de Munca ale Ucenicilor - Feb 19, 2017 6:09:11 PM

Articolul Raporturile Juridice de Munca ale Ucenicilor apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


48. Raporturile Juridice de Munca ale Militarilor - Feb 19, 2017 6:08:41 PM

Articolul Raporturile Juridice de Munca ale Militarilor apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


49. Raporturile Juridice de Munca ale Magistratilor - Feb 19, 2017 6:08:09 PM

Articolul Raporturile Juridice de Munca ale Magistratilor apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.


50. Raporturile Juridice de Munca Ale Functionarilor Publici - Feb 19, 2017 6:07:30 PM

Articolul Raporturile Juridice de Munca Ale Functionarilor Publici apare prima dată în Redactare lucrari de licenta la comanda, licente si lucrari de top.