Despre mine

little sensei

Studii: Traducator; Activitate curenta: Domeniul - editare & publicare; Hobby: Limba Chineza

Blogs Home » Edu » Educatie » Little sensei

Little sensei

Studierea Limbii si Culturii Chineze. Blogul incearca sa abordeze tot ceea ce ţine de China: limbă, cultură, societate şi obiceiuri, economie, politică şi altele prin prisma limbii pe care o vorbesc de la naştere…

Articole Blog

01. 500 most common Chinese characters / 500 cele mai frecvente caractere - Jan 25, 2015 7:39:59 PM
的、一、是、在、不、了、有、和、人、这、中、大、为、上、个、国、我、以、要、他、时、来、用、们、生、到、作、地、于、出、就、分、对、成、会、可、主、发、年、动、同、工、也、能、下、过、子、说、产、种、面、而、方、后、多、定、行、学、法、所、民、得、经、十、三、之、进、着、等、部、度、家、电、力、里、如、水、化、高、自、二、理、起、小、物、现、实、加、量、都、两、体、制、机、当、使、点、从、业、本、去、把、性、好、应、开、它、合、还、因、由、其、些、然、前、外、天、政、四、日、那、社、义、事、平、形、相、全、表、间、样、与、关、各、重、新、线、内、数、正、心、反、你、明、看、原、又、么、利、比、或、但、质、气、第、向、道、命、此、变、条、只、没、结、解、问、意、建、月、公、无、系、军、很、情、者、最、立、代、想、已、通、并、提、直、题、党、程、展、五、果、料、象、员、革、位、入、常、文、总、次、品、式、活、设、及、管、特、件、长、求、老、头、基、资、边、流、路、级、少、图、山、统、接、知、较、将、组、见、计、别、她、手、角、期、根、论、运、农、指、几、九、区、强、放、决、西、被、干、做、必、战、先、回、则、任、取、据、处、队、南、给、色、光、门、即、保、治、北、造、百、规、热、领、七、海、口、东、导、器、压、志、世、金、增、争、济、阶、油、思、术、极、交、受、联、什、认、六、共、权、收、证、改、清、己、美、再、采、转、更、单、风、切、打、白、教、速、花、带、安、场、身、车、例、真、务、具、万、每、目、至、达、走、积、示、议、声、报、斗、完、类、八、离、华、名、确、才、科、张、信、马、节、话、米、整、空、元、况、今、集、温、传、土、许、步、群、广、石、记、需、段、研、界、拉、林、律、叫、且、究、观、越、织、装、影、算、低、持、音、众、书、布、复、容、儿、须、际、商、非、验、连、断、深、难、近、矿、千、周、委、素、技、备、半、办、青、省、列、习、响、约、支、般、史、感、劳、便、团、往、酸、历、市、克、何、除、消、构、府、称、太、准、精、值、号、率、族、维、划、选、标、写、存、候、毛、亲、快、斯、院、查、江、眼、王、按、格、养、易、置、派、层、片、始、却、专、状、育、厂、京、识、适、属、圆、包、火、住、调、满、县、局、照、参、红、细、引、听、该、铁、价、严。 source
02. Evolution of some Chinese characters… - Jul 23, 2014 4:00:21 PM

03. A Legend of the birth of China - Jul 16, 2014 12:43:47 PM
中国 的 历史 中国 / zhōng guó /: China (Middle Kingdom) ǀ 历 史 / lì shǐ /: history    这是一个美丽 (měilì: beautiful) 的传说.在很久很久以前,有一对男女出现在了地球上.男人和女人偶尔的相识了,两个人结合到了一起.那个女人很 (hěn: very) 漂亮,很温柔. 男人 (nánrén: man) 很高大,身体很结实 / 他们的理想是在地球上创造人类,创造 未来      (wèilái: future/tomorrow),使人类能够一代一代的相传下去,把他们的智慧和 能力 (nénglì: capability/ability) 传给下一代. 他们 (tāmén: they) 在热恋的时候,来到了森林的一片空地,在这里创建了一个房屋,还有一个美丽 的 花园 (huāyuán: garden). 他们 对 未来 充满 信心 (xìnxīn: confidence/faith),他们彼此之间非常相爱.在他们彼此的眼神里看到了美好的未来.看到 … Continuă lectura →
04. Stages to learning Chinese… the easiest one! - Jul 11, 2014 8:27:35 PM
我 不 会 做 – /wǒ bú huì zuò/ – I won’t do – Eu nu voi face 我 不 能 做 – /wǒ bù néng zuò/ – I can’t do – Eu nu pot face 我 想 做 – … Continuă lectura →
05. Testeaza-ti cunostintele de limba chineza online (HSK) / HSK ONLINE - Jul 6, 2014 2:36:21 PM
HSK* TEST HSK* – Chinese Proficiency Test / Test de Competenta limba chineza
06. 天气 /tiān qì/: Weather / Vremea… - Jul 1, 2014 6:01:47 PM

07. Nume de tari/continente in limba chineza - Jun 17, 2013 10:34:05 AM
CHINA  中 国 / Zhōng guó / MONGOLIA 蒙 古 / Méng gŭ / JAPONIA日 本 / Rì bĕn / RUSIA 俄 罗 斯 / É luó sī /           INDIA 印 度 / Yìn dù /   INDONEZIA 印 度 尼 西 亚 / Yìn dù ní xī yă / … Continuă lectura →
08. Punctele Cardinale (in limba Chineza) - Mar 22, 2013 3:24:54 PM

09. Chineza, limba viitorului in Europa - Mar 19, 2013 1:48:06 PM
De când economia europeană a început să scadă, tot mai mulţi oameni din Dublin până la Atena încearcă să înveţe limba viitoarelor oportunităţi, chineza, scrie EUobserver.com. În lipsa unui număr total de europeni care încearcă să înveţe chineza, ziariştii EUobserver … Continuă lectura →
10. 口 [ kǒu ]: Gura - Feb 21, 2013 10:50:53 AM
口 [ kǒu ]: 1. gura 2. orificiu 3. cavitate 4. deschizatura 5. intrare termeni compusi:  才 [ kǒu cái ]: elocventa; 口 紅 [ kǒu hóng ]: ruj de buze;  口 碑 [ kǒu bēi ]: reputatie; 口 吻 [ … Continuă lectura →