Blogs Home » Profesional » Juridic » Legislatie Utila

Legislatie Utila

Legea pe intelesul tuturor. Progreseaza informandu-te asupra legislatiei in vigoare.

Articole Blog

01. Diferenta intre insolventa si insolvabilitate - Oct 4, 2014 10:38:00 AM

          Privind din perspectiva starii patrimoniului, insolventa si insolvabilitatea sunt deopotriva proceduri prin care se urmareste stingerea anumitor obligatii datorate.


           Procedura insolventei reglementata de Legea 85/2014 se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru lichidarea datoriilor ajunse la data scadenta. Exista posibilitatea ca in patrimoniul societatii sa se afle active sau bunuri ce pot fi valorificate pentru stingerea datoriilor.
          Mai exact, in momentul in care debitorul nu mai dispune de sume "cash" pentru plata datoriilor ajunse la scadenta, acesta se afla in stare de insolventa. Aplicand prevederile Legii Insolventei, daca debitorul insolvent intruneste anumite conditii, are posibilitatea de a intra intr-o faza a reorganizarii activitatii in baza unui plan aprobat de creditori si confirmat de judecatorul sindic. In caz ca debitorul nu respecta planul de reorganizare, acesta intra direct in faliment.

        Procedura insolvabilitatii reglementata de art. 172 din Ordonanta Guvernului 92/2003 presupune acea stare de dezechilibru financiar al patrimoniului debitorului, in care valoarea elementelor pasive (generatoare de datorii/cheltuieli) este mai mare decat valoarea celor active (generatoare de venituri).

       


02. Drepturile angajatului care lucreaza 14 zile consecutiv - Apr 5, 2014 11:51:00 AM
     
              Potrivit Codului Muncii, angajatul care munceste timp de 14 zile consecutiv, are dreptul la 4 zile de odihna si dublul compensatiilor care i se cuvin.


                Teoretic, repausul saptamanal se acorda de catre angajator in numar de 2 zile consecutive, sambata si duminica. In situatii extraordinare, zilele de repaus acordate de angajator ca urmare a muncii depuse de salariat timp de 14 zile consecutiv trebuie acordate cumulat, in total avand dreptul la 4 zile de repaus.

             Un ultim beneficiu al angajatului ca urmare a activitatii continue timp de 14 zile, este acela de adaugare a dublului compensatiilor pentru munca suplimentara depusa. Desigur, acordul salariatului este necesar pentru zilele consecutive muncite.

             In situatia in care angajatorul incalca aceste 2 drepturi ale angajatului, acesta poate fi sanctionat pentru nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara si nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal conform art.260, alin.1, lit.i) din Codul Muncii, valoarea amenzilor variind intre 1.500 si 3.000 de lei pentru fiecare dintre cele 2 contraventii, cumulat pana la 6.000 de lei.
03. Inchiderea sau dizolvarea unui SRL - Mar 4, 2014 3:15:00 PM             Antreprenorii pot lua decizia ca la un moment dat sa-si lichideze firma ca urmare a insolventei, a trecerii perioadei pentru durata firmei sau nerealizarea obiectelor de activitate ale societatii. Desfiintarea unei firme, in cazul de fata, a SRL-ului, este cel mai usor de realizat fata de celelalte forme legale de companii.

             Inchiderea unei firme cunoaste doua, respectiv trei etape: dizolvare si radiere. In cazul in care asociatii nu se inteleg la impartirea bunurilor, intervine o etapa intermediara, lichidarea.

              Dizolvarea firmei se poate realiza in mod voluntar prin hotararea asociatilor sau poate fi de drept. Cauzele de dizolvare se regasesc in Legea 31/1990 privind societatile comerciale sau in actul constitutiv al firmei.

              Dizolvarea presupune intocmirea dosarului cu urmatoarele acte oficiale pe care le puteti gasi si aici:

cererea de inregistrare privind hotararea fondatorilor pentru dizolvarea firmei (in cazul in care asociatii sunt de acord cu hotararea de dizolvare si modalitatea de impartire a bunurilor);dovada platii taxelor si a tarifelor legale (taxa judiciara de timbru, tariful de publicare in Monitorul Oficial, taxa de registru);notificarea O.N.R.C in vederea radierii societatii;actul care va cuprinde decizia fondatorilor pentru rambursarea creantelor neplatite.

            Etapa efectiva a radierii firmei presupune depunerea unui dosar cu urmatoarele acte in vederea finalizarii procesului de desfiintare:

cererea de radiere a societatii comerciale;decizia asociatului unic (va cuprinde antetul firmei, numarul si data, precum si semnatura) prin care se ia act de dizolvarea societatii ca urmare a expirarii duratei de functionare si se decide radierea;certificatul de inregistrare si anexa/anexele;certificatul emis de organul fiscal din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat;copie de pe decizia de lichidare si repartizare a activului aprobata de asociatul unic;dovezile privind plata taxei de registru.                       Decizia de dizolvare a SRL-ului poate fi inaintata de Adunarea Generala a Asociatilor sau de Instanta Judecatoreasca.
04. Aplicatia smartphone anticoruptie InfoCoruptie - Mar 1, 2014 10:29:00 PM


               Aplicatia InfoCoruptie se poate instala atat pe smartphone, cat si pe tableta folosind sistemele de operare Android sau IOS.

                Aceasta vine in sprijinul utilizatorilor sai pentru sesizarea faptelor de coruptie in 3 moduri distincte:

in functie de domeniul in care a fost savarsita fapta de coruptie, utilizatorul poate suna la Directia Generala Anticoruptie, Directia Nationala Anticoruptie, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, la Ministerul Educatiei, Sanatatii utilizatorul poate completa o petitie la care va primi un raspuns in maxim 30 de zileposibilitatea de a raporta online cazul de coruptie sub anonimat  


                    Utilizarea aplicatiei ofera atat posibilitatea raportarii cazurilor de coruptie, cat si informarea asupra tuturor evenimentelor anticoruptie din Romania, permitand totodata utilizatorilor sa se alature unei comunitati anticoruptie prin intermediul contului de Facebook.

                    Aplicatia InfoCoruptie poate fi descarcata pentru sistemul de operare Android (aici), iar pentru IOS (aici).

                    "Frige-i tu ca sa nu te friga ei!"

             
05. Contestarea deciziei de concediere - Mar 1, 2014 3:00:00 PM
             Conform art.58 din Codul Muncii privind Incetarea contractului individual de munca, concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive care fie tin de persoana salariata, fie nu tin de persoana de persoana salariata.

             Salariatii ale caror concediere a survenit din motive care nu tin de persoana lor (desfiintarea locului de munca), au dreptul la plati compensatorii doar daca acest lucru este prevazut in Contractul colectiv de munca, Contractul individual de munca sau in Regulamentul intern al angajatorului.

               Obligatia angajatorului in cazul concedierii unui salariat este acordarea unui preaviz, care nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare, nerespectarea obligatiei atragand nulitatea absoluta a deciziei de concediere.

                Decizia de concediere trebuie comunicata salariatului in scris, trebuie sa contina in mod obligatoriu  motivele care au determinat concedierea, durata de preaviz si lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate (daca exista obligativitate din partea angajatorului in ceea ce priveste oferta de redistribuire in campul muncii in anumite cazuri). In cazul unui conflict de munca sustinut in instanta, angajatorul nu poate invoca alte motive decat cele mentionate in decizia de concediere.

                 In cazul concedierii cu caracter permanent, pe langa criteriile de rasa, sex, etnie, religie care sunt interzise, angajatorului ii este de asemenea interzisa si concedierea in cazul exercitarii a dreptului la greva (in conditiile legii). In cazul concedierii cu caracter temporar, aceasta nu poate fi dispusa pe durata concediului de odihna, a concediului de maternitate, precum si pe durata incapacitatii temporare de munca (dovedita cu certificat medico-legal).

                  Salariatul poate contesta in instanta decizia de concediere in maxim 30 de zile de la data in care acesta a aflat despre hotararea unilaterala a angajatorului privind modificarea, incheierea si suspendarea contractului de munca.
06. Contestarea ridicarii masinii - Feb 23, 2014 4:07:00 PM

                    Potrivit Codului Rutier, politia rutiera poate dispune ridicarea si depozitarea in locuri special amenajate a vehiculelor stationate neregulamentar si care constituie un obstacol pentru circulatia publica.
                   
                       Pentru ca ridicarea masinii sa fie valabila, trebuie indeplinite cumulativ cele 2 conditii impuse de textul legii. 
             
                        Contestarea deciziei de ridicare a autovehiculelor parcate sau stationate ilegal poate fi atacata, Curtea de Apel Bucuresti stabilind printr-o decizie definitiva si irevocabila ca ridicarea masinilor parcate in locuri nepermise, precum si amendarea proprietarilor nu sunt legale.

                       Conform deciziei instantei, proprietarii autovehiculelor care au platit taxa respectiva sunt indreptatiti sa solicite returnarea acesteia.

                        Procedura de contestare in cazul deciziei ridicarii abuzive a masinii poate fi parcursa luand in calcul 3 metode:


Prima varianta presupune ca proprietarul sa dea in judecata Politia Comunitara in baza unei plangeri contraventionale considerandu-se ca dispozitia de ridicare (emisa de Consiliul Local) este un simplu proces-verbal de contraventie si solicitand restituirea banilor.Cea de-a doua varianta este ca proprietarul sa aleaga calea atacarii in Contencios administrativ, solicitand instantei anularea dispozitiei de ridicare emisa de Consiliul Local. Pentru restituirea taxei este necesar un nou litigiu.Ultima metoda de rezolvare este inaintarea unei actiuni civile impotriva firmei de ridicari, aceasta din urma fiind obligata la restituirea taxei platite ca fiind o plata nedatorata.
07. Ajutor acordat catre tinerii intreprinzatori - Feb 21, 2014 11:02:00 AM

                   

               Ajutorul acordat anul acesta catre tinerii intreprinzatori prin programul implementat de Departamentul pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism (DIMMMAT) are in vedere atat incurajarea si stimularea infiintarii de noi microintreprinderi si de dezvoltare a aptitudinilor antreprenoriale, precum si facilitarea accesului tinerilor la sursele de finantare.


                        Cine poate beneficia?
 

persoanele fizice, denumite in continuare intreprinzatori debutanti cu varsta de pana la 35 de ani;anterior datei inmatricularii a societatii in Registrul Comertului nu au mai detinut si nu detine calitatea de  actionar sau asociat al unei intreprinderi costituite in Spatiul Economic European;infiinteaza pentru prima data o societate comerciala cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;declara pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, ca indeplineste conditiile prevazute, pe care o depune la Registrul Comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii;sa nu mai fi beneficiat de finantare in cadrul acestui Program.
     
          De asemenea, pentru a intra in program, microintreprinderea nou infiintata trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


este societate comerciala cu raspundere limitata-debutant (SRL-D), care functioneaza pe durata nedeterminata;se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintari si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati;este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2).
                                          Care sunt facilitatile?
acordarea unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul in lei, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile;garantii acordate de Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii pentru creditele contractate de "SRL-D" pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei;scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati, angajati pe perioada nedeterminata;scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii, precum si de la plata tarifului pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei;consiliere, instruire si sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi mici si mijlocii si Cooperatie (O.T.I.M.M.C.), in a carui raza de competenta isi are sediul social.  

                  

08. Subventionarea energiei regenerabile - Jul 14, 2013 11:51:00 AM

             Promovarea energiei verzi a devenit o realitate comuna din mai multe perspective, dar cea mai importanta fiind crearea unei surse de energie nepoluante si regenerabile.
             Energia verde se poate obtine cu ajutorul panourilor foto-voltaice (generatoare de energie electrica), panourilor solare termice (generatoare de apa calda de consum), turbinelor eoliene si turbinelor hidraulice montate in cadrul unei ape curgatoare.

              Asadar, statul roman prin dispozitiile Legii 220/2008 privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie incurajeaza atat cresterea de noi locuri de munca, cat si reducerea poluarii mediului prin diminuarea producerii gazelor cu efect de sera.

             Pentru a stimula aceasta activitate, statul a implementat un sistem de promovare a energiei electrice. Acest sistem de promovare se aplica pe o perioada de:

15 ani, pentru energia hidraulica, eoliana, solara, geotermala, biomasa, biolichide, biogaz, gaz rezultat din procesarea deseurilor, gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate in grupuri/centrale noi10 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri din centrale hidroelectrice cu putere instalata de cel mult 10 MW, retehnologizate 7 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state daca sunt utilizate in sisteme electroenergetice izolate sau au fost puse in functiune inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu mai vechi de 10 ani si conforme cu normele de protectie a mediului; 3 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale hidroelectrice cu putere instalata de cel mult 10 MW, neretehnologizate.         
             Producatorii de energie din surse regenerabile beneficiaza de un numar de certificare verzi pentru energia produsa si livrata dupa cum urmeaza:

pentru energia electrica din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW: 3 certificate pentru fiecare 1 MWh (daca centralele hidroelectrice sunt noi); 2 certificate pentru fiecare 1 MWh (daca centralele hidroelectrice sunt retehnologizate)1 certificat pentru fiecare 2 MWh daca centralele hidroelectrice nu se incadreaza in conditiile de mai sus2 certificate verzi, pana in anul 2017, si un certificat verde, incepand cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din energie eoliana3 certificate pentru 1 MWh produs si livrat in cazul producatorilor de energie din surse geotermale; biomasa; biolichide; biogaz; gaz rezultat din procesarea deseurilor; gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din energie solara
                Totodata, producatorii de energie regenerabila vor putea tranzactiona certificatele verzi acordate pe piata centralizata aferenta acestor certificate in functie de sursa de energie produsa la o valoare minima de 27 de euro/certificat, ajungand la o valoare maxima de tranzactionare de 55 de euro/certificat.
             
               Persoanele fizice care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile (cu putere instalata sub 1 MW pe loc de consum), precum si autoritatile publice care detin capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate (partial sau total, din fonduri structurale), pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiara si/sau cantitativa, intre energia livrata si energia consumata din retea, conform unei metodologii elaborate de ANRE (Autoritatea Nationalã de Reglementare in Domeniul Energiei).
              
               Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie au acces prioritar la reteaua de transport si distributie a energiei electrice, insa in limitele sigurantei Sistemului Energetic National. Operatorii de retea trebuie sa puna la dispozitia oricarui nou producator de energie din surse regenerabile, care doreste sa se conecteze la sistem, toate informatiile necesare complete (o estimare cuprinzatoare si detaliata a costurilor legate de racordare; un termen rezonabil si precis pentru primirea si analizarea cererii de racordare la reteaua electrica; un calendar orientativ rezonabil pentru orice racordare propusa la 
reteaua electrica).

                Intr-o conferinta de presa de la Bruxelles, premierul Victor Ponta a declarat ca va face o reesalonare a subventiilor pentru energia regenerabila. Aceasta reesalonare se va face atat in privina platii, cat si a acordarii de certificare verzi si a modalitatii de promovare a producerii energiei regenerabile.
                
                De la 1 iulie 2013, acordarea de certificare verzi se face astfel:

1 certificat verde pentru pentru fiecare 1 MWh produs de centrale electrice hidroelectrice noi cu puteri electrice instalate de pana in 10 MW1 certificat verde pentru centralele electrice eoliene2 certificare verzi pentru centralele electrice solare.                Recuperarea acestor certificate verzi se va face incepand cu 1 ianuarie 2017 pentru centralele hidroelectrice si solare si incepand cu 1 ianuarie 2018 pentru centralele electrice eoliene.
09. Facilitati pentru ocuparea fortei de munca - Jul 10, 2013 8:12:00 AM


             Raportat la subiectul dezbatut anterior, tema principala a acestui articol consta in prezentarea modului in care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca stimuleaza incadrarea in munca a somerilor.

                         
               Avand in vedere numarul mare al somerilor din Romania, ANOFM si-a propus sa vina in ajutorul acestora prin oferirea de subventii si facilitati angajatorilor, implicit persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca.

               Conform art. 77 din Legea nr. 76/2002, stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor se realizeaza prin:
subventionarea locurilor de munca;acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca;acordarea unor facilitati.
            Aceasta masura stimuleaza angajatorii care incadreaza someri aflati in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca de cel putin 3 luni si ii mentin in activitate timp de 12 luni. Astfel, angajatorii vor fi scutiti de la plata contributiilor de asigurari sociale pentru o perioada de 6 luni.                Totodata, acestia vor trebui sa respecte urmatoarele prevederi pentru a putea beneficia de scutirea de la plata contributiilor sociale:locurile de munca vor fi nou-create;persoanele angajate pe aceste locuri de munca trebuie sa fi fost inregistrate in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 3 luni anterioare stabilirii raporturilor de munca;persoanele incadrate vor fi mentinute in activitate pe o perioada de cel putin 12 luni;angajatorii sa nu fi avut raporturi de munca cu persoanele pe care doresc sa le incadreze, in ultimele 6 luni premergatoare datei angajarii;angajatorii sa nu incadreze persoane pe locuri de munca devenite vacante in urma incetarii unor raporturi de munca in ultimele 6 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munca.
            Mai mult, angajatorul trebuie sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca situatia locurilor vacante in  termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora, acestea din urma fiind nevoite sa prezinte liste cu persoanele care se incadreaza in criteriile impuse si care se afla in evidenta agentiei de cel putin 3 luni. Ulterior, persoana angajata va avea obligatia de a prezenta agentiei "instiintarea emisa de angajator privind incadrarea in munca", document care se completeaza de catre angajator. Angajatorul va depune apoi o copie a contractului individual de munca, precum si o declaratie din care sa rezulte ca:locul de munca este nou-creat,nu a avut raporturi de munca cu persoana pe care doreste sa o incadreze, in ultimele 6 luni premergatoare datei angajarii,locul de munca nu a devenit vacant in urma incetarii unor raporturi de munca in ultimele 6 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munca.

             Angajatorii vor primi subventii daca vor incadra in munca someri cu varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiei monoparentale, someri care mai au 3 ani pana la pensionare, persoane cu handicap pentru o perioada nedeterminata, dar si tineri absolventi.
               Pentru somerii cu varsta de peste 45 de ani, dar si pentru somerii care sunt parinti unici sustinatori ai familiei monparentale, angajatorii vor primii subventii de 500 lei lunar pentru fiecare persoana angajata, pe o perioada de maxim 12 luni. De asemenea, vor fi scutiti de plata contributiilor sociale pentru somaj, avand obligatia de a mentine somerii in activitate timp de cel putin 2 ani.
                Pentru somerii care mai au 3 ani pana la pensionare, angajatorii vor primi lunar, pentru maximum 3 ani, o subventie de 500 lei.
                 Pentru persoanele cu handicap, angajatorii vor primi o subventie de 500 de lei, timp de 12 luni, avand obligatia de a-i mentine pe acestia in activitate timp de cel putin 2 ani.
                  Pentru cei care angajeaza tineri absolventi, subventiile se vor oferi astfel:nivel de pregatire primar si gimnazial - 500 lei lunarliceu sau studii post-liceale - 600 lei lunarstudii de nivel universitar - 750 lei lunar
              Subventiile se vor acorda timp de 12 luni, respectiv 18 luni in cazul absolventilor- persoane cu handicap, angajatorii avand obligatia de a-i mentine in activitate cel putin 2 ani dupa finalizarea subventiei. Totodata, angajatorii vor fi scutiti de la plata contributiilor pentru somaj aferente tinerilor.
               Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca sustine angajarea elevilor si studentilor pe perioada vacantei. Pentru fiecare elev sau student care munceste in vacanta, timp de cel mult 60 de zile, angajatorii vor fi subventionati cu 250 lei lunar.

                 De mentionat ca absolventii inregistrati la agentia pentru ocuparea fortei de munca si care se angajeaza cu program normal de lucru, pe o perioada mai mare de 12 luni, pot beneficia de o prima de incadrare reprezentand o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii. 
             In cazul in care se angajeaza cu program normal de lucru in perioada acordarii indemnizatiei de somaj, poate beneficia de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, pana la perioada de expirare a acesteia. Acest lucru se poate face in conditiile in care absolventul mentine raporturile de munca pentru cel putin 12 luni de la data angajarii. Un absolvent presupune minim 16 ani si o diploma sau un certificat de studii acreditat in conditiile legii.
10. Acordarea somajului in Romania - Jul 7, 2013 7:15:00 PM In prezent, in Romania, se inregistreaza o rata ridicata a somajului, in special in randul tinerilor; iar lipsa locurilor de munca reprezinta o cauza a acestui fapt.
De aceea, voi prezenta in acest articol ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a putea primi somaj, respectiv ajutor de somaj.            


        Conform legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in M. Of. nr. 103 din 6.02.2002, un somer este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare; starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;  nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi;  este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca;                                         este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege.
        Categoriile de beneficiari sunt reprezentate de:

cei care nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi; nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar; ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii; straini care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;  nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.

        Totodata, conform art 17., persoanele care nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit legii, se pot gasi in urmatoarele situatii:

 le-a incetat contractul individual de munca din motive neimputabile lor;  le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;  le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;  militari angajati pe baza de contract carora li s-a desfacut contractul  inaintea expirarii duratei pentru care a fost incheiat; le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;  au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;  au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, in cazul recuperarii capacitatii de munca, nu mai pot fi reincadrate in munca din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului sau din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;  la incetarea concediului platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in conditiile legii, nu a mai fost posibila reluarea activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului; nu s-au putut reincadra in munca dupa efectuarea stagiului militar din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului; reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora; le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.
            In cazul persoanelor care nu au putut gasi un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacere stagiului militar, se poate oferi somaj daca indeplinesc urmatoarele conditii:

sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 18 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;  sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap sau sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de 16 ani, care, in cazuri justificate, sunt lipsite de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor; sunt persoane care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca. 

           Conform art. 34, pot beneficia de indemnizatie de somaj cei care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii; nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;  nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;  sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza  teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.
             In ceea ce priveste absolventii unei institurii de invatamant si cei care au terminat un stagiu militar, acestia pot beneficia de indemnizatia de somaj daca:

sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul; nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;  nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.  

             Persoanele din cadrul art. 17, lit.g)-j), stagiul de cotizare de minimum 12 luni este realizat, dupa caz, astfel:

prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei pensionarii de invaliditate cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca perioada de invaliditate nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii motivului pentru care au fost pensionate;  prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei acordarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii concediului; prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei incorporarii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incheierii stagiului militar;  prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare incetarii activitatii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii dispusa prin hotarare judecatoreasca, daca perioada de suspendare a activitatii nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.  

               Dovada vechimii in munca se face cu carnetul de munca sau cu alte acte prevazute de lege.
               Indemnizatia de somaj se acorda daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 30 de zile. Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni, indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii. Termenul de maximum 12 luni este termen de decadere din drepturi. 

              Conform art. 39, indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza: 

 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de pana la 5 ani, dar nu mai putin de 1 an; 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins intre 5 si 10 ani; 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. 
            
             Cuantumul acestei indemnizatii de somaj este o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentand 75% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acestuia. 
             Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia sa se prezinte lunar la agentia pentru ocuparea fortei de munca pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca, sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor, sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, sa caute activ loc de munca.

             Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca. De asemenea, nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant. 
11. Inlocuirea amenzii cu munca in folosul comunitatii - Jul 3, 2013 10:14:00 AM


               Nerespectarea regulilor de convietuire sociala poate duce la interventia fortei de constrangere a statului. Aceasta forta de constrangere a statului este exercitata prin anumite masuri de pedepsire de natura contraventiilor, faptelor penale etc.,  in combaterea factorului infractional.
             
                In ceea ce priveste regimul contraventiilor, in momentul primirii unei amenzi se naste obligatia la plata acesteia. Insa, daca nu se indeplineste aceasta obligatie, statul poate recurge la metoda executarii silite pentru recuperarea sumei. Dar aceasta metoda este ingradita de termenul pana la care se poate prescrie o amenda, conform art.131 din Cod Procedura Fiscala, dreptul statului de a cere executarea silita, printre care se numara si creantele provenite din amenzile contraventionale, se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui care a luat nastere acest drept.
               Conform art.39 din O.U.G 2/2001care prevede ca in momentul in care contravenientul nu a achitat in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite (vanzarea silita a bunurilor, poprire pe salariu etc.), se va avea in vedere inlocuirea amenzii cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii pe o durata de maxim  50 de ore, iar pentru minori incepand cu varsta de 16 ani, 25 de ore.
12. Inmatricularea autovehiculelor fara a plati taxa Timbrului de mediu - Jul 1, 2013 6:46:00 PM


               Cu toti stim ca la inmatricularea unui autoturism fie nou, fie second-hand, suntem nevoiti sa platim taxa denumita "Timbrul de Mediu".
               Conform prevederilor O.U.G 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, obligatia de plata a timbrului de mediu se va executa doar o singura data, astfel:

in momentul inscrierii autovehiculului in evidenta autoritatilor competente, dobandirea dreptului de proprietate asupra autoturismului de catre primul proprietar din Romania si obtinerea certificatului de inmatriculare si numarul acestuiacu ocazia reintroducerii in parcul auto national a unui autovehicul pentru care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduala a timbruluiin momentul transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat atat in situatia pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule; cat si pentru autovehiculele pentru care s‐a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale, taxei de poluare sau taxei pentru emisiile poluante              Totusi, exista o posibilitate pentru evitarea de la plata Timbrului de mediu conform art. 8, lit. f, din prezenta ordonanta, astfel:

Timbrul de mediu nu se plateste atunci cand autovehiculele sunt dobandite prin partaj.               Concret, pentru un autoturism second-hand achizitionat din afara granitelor Romaniei, vandut in baza unui act de mana unor doi cumparatori, acesti doi viitori proprietari detin in indiviziune autoturismul. Astfel, acestia se pot prezenta in mod voluntar in fata unui notar pentru a cere partajul autovehiculului, cu obligatia ca cel care pierde proprietatea autoturismului sa obtina o compensatie proportionala cu contributia avuta in achizitionarea masinii.
13. Legea 448/2006 - Drepturile persoanelor cu handicap - Jun 30, 2013 5:40:00 PM

               Persoanele cu dizabilitati sunt cele care trebuie sa indure cel mai mult neglijenta si carora le este mai dificil sa se adapteze in societate. De aceea, putem observa ca de-a lungul timpului le-au fost create diverse metode care sa le faciliteze aceasta adaptare in societate.
                Totusi, pe langa acestea, persoanele cu dizabilitati beneficiaza si de alte drepturi, avand la randul lor unele obligatii.
                In primul rand, sunt scutite:

de la plata impozitului pentru spatiile de locuit, de impozitul pe veniturile din salarii si indemnizatii de natura salariala, dar si de taxa asupra vehiculelor si autovehiculelor adaptate handicapului, taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru diverse activitati economice, de taxa vizei anuale a acestora si de plata taxei hoteliere.
                In al doilea rand, atat persoanele cu dizabilitati, cat si familia sau persoana care are il/o are in ingrijire pot beneficia de credite a cerui dobanda este suportata din bugetul de stat, in baza unui contract, sub conditia platii la timp a ratelor si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea sa nu depaseasca 10 ani. Pentru a obtine un astfel de credit, persoana trebuie sa prezinte urmatoarele acte:

o cerere, certificatul de incadrare in grad de handicap, copie de pe actul de identitate, o declaratie pe propria raspundere, declaratie pe propria raspundere de a comunica catre DGASPC (Directia Generala de asistenta sociala si protectia copilului) orice actualizare sau modificare a certificatului de incadrare in grad de handicap, declaratie pe propria raspundere cu privire la utilizarea creditului, dupa caz, copie dupa hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie sau dispozitie de tutela/curatela
               Aceste documente se depun la Registratura DGASPC. In cazul in care persoana cu handicap, beneficiara a creditului, inregistreaza restante la rambursare, dobanda aferenta creditului se va suporta de catre aceasta.
         
               Mai mult, persoanele cu dizabilitati, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, dar si persoanele care le au in ingrijire beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale. Autoturismele echipate si adaptate conducerii de catre persoanele cu handicap fizic grav si accentuat, care poseda permis de conducere, sunt exceptate de la plata taxei. Aceasta prevedere se aplica numai pentru achizitionarea unui singur autoturism in decurs de 5 ani si daca acesta este in proprietatea persoanei cu dizabilitati. In cazul achizitionarii unui autoturism adaptat special pentru persoanele depedente de scaunul cu rotile, valoarea unui astfel de credit nu poate depasi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. De mentionat faptul ca autoturismele care au cutie de viteze automata nu intra in aceasta categorie si nu sunt scutite de la plata taxei.
           
              Persoanele cu handicap, dar si reprezentatii legali ai acestora, pot beneficia la cerere de un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Acest card se elibereaza de catre Serviciul Reglementari Transpoturi Urbane din cadrul Directiei Drumuri si Transporturi a Primariei unde persoana cu handicap este domiciliata.
             Aceste persoane cu dizabilitati beneficiaza si de asistenta medicala gratuita, inclusiv pentru medicamente gratuite, dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, servicii gratuite de cazare si masa pentru insotitor, asigurate de "Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate". De asemenea acestea au dreptul la un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala, dar si a recomandarii medicului de familie sau specialistului.

             Totodata, printre cele mai importante drepturi ale persoanelor cu dizabilitati mentionate mai sus, se numara si dreptul la asistenta juridica gratuita in combaterea neglijentei si abuzului suportate de acestea.14. Programul Rabla 2013 - Noile conditii de casare - Jun 28, 2013 1:14:00 PM


             Dupa cum probabil se stie, "Programul de stimulare a innoirii parcului auto national" denumit si "Programul Rabla" se mandreste cu un numar foarte ridicat de autovehicule casate care depaseste cifra de 300.000 si peste 100.000 de autoturisme noi in cei 3 ani de activitate .
             In comparatie cu etapele si conditiile care trebuiau indeplinite in 2012, anul acesta Programul Rabla cunoaste anumite schimbari din punct de vedere al desfasurarii. In anii anteriori, fiecare cetatean primea un voucher in valoare de 3.800 lei pentru fiecare masina casata, avand posibilitatea de a preda REMAT-urilor pana la 3 masini sau cumparand voucherele de pe piata.
         
             Anul acesta cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, la care se poate adauga un Eco-bonus in valoare de 500 lei daca proprietarul indeplineste anumite caracteristici:

la achizitionarea unui autovehicul nou, incadrat in norma de poluare Euro 6la achizitionarea unui autovehicul nou, al carui motor genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 100 g/kmla achizitionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie HIBRID          Pentru un autovehicul uzat predat spre casare se elibereaza un singur tichet, iar pentru achizitionarea unui autovehicul nou se poate utiliza doar un singur tichet, fiind exclusa varianta cumulului de tichete. Mai mult decat atat, daca proprietarul indeplineste caracteristicile de mai sus in vederea achizitionarii unui autoturism nou, este permis cumulul a cel mult 2 Eco-bonusuri. Cumulul celor 2 Eco-bonusuri se pierde in momentul in care tichetul este cedat in favoarea altei persoane.

         In momentul eliberarii tichetului, utilizarea acestuia se face in termen de 45 de zile de la eliberare, fara a depasi data de 20 noiembrie. Neutilizarea acestuia atrage stingerea dreptului de beneficiu al primei de casare.
         Pentru ca proprietarul sa beneficieze de prima de casare, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a predat autovehicului uzat (avand o vechime mai mare sau egala cu 10 ani) la un colector avizat prin care i s-a eliberat certificatul de distrugerea radiat autoturismul din evidenta circulatiei si a obtinut certificatul de radierea prezentat colectorului dovada radierii autoturismului si a obtinut tichetuls-a inscris la un producator validat in baza tichetului si a documentelor aferentea achizitionat autoturismul nou de la producator         Etapa de repartizare a voucherelor a inceput din data de 15 mai, Administratia Fondului de Mediu (AFM) distribuind un efectiv de 20.000 de vouchere.
15. Contractul de locatiune (inchiriere) - Drepturi si Obligatii - Jun 26, 2013 9:58:00 AM


Contractul de locatiune in Noul Cod Civil

            In ziua de azi numarul locuintelor inchiriate a crescut destul de mult, comparativ cu anii anteriori. Din aceasta cauza consider ca este necesar sa explic in ce consta un contract de inchiriere, dar si obligatiile si drepturile atat ale locatarului, cat si ale locatarului.

              Locatorul este cel care da in folosinta un bun unui locatar, printr-un contract de locatiune si in schimbul unui pret, chiria. In cazul in care locatiunea are ca obiect bunuri imobile, ea se numeste inchiriere; daca sunt bunuri agricole, se numeste arendare.

              Durata unei locatiuni este de maxim 49 de ani. Totusi, daca in contract nu s-a stipulat perioada, acesta se considera incheiat:

pentru un an in cazul locuintelor nemobilate / spatii pentru exercitarea unei activitati pe durata corespunzatoare unitatii de timp pentru care s-a calculat chiria, in cazul apartamentelor / bunurilor mobilepe durata locatiunii imobilului, in cazul bunurilor mobile puse la dispozitia locatarului pentu folosinta unui imobil

              Locatarul este obligat sa predea locatarului bunul impreuna cu toate accesoriile sale in stare buna de functionare, sa asigure reparatiile necesare pentru a tine bunul intr-o stare corespunzatoare
pe toata durata locatiunii. Mai mult, acesta trebuie sa ii asigure linistea si utila folosire a bunului locatarului si sa il apere pe acesta in cazul in care un tert pretinde drept asupra bunului, dar si garantia contra tuturor viciilor lucrului (indiferent daca aceastea existau inainte de incheierea contractului sau dupa).

             Locatarul are obligatia de a plati chiria la termenul stabilit prin contract, potrivit uzantelor sau in urmatoarele cazuri:

in avans pentru toata durata contractului, daca aceasta nu depaseste o luna; in prima zi lucratoare a fiecarei luni, daca durata locatiunii este mai mare de o luna, dar mai mica de un an; in prima zi lucratoare a fiecarui trimestru, daca durata locatiunii este de cel putin un an. 

            Acesta trebuie sa pastreze bunul in buna functionare pe toata durata locatiunii. In caz contrar, locatorul poate cere daune-interese sau rezilierea contractului.

            Totodata, locatarul trebuie sa permita examinarea bunului de catre locator la intervale rezonabile de timp, precum si de catre cei care doresc sa il cumpere sau sa il ia in locatiune, dupa incetarea contractului; iar la incetarea contractului sa restituie bunul. Mai mult, in cazul unor reparatii care dureaza mai mult de 10 zile,pretul chiriei va fi scazut proportional cu timpul si cu partea bunului de care locatarul a fost lipsit. In cazul in care, in  timpul executarii lucrarilor, bunul devine impropriu pentru intrebuintare, locatarul poate cere rezilierea contractului.


             Incetarea unui contract se poate face in cazul in care comportamentul locatarului face imposibila convietuirea cu alte persoane sau cu imobile aflate in vecinatate. Este prevazut un preaviz de cel putin 60 de zile pentru ca locatarul sa denunte unilateral contractul, daca inchirierea este pe durata determinata. Atunci cand contractul este incheiat pe perioada nedeterminata, chiriasul poate denunta contractul prin notificare prin respectarea unui termen de preaviz ce nu poate fi mai mic de 60 de zile (daca intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o luna sau mai mare) sau 15 zile (daca intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este mai mic de o luna).

           In cazul incare locatarul decedeaza, contractul inceteaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii decesului.
16. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - Jun 24, 2013 1:16:00 PM


         

          Astazi voi aborda anumite prevederi ale Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Din continutul prezentei legi, dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

                In sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii:

pensia pentru limita de varstapensia anticipatapensia anticipata partialapensia de invaliditate pensia de urmas

                In functie de conditia persoanei sunt necesare indeplinirea unor praguri pentru a obtine tipul de pensie de care beneficiaza.

               Pensia pentru limita de varsta - au dreptul persoanele care indeplinesc la data pensionarii conditiile care privesc atat varsta standard de pensionare, cat si stagiu minim de cotizare sau specialitate. Varsta standard de pensionare in cazul barbatilor este de 65 de ani, iar pentru femei 63 de ani. Atat barbatii, cat si femeile au de atins un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Atingerea stagiului de cotizare se realizeaza prin cresterea stagiului minim de cotizare, ajungand pana la stagiul complet de cotizare (35 ani) atat pentru femei, cat si pentru barbati. Pentru o mai buna intelegere, perioada de cotizare este egala cu vechimea in munca. De asemenea, documentul atasat are in componenta varstele standard de pensionare, stagiile complete si stagiile minime de cotizare.

Nevazatorii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin 1/3 din stagiul complet de cotizare.

           
               Pensia anticipata - aceasta revine persoanelor cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiu complet de cotizare. Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii in care se stabileste cel al pensiei pentru limita de varsta. De asemenea, la data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate.
Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta se face din oficiu.

              
              Pensia anticipata partial - pentru aceasta categorie sunt necesare indeplinirea conditiilor pensiei anticipate cu adaugarea mentiunii cuantumului acesteia care este calculat din suma pensiei pentru limita de varsta care i s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acesteia cu 0.75 % pentru fiecare luna de anticipare, pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.

              
              Pensia de invaliditate - au dreptul acele persoane care si-au pierdut total sau cel putin jumate din capacitate de munca din cauza accidentelor de munca, bolilor profesionale, neoplaziilor (cancerul), schizofreniei, SIDA, bolilor obisnuite si accidentele care nu au legatura cu munca.
In raport cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este :

de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca si a capacitatii de autoingrijirede gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de autoingrijirede gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumate din capacitatea de munca, persoana putand sa presteze o activitate profesionala cu cel mult jumate din timpul normal de munca
In cazul persoanelor care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca, beneficiaza de pensie de invaliditate daca au realizat stagiu de cotizare necesar in raport cu varsta (conform tabelului).
                              Pensia de urmas - au dreptul copii (pana la varsta de 16 ani si daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata pana la varsta de 26 ani sau pe toata durata invaliditatii care s-a ivit in perioadele mentionate - 16 ani, respectiv 26) si sotul supravietuitor pe toata durata vietii la implinirea varstei de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. 
In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar cel putin 10 ani, cuantumul pensiei se diminueaza cu 0.5 % pentru fiecare luna, respectiv 6 % pentru fiecare an de casatorie in minus. Pensia de urmas se poate stabili, dupa caz, atat din pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul persoana decedata, cat si din pensia de invaliditate gradul I, in cazul in care decesul a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din punctajul mediu anual, aferent celor 2 categorii de pensii, in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel: 50% — pentru un singur urmas75% — pentru 2 urmasi 100% — pentru 3 sau mai multi urmasi               
17. Scutirea de la plata impozitului pe teren si cladiri - Jun 22, 2013 7:20:00 PM
             Ce este impozitul?
         
Impozitul este acea prelevare pecuniara si obligatorie efectuata de catre stat asupra bunurilor individuale sau ale colectivitatii.           Statul roman se mandreste cu cel mai mare numar de impozite din cadrul Uniunii Europene (124), la polul opus fiind Suedia cu un numar de 2 impozite.

                Ce este taxa?
         
           Taxa este obligatia baneasca pe care trebuie sa o achite persoana fizica sau juridica pentru diferite prestatii efecutate de autoritatile publice.

           Exceptia platii impozitului pe teren si cladiri precum si a unor taxe se regaseste in art.284 coroborat cu art.282 si art.283 din Codul Fiscal. Acesta scoate in evidenta urmatoarele categorii de persoane care sunt scutite de plata:

veteranii de razboipersoanele Legii Recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei Romane din decembrie 1989 (sunt scutite de plata atat pentru locuinta de domiciliu aflata in buletin si terenul aferent locuintei, cat si pentru un autoturism tip hycomat)Impozitul locuintei folosite ca domiciliu si impozitul pe terenul aferent cladirii, precum si taxele locale nu se aplica in cazul urmatoarelor persoane:

vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit            Persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate sunt scutite de la plata impozitului locuintei la care domiciliaza si a terenului aferent cladirii utilizate. De asemenea sunt scutite de la plata taxei pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice.

            In conditiile O.G nr.29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, persoanele fizice si juridice romane care reabiliteaza sau modernizeaza termic locuintele pe care le detin in proprietate sunt scutite de autorizatia de construire pentru lucrarile de reabilitare termica si de impozitul pentru aceste cladiri timp de 7 ani de la data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare.

           Impozitul pe cladire datorat de o persoana fizica nu se datoreaza in cazul in care cladirea este o locuinta noua (realizata in conditiile Legii 114/1996) sau cladirea este realizata pe baza de credite (in conformitate cu O.G 19/1994). Persoana care indeplineste mentiunile de mai sus este scutita pe o perioada de 10 ani de la data dobandirii locuintei.

         
           
18. Modul de desfasurare a unui proces civil - (faze si etape) - Jun 20, 2013 5:30:00 PM

           
          La noi in tara activitatea procesuala, dupa cum se stie, se deruleaza cu pasi marunti, in functie de gravitatea cauzei. De aceea, pentru o mai buna cunoastere, voi reda aceasta actiune a justitiei si voi incerca sa explic intr-un sens mai accesibil tuturor.

Ce este acela un proces civil si care e modalitatea desfasurarii?

            Procesul civil reprezinta acea activitate pe care o desfasoara atat instantele de judecata, partile, cat si raporturile ce se nasc intre ei in scopul stabilirii drepturilor inaintate judecatii sau a executarilor silite a hotararilor judecatoresti.

           Fazele si etapele procesului civil sunt urmatoarele:
JudecataExecutarea silita           Judecata, de asemenea, este de 2 tipuri si cuprinde urmatoarele etape:

Judecata in fond etapa scrisa - incepe cu cererea scrisa de chemare in judecata prin care reclamantul pretinde pretentia impotriva paratului, acesta din urma aparandu-se printr-un act de intampinareetapa dezbaterilor - prin care se formeaza convingerea judecatorului asupra raportului juridic intre parti in temeiul probelor ce se administreazaetapa deliberarii si pronuntarii hotararii - in care deliberarea judecatorilor se realizeaza in secret in Camera de Consiliu, pronuntarea hotararii efectuandu-se in sedinta publica                                              2.  Judecata prin caile de atac

Apel - prin aceasta cale de atac este suficienta simpla nemultumire a unei partiRecurs - hotararile pronuntate in apel se pot ataca pe aceasta cale in conditiile prevazute de lege (art. 304 C.proc.civ)           Executarea silita intervine in cazul hotararilor susceptibile de a fi puse in executare cu ajutorul fortei coercitive a statului. Aceasta presupune doua tendinte: directa sau indirecta.
           Nu este necesar ca un proces sa parcurga ambele faze (Judecata si executare silita) sau o faza sa parcurga toate etapele.
19. Contestarea unui proces-verbal de contraventie - Jun 18, 2013 9:20:00 AM

        Contestarea unui proces-verbal de contraventie survine in masura in care a fost aplicata o sanctiune contraventionala de agentul constatator in conformitate cu dispozitiile O.G. nr.2/2001.  
             Printre cele mai importante si uzuale sanctiuni contraventionale sunt: avertismentul, amenda contraventionala, prestarea unui serviciu in folosul comunitatii si suspendarea sau anularea a unei autorizatii de exercitare a unei activitati.

             Asadar, dreptul de contestatie se va realiza in termen de 15 zile din momentul comunicarii procesului-verbal -(de la data primirii prin posta)- sau, dupa caz, din momentul semnarii acestuia curgand cele 15 zile. Procedura contestarii impotriva procesului-verbal de contraventie se poate realiza la judecatoria de pe raza localitatii, incluzand urmatoarele acte:

Plangerea impotriva procesului-verbal continand semnatura si data (model)Copia de pe procesul-verbal de constatareFotocopie a actului de indentitateDupa caz, o fotocopie a dovezii retinerii permisului de conducere sau a certificatului de inmatriculare            In cazul in care, printre sanctiunile care au fost aplicate se numara si suspendarea permisului de conducere, in timpul in care plangerea este solutionata nu se suspenda dreptul de conducere al soferului.
         
            Pentru a fi legal, procesul-verbal trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

data si locul unde este incheiatnumele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatatorinformatii din actul de indentitate al conducatorului auto, ocupatia si locul de muncadescrierea faptei contraventionale care a fost savarsita cu indicarea datei, orei si loculuiprecizarea actului normativ prin care se stabileste si sanctioneaza contraventiain cazul producerii unui accident de circulatie, precizarea societatii de asigurariposibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativtermenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depunde plangerea            Daca agentul constata mai multe contraventii, va intocmi un singur proces-verbal.
         
            Procesul-verbal devine nul in urmatoarele situatii:

lipsa numelui si calitatii agentului constatator, precum si a semnaturii acestuialipsa numelui si prenumelui contravenientuluineindicarea sau descrierea confuza a faptei savarsite de contravenient, precum si data la care a fost savarsitadescrierea vaga a faptei contraventionale sau copierea textului sanctionatorincheierea procesului-verbal in absenta contravenientului (aceasta situatie este valabila in cazul in care contravenientul isi exprima refuzul expres sau tacit)         20. Infiintarea unui S.R.L - Jun 17, 2013 12:58:00 PM


        Pentru a constitui o societate cu raspundere limitata trebuie parcurs un adevarat mecanism birocratic. Insa, ramane la indemana oricui sa apeleze la serviciile unui jurist pentru indeplinirea acestui proces.
               Voi enumera pasii care trebuie indepliniti, actele constitutive firmei si institutiile publice aferente la care trebuie depuse actele in cauza.
             

Primul pas este completarea si introducerea acestui model de cerere la Registrul Comertului de verificare a disponibilitatii firmei si rezervarea denumirii firmei alegandu-va cel putin 3 denumiri, precum si alegerea obiectului de activitate al acesteiaDovada actului de spatiu se poate face printr-un extras de carte funciara, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere Declaratie pe propria raspundere a administratorilor si asociatilor potrivit careia indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru detinerea si exercitarea calitatii de asociat si de administrator al unei societati comercialeCazierul fiscal extras de la ANAF prin acest model de cerereSpecimenul de semnatura introdus prin acest formularDovada depunerii capitalului social se poate realiza prin chitante C.E.C care atesta aportul in numerarSi in final Actul constitutiv al societatii care trebuie sa contina pe langa cele mentionate mai sus, durata societatii si datele de indentificare ale asociatului (model)
             Toate actele necesare infiintarii unei firme trebuie autentificate si inregistrate de catre un notar, iar in termen de 3 zile de la depunerea si acceptarea dosarului, se poate ridica Certificatul de inmatriculare al societatii, dupa care inregistrat la Administratia Finanaciara.
21. Raspunderea hotelierului fata de client - Jun 16, 2013 6:01:00 PM


           Ca tot va veni luna concediilor si majoritatea populatiei isi va petrece vacanta pe litoral, voi evidentia cele mai importante aspecte care trebuie avute in vedere in privinta cazarii intr-o unitate hoteliera.
               
                 Potrivit reglementarilor din Codul Civil, conform art. 2127 - (1) Persoana care ofera publicului servicii de cazare, denumita hotelier, este raspunzatoare (...) pentru prejudiciul cauzat  prin furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aduse de client in hotel.

                 Pentru a fi incadrate in raspunderea hotelierului, bunurile clientilor trebuie sa fie atat in incinta hotelului, cat si in afara acestuia pe perioada cazarii. In ceea ce priveste raspunderea in afara unitatii, hotelierul ori un prepus al acestuia isi asuma obligatia de supraveghere. Mai mult, hotelierul raspunde si pentru autovehiculele aflate in parcarea hotelului, precum si de bunurile care se afla in acestea.
             
                  De la aceasta raspundere nu se poate deroga in cazul in care prejudiciul este cauzat din culpa hotelierului care a refuzat primirea lor in depozit cand acest lucru era obligatoriu. Primirea unui bun in depozit poate fi respinsa in cazul in care bunul este excesiv de valoros, periculos sau incomod. Totusi, raspunderea hotelierului este limitata in cazul in care bunul furat, distrus sau deteriorat depaseste de o suta de ori valoarea pretului pe o zi pentru a camerei oferita spre inchiriere clientului.
               
                 Hotelul nu raspunde in cazul in care deteriorarea, distrugerea sau furtul a fost cauzata de catre client, de un caz de forta majora (calamitati naturale, razboi) sau de natura bunului.
               
                 Dreptul la repararea prejudiciul suferit prin furt, distrugere sau deteriorare se stinge odata cu implinirea a 24 de ore de la constatarea prejudiciul de catre client si daca in decurs de 6 luni nu a introdus cererea in reparare a prejudiciului.
                In cazul in care clientul nu achita pretul camerei si al serviciilor hoteliere, administratia hotelului are dreptul de executare a bunurilor aduse de client.
             
               Toate mentiunuile expuse mai sus se pot aplica si in cazul spitalelor, pensiunilor si vagoanelor de dormit.
             
                 

                
22. Dreptul returnarii unui produs - Jun 15, 2013 4:13:00 PM           Cred ca toti am trecut prin situatia de a cumpara un produs expirat, defect sau care nu era in concordanta cu descrierea oferita de vanzator, in special in cazul produselor comandate pe internet.
           Din aceasta cauza va voi prezenta astazi Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, aducand in vedere dreptul consumatorului la restituirea produsului si la despagubirea acestuia.

              Conform art. 5 si art. 9, vanzatorul este obligat sa livreze consumatorului produse care sunt in conformitate cu contractul de vanzare-cumparare. In caz contrar, vanzatorul este raspunzator fata de consumator pentru orice lipsa a conformitatii existente la momentul cand au fost livrate produsele. Un produs este in conformitate cu contractul de vanzare-cumparare daca: 

acesta corespunde descrierii facute de vanzator si are calitatile prezentate; corespunde scopului specific solicitat de consumator, scop adus la cunostinta vanzatorului;corespunde scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produse de acelasi tip si prezinta parametrii de calitate si performantele normale la care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil.               Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca, conform art.6, in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate isi are originea in materialele furnizate de consumator.
             In momentul in care consumatorul constata o lipsa de conformitate, conform art. 11, are dreptul de a solicita vanzatorului aducerea la conformitate a produsului, fara plata, prin inlocuire ori reparare, sau sa beneficieze de o reducere a pretului ori de incheierea contractului privind produsul cu pricina, conform art.13 si 14.             In cazul masurii de reparare a produsul, trebuie stabilita, de comun acord, o perioada rezonabila de timp care nu poate depasi mai mult de 15 zile de la data la care cumparatorul a adus la cunostinta lipsa de conformitate a produsului. In cazul repararii se vor monta numai piese noi.

             Consumatorul are dreptul la solicitarea unei reduceri de pret sau incheierea contractului daca, conform art. 13:

 nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului;vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila;vanzatorul nu a luat masura reparatorie, fara inconveniente semnificative pentru consumatorTotusi, pentru a putea cere despagubiri, consumatorul trebuie sa declare lipsa de conformitate a produsului in termen de doua luni de la data la care a constatat-o.
            In ceea ce priveste garantia unui produs, aceasta trebuie sa fie obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, in conditiile specificate in declaratiile referitoare la garantie si in publicitatea aferenta. Mai mult, garantia trebuie sa:cuprinda mentiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului si sa ateste in mod clar ca aceste drepturi nu sunt afectate prin garantia oferitaprecizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garantie, durata medie de utilizare, modalitatile de asigurare a garantiei - intretinere, reparare, inlocuire si termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea si adresa vanzatorului si ale unitati specializate de servicesa fie redactată in termeni simpli si usor de intelesIn cazul nerespectarii dispozitiilor cu privire atat la garantie, cat si la vanzarea de produse in lipsa de conformitate, se pot aplica amenzi de la 1.000 la 25.000 lei.                            Cu toate acestea, daca se vor avea in vedere toate conditiile legale incheiate in cadrul unui contract, totul va decurge in conditii excelente.
23. Plata nedatorata - Jun 14, 2013 2:09:00 PM          Deoarece se evita sau se fac unele confuzii cand vine vorba despre restituirea unei plati nedatorate, am ales sa vorbesc astazi despre o sectiune din Codul Civil, din capitolul Faptele juridice licite - Plata nedatorata.
   
            Notiunea de plata nedatorata este reglementata de Codul Civil incepand cu art. 1341 pana la art. 1344, semnificand faptul ca cel care plateste fara a datora are dreptul la restituire. Plata poate reprezenta o suma de bani sau un bun individual determinat. Plata nedatorata nu are temei contractual, ci obligatia de restituire are la baza un fapt juridic.
            Partile in aceasta situatie sunt creditorul - cel de la care porneste plata si debitorul - celui caruia i se face plata. Pentru a se supune restituirii platii din partea debitorului catre creditor, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

existenta unei platiplata sa fi urmarit o datorie inexistenta din punct de vedere juridic in raporturile dintre cei doiplata sa se fi facut din eroare

                Efectul platii nedatorate este obligatia de restituire ce ii revine celui caruia a primit plata, acesta fiind diferita in functie de conduita (buna-credinta sau rea-credinta).
         
               Debitorul este de buna-credinta atunci cand nu a stiut ca plata care i s-a facut este nedatorata, intrucat acesta este tinut sa restituie lucrul, dar pastrand fructele (tot ceea ce un lucru produce periodic, fara ca substanta sa sa scada - dobanzile, chriile). In cazul in care a instrainat lucrul, trebuie restituit pretul primit, nu valoarea care o avea la acel timp. Iar daca lucrul a pierit in mod fortuit, debitorul se va elibera de obligatia de restituire.

                 In cazul in care debitorul se dovedeste a fi de rea-credinta prin faptul ca desi stia ca nu i se datora o plata, acesta acceptand-o, va fi tinut sa restituie atat lucrul cat si fructele percepute. Daca a instrainat lucrul, va fi nevoit sa restituie valoarea acestuia in momentul introducerii cererii de restituire a creditorului, nu pretul pe care l-a primit. Iar daca lucrul a pierit in mod fortuit, acesta, de asemenea este nevoit sa restituie valoarea in momentul introducerii cererii de restituire a creditorului.

             Adoptand cele evidentiate de mai sus, daca prin simplul fapt al nesupunerii debitorului asupra restituirii de buna-voie, creditorul va putea recurge la o actiune in justitie, denumita "in repetitiune".
24. Agentia Imobiliara - Plata comisionului - Jun 13, 2013 12:59:00 PM


            
      Agentia imobiliara si serviciile oferite. 
      Ar trebui mai intai sa vorbim despre beneficiarul direct si beneficiarul indirect. 

            Beneficiarul direct este reprezentat de persoana care doreste sa apeleze la serviciile oferite de agentul imobiliar pentru a facilita gasirea unui client. Cel din urma, beneficiarul indirect, este terta parte, cea  care doreste sa utilizeze produsul/serviciul oferit de catre beneficiarul direct. 

Problema pe care o voi prezenta in cele ce urmeaza este urmatoarea: este nevoita terta parte sau nu sa plateasca un comision?                        Intermedierea imobiliara este activitatea de mijlocire a tranzacţiilor de vânzare-cumpărare sau de închiriere a imobilelor.             Intermedierea imobiliara este reglementata atat printr-un sens generic prin articolele 2096-2102 din Noul Cod Civil, cat si printr-un raport mai special reglementat prin dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.3/2000 privind organizarea activitatii agentilor imobiliari, acestea precizand : 
Art.1 - Activitatea profesionala de intermediere a actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, precum si cea de administrare a acestora se desfasoara de persoanele fizice si juridice care au calitatea de agent imobiliar, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.Art.8 - Agentii imobiliari primesc pentru activitatea depusa o remuneratie stabilita prin contractul incheiat cu clientii.Art.9 - (1) Agentul imobiliar are dreptul la primirea remuneratiei in cazul in care se realizeaza acordul de vointa al partilor, exprimat potrivit legii, cu privire la incheierea contractului intermediat de acesta.
            Dupa cum se poate deduce, partile in contractul de intermediere sunt intermediarul si clientul. Clientul este partea beneficiara a activitatii prestate de intermediar, acesta in cele din urma fiind obligat sa gaseasca un contractant pentru clientul sau.                      In ceea ce priveste remuneratia, intermediarul are dreptul din partea clientului numai în cazul în care contractul intermediat se încheie ca urmare a intermedierii sale, iar cuantumul remuneratiei fiind stabilit prin conventie sau in lipsa, prin anumite prevederi legale speciale.            Intermediarul la randul sau poate pretinde din partea tertului un comision stabilit de asemenea prin anumite prevederi legale sau prin conventie ca urmare a incheierii contractului de vizionare a imobilului. In lipsa contractului de vizionare semnat nu se poate pretinde nicio remuneratie.
            Pentru a incheia intr-o nota concisa, in cadrul unui raport juridic intre doua persoane la care se adauga si tertii, nu se poate plati pentru un anumit serviciu in lipsa unui contract valabil incheiat.          

25. Proprietatea privata - Dreptul de trecere - Jun 12, 2013 2:47:00 PM

       

             Ce se intampla in cazul in care vecinul lotului de alaturi nu iti permite trecerea pentru a intreprinde actiuni de reparare a propriului imobil?

           Cu aceasta ocazie, aduc in prim-plan o sectiune din Codul Civil care reglementeaza dreptul de trecere.

Art 622. (1) Proprietarul este obligat sa permita folosirea fondului sau pentru efectuarea unor lucrari necesare fondului invecinat, precum si accesul vecinului pe terenul sau pentru taierea crengilor si culegerea fructelor, in schimbul unei despagubiri, daca este cazul.
           De asemenea, in cazul efectuarii operatiunilor pentru accesul la utilitati, doar daca prin alta parte trecerea acestora ar fi imposibila, periculoasa sau costisitoare, proprietarul va trebui sa raspunda necesitatii.Art 621. (1) Proprietarul este obligat sa permita trecerea prin fondul sau a retelelor edilitare ce deservesc fonduri invecinate sau din aceeasi zona,de natura conductelor de apa, gaz sau altele asemenea, a canalelor si a cablurilor electrice, subterane ori aeriene, dupa caz, precum si a oricaror alte instalatii sau materiale cu acelasi scop.
               Dreptul de trecere se poate obtine atat pe cale judecatoreasca cat si prin mediere. Varianta instantei nu va face decat sa prelungeasca perioada de rezolvare, pe cand prin medierea conflictului se va putea discuta direct despre acceptul de trecere si pretul despagubirii.