Blogs Home » Edu » Educatie » Lectii Colegiu

Lectii Colegiu

Învaţă online, lecţii, exemple, modele teste, subiecte şi exerciţii din colegiu clasa a 9-a, clasa a 10-a, clasa a 11-a, clasa a 12-a, română, literatură, gramatică, matematică, fizică, istorie, geografie, biologie, educaţie tehnologică, informatică, engleză, franceză, latină clasele IX-XII. Fă rapid, oricând simţi nevoia, o recapitulare a materiei din aceşti ani de liceu.

Articole Blog

01. Viaţa în Era Arhaică şi Proterozoică, Viaţa în Era Paleozoică - Feb 21, 2020 4:40:50 PM
Viaţa în Era Arhaică şi Proterozoică Arhaicul (sau Arheozoicul) constituie cea mai lungă eră din istoria evoluţiei Terrei (mai mult de jumătate), care începe odată cu formarea Pământului ca planetă […]
02. Stories, Discursive compositions - Feb 19, 2020 1:18:49 PM
Stories A story will often be written for a magazine of some kind. The typical reader might be another student or someone who likes a particular kind of story. The […]
03. Aristotel – Etica nicomahică (Binele, scop final) - Feb 17, 2020 2:07:45 PM
Aristotel (384-322 î.H.) – Etica nicomahică Binele, scop final Orice artă şi orice doctrină, tot aşa orice acţiune şi orice hotărâre pare a râvni un bine: de aceea nimerit s-a […]
04. Soluţia, Dizolvarea, Solubilitatea, Factori care influenţează solubilitatea substanţelor - Feb 14, 2020 9:32:41 AM
Soluţia Soluţia este amestecul omogen de două sau mai multe substanţe rezultat în urma procesului de dizolvare. O soluţie este formată din: – dizolvant sau solvent, substanţa care se afla […]
05. Fracţii zecimale periodice, Transformarea fracţiei zecimale periodice - Feb 12, 2020 8:00:46 AM
Fracţii zecimale periodice O fracţie zecimală infinită a0,a1a2a3… se numeşte periodică, dacă există numerele naturale k şi p astfel încât an+p = an, pentru orice n ≥ k. – Dacă […]
06. Scenariul, Regia, Imaginea, Coloana sonoră, Interpretarea actoricească - Feb 10, 2020 2:44:16 PM
Scenariul Scenariul este un text scris special ori adaptare a unei opere literare, care este punctul de plecare în realizarea unui film. Autorul unui scenariu se numeşte scenarist. Regia Regia […]
07. Religia mozaică, Religia creştină, Religia hindusă, Religia islamică, Dialogul creştinismului cu marile religii ale lumii - Feb 7, 2020 10:13:42 AM
Creştinismul în contextul religiilor lumii Religia mozaică Dintre toate popoarele antice, singurul care s-a închinat Dumnezeului unic a fost poporul evreu. Ei considerau pe ceilalţi zei ca idoli făcuţi de […]
08. Rolul mediului geografic în evoluţia şi dezvoltarea societăţii omeneşti, Mediul orizontului local - Feb 5, 2020 10:50:38 AM
Rolul mediului geografic în evoluţia şi dezvoltarea societăţii omeneşti Rolul mediului geografic este foarte semnificativ la nivelul evoluţiei de ansamblu a societăţii omeneşti, dar şi în condiţiile concrete ale activităţii […]
09. Schimbarea categoriei gramaticale, Relaţii semantice: Sinonimia, Antonimia, Omonimia - Feb 3, 2020 11:30:30 AM
Schimbarea categoriei gramaticale Schimbarea categoriei gramaticale este un procedeu de îmbogăţire a vocabularului prin care cuvântul nou se formează prin simpla trecere de la o parte de vorbire la alta. […]
10. Pedosfera, Solul, Pedogeneza, Proprietăţile solului, Clasificarea solurilor - Jan 31, 2020 9:01:46 AM
Pedosfera Pedosfera constituie învelişul de soluri al Pământului; ea este foarte extinsă, aproape continuă, pe continente, dar în domeniul suboceanic lipseşte. Solul Solul este un sistem complex, situat la suprafaţa […]