Blogs Home » Edu » Educatie » Lectii Colegiu

Lectii Colegiu

Învaţă online, lecţii, exemple, modele teste, subiecte şi exerciţii din colegiu clasa a 9-a, clasa a 10-a, clasa a 11-a, clasa a 12-a, română, literatură, gramatică, matematică, fizică, istorie, geografie, biologie, educaţie tehnologică, informatică, engleză, franceză, latină clasele IX-XII. Fă rapid, oricând simţi nevoia, o recapitulare a materiei din aceşti ani de liceu.

Articole Blog

01. Soluţia, Dizolvarea, Solubilitatea, Factori care influenţează solubilitatea substanţelor - Feb 14, 2020 9:32:41 AM
Soluţia Soluţia este amestecul omogen de două sau mai multe substanţe rezultat în urma procesului de dizolvare. O soluţie este formată din: – dizolvant sau solvent, substanţa care se afla […]
02. Fracţii zecimale periodice, Transformarea fracţiei zecimale periodice - Feb 12, 2020 8:00:46 AM
Fracţii zecimale periodice O fracţie zecimală infinită a0,a1a2a3… se numeşte periodică, dacă există numerele naturale k şi p astfel încât an+p = an, pentru orice n ≥ k. – Dacă […]
03. Scenariul, Regia, Imaginea, Coloana sonoră, Interpretarea actoricească - Feb 10, 2020 2:44:16 PM
Scenariul Scenariul este un text scris special ori adaptare a unei opere literare, care este punctul de plecare în realizarea unui film. Autorul unui scenariu se numeşte scenarist. Regia Regia […]
04. Religia mozaică, Religia creştină, Religia hindusă, Religia islamică, Dialogul creştinismului cu marile religii ale lumii - Feb 7, 2020 10:13:42 AM
Creştinismul în contextul religiilor lumii Religia mozaică Dintre toate popoarele antice, singurul care s-a închinat Dumnezeului unic a fost poporul evreu. Ei considerau pe ceilalţi zei ca idoli făcuţi de […]
05. Rolul mediului geografic în evoluţia şi dezvoltarea societăţii omeneşti, Mediul orizontului local - Feb 5, 2020 10:50:38 AM
Rolul mediului geografic în evoluţia şi dezvoltarea societăţii omeneşti Rolul mediului geografic este foarte semnificativ la nivelul evoluţiei de ansamblu a societăţii omeneşti, dar şi în condiţiile concrete ale activităţii […]
06. Schimbarea categoriei gramaticale, Relaţii semantice: Sinonimia, Antonimia, Omonimia - Feb 3, 2020 11:30:30 AM
Schimbarea categoriei gramaticale Schimbarea categoriei gramaticale este un procedeu de îmbogăţire a vocabularului prin care cuvântul nou se formează prin simpla trecere de la o parte de vorbire la alta. […]
07. Pedosfera, Solul, Pedogeneza, Proprietăţile solului, Clasificarea solurilor - Jan 31, 2020 9:01:46 AM
Pedosfera Pedosfera constituie învelişul de soluri al Pământului; ea este foarte extinsă, aproape continuă, pe continente, dar în domeniul suboceanic lipseşte. Solul Solul este un sistem complex, situat la suprafaţa […]
08. Constantin Noica – Modelul cultural european (Bunuri şi valoare) - Jan 29, 2020 11:27:50 AM
Constantin Noica (1909-1987) – Modelul cultural european Bunuri şi valoare Dar valoarea este prea des, chiar în gândirea contemporană, confundată cu bunul şi, de aici, atâtea nefericiri ale insului şi […]
09. Zgomotul şi bruiajul, Factori care perturbă receptarea - Jan 27, 2020 4:29:10 AM
Zgomotul şi bruiajul Zgomotul şi bruiajul se referă la factorii perturbatori ai mesajelor care pot interveni în orice proces de comunicare, pe traseul de la emiţător la receptor. Perturbarea poate […]
10. Corectitudinea în demonstrare - Jan 22, 2020 6:31:21 AM
O demonstraţie pentru a fi logic corectă trebuie să respecte anumite reguli în raport cu teza de demonstrat, fundamentul demonstraţiei şi procesul logic de trecere de la fundament la teză. […]