Blogs Home » Profesional » Economic » lapatruzeci

lapatruzeci

Pe scurt despre management, contabilitate, fiscalitate

Articole Blog

01. Adeverinta pentru concediu medical anul 2020 - Apr 21, 2020 6:14:40 PM
ANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE…………………………………………   Nr. de înregistrare ………. data …………..         ADEVERINȚĂ   Prin prezenta se certifică că domnul/doamna ………………………………………………………………………………….., CNP …………………………, act de identitate […]
02. CONTABILITATEA DE GESTIUNE - Feb 3, 2016 10:21:48 AM
CLASA 9 – CONTURI DE GESTIUNE 90.DECONTARI INTERNE 901. Decontari interne privind cheltuielile 902. Decontari interne privind productia obtinuta 903. Decontari interne privind diferentele de pret 92. CONTURI DE CALCULATIE […]
03. Fisa Activitatii Zilnice pentru autovechicule in luna – model - Oct 15, 2015 7:21:59 AM
Click pentru download model FAZ
04. Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale - Oct 2, 2015 9:06:09 AM
Extras din Legea nr. 207/20015 privind CODUL DE PROCEDURA FISCALA   CAP. 1 Dreptul la contestaţie   Art. 205 Posibilitatea de contestare (1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor […]
05. PRACTICI COMERCIALE - Oct 2, 2015 7:47:38 AM
Extras din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata Art. 16. Prin vanzari cu pret redus, in sensul prezentei ordonante, se intelege: a) vanzari de lichidare; b) […]
06. NOUTATI LEGISLATIVE 24.09.2015 - Sep 25, 2015 8:45:00 AM
Monitorul oficial nr. 720 din 24 septembrie 2015 Republicare Lege cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (republicare 2015)
07. NOUTATI LEGISLATIVE 22.09.2015 - Sep 25, 2015 8:43:08 AM
Monitorul oficial nr. 709/22.09.2015 Agentia Nationala de Administrare Fiscala Ordin nr. 2319 din 8 septembrie 2015 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale […]
08. Scutirea de impozit a profitului reinvestit (în vigoare din 1 iulie 2014) - Sep 25, 2015 6:15:39 AM
Extras din Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu normele metodologice de aplicare ART. 19^4 Scutirea de impozit a profitului reinvestit (în vigoare din 1 iulie 2014) […]
09. NOUTATI LEGISLATIVE 17.09.2015 - Sep 18, 2015 10:20:59 AM
Monitorul oficial nr. 700/17.09.2015 Ordin nr. 1113 din 14 septembrie 2015 pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului […]
10. NOUTATI LEGISLATIVE 11.09.2015 - Sep 18, 2015 10:18:16 AM
Monitorul oficial nr. 689/11.09.2015 Ordin nr. 980 din 28-Iulie-2015 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevazute in cadrul Programului national multianual de infiintare si […]