Blogs Home » Edu » Istorie » Istorie locală

Istorie locală

Sunt un arhivist. Adică am o "meserie" cu pretenţii de studii superioare, arhinecunoscută şi mai puţin apreciată în România. 

În genere, mă ocup de păstrarea, accesul şi protejarea acelor documente cu valoare istorică şi practică create de-a lungul timpului de instituţiile statului, firme private, persoane fizice ori juridice etc. care acum se află în păstrarea Arhivelor Argeş. 

Avem asemenea documente din perioada medievală până în cea contemporană, scrise cu alfabet chirilic sau latin, în limba română sau alte limbi străine: pergamente, hrisoave, zapise, hotărnicii, dosare, mape, foi volante, sigilii, peceţi, fotografii, hărţi, planuri, schiţe, registre, condici, catastife, hârţoage şi terfeloage. 

Cu alte cuvinte, de toate pentru toţi! 

În orice stat democratic, Arhivele au un rol social fundamental, iar documentele unicat pe care le păstrează sunt memoria, cu lumini şi umbre, a comunităţii locale sau a ţării în general.

Totuşi, pe blogul "Istorie locală" mi-am propus să vă prezint lucruri mai puţin pompoase, adică doar câteva fragmente, aspecte, imagini etc. din Piteşti şi Câmpulung, din Argeş şi Muşcel, extrase din patrimoniul nostru documentar. 


Opiniile exprimate pe acest blog sunt strict personale şi nu reflectă în niciun fel poziţiile vreunei instituţii sau organizaţii la care am fost, sunt sau voi fi afiliat.
 
De asemenea, propunerile şi criticile constructive sunt binevenite!