Blogs Home » Edu » Cultura » esente armanesti

esente armanesti

Cultura, traditii si valori armanesti. Scriem despre istoria nestiuta sau prea putin stiuta a armânilor!

Articole Blog

01. Poeme sh apridutseri cu Yioryi Vrana - Mar 26, 2016 7:35:53 PM
Adza la Anveatsa Armaneashti avemu zburata di  poeme /poemati (di poets xeni sh români) sh apridutseri tu armâneashti cu unu mari poet sh alumtatorlu ti limba armâneascã: Yioryi  Vrana. Ma ngiosu aflats niscanti apridutseri di poeme ali Edith Sördengran, tu … Continue reading →
02. tu dzuua di adza*se întâmplă azi -10 ianuarie - Jan 10, 2016 8:00:31 AM
10.01.1926 – easti faptu Vudena, (Edessa), Tiberiu Cunia  fondatorlu ali editură CARTEA AROMANA, profesor universitar si statistician  cu anami mondială, tinjisitu cu premiul Alexander von Humboldt. Tiberiu Cunia (scris și Tiberius) este un lingvist și scriitor de origine aromână, cunoscut pentru că a adus o contribuție importantă în … Continue reading →
03. Tradiții armânești de Anul Nou - Dec 30, 2015 7:00:02 AM
Irina (Șafarica) Nicolau – Aromânii. Credințe și obiceiuri, 2001 (extrase) În ziua de An Nou nu trebuie scos nimic din casă. De Anul Nou se face o plăcintă în care se pun: un băț și un cerc dublu. Cine găsește … Continue reading →
04. Traditii de Crăciun la armâni - Dec 29, 2015 10:57:38 AM
Deși Crăciunul a trecut și ne apropriem de Noul An, nu foarte multă lume (nici armâni și nici români) mai știe sau ține obiceiurile . Nu știu dacă tradițiile și obiceiurile vor fi vreodată reluate, revitalizate sau adaptate, dar ele fac … Continue reading →
05. Atanasie Nasta (02 11 1912 – 23 12 1996) - Nov 2, 2014 7:00:51 AM
  02.11.1912 – easti faptu poetlu Atanasie Nasta, hoara Gramaticuva, dit Gârtsie. Muri tu 23 di andreu 1996, Bucureşti. Pi 2 di Brumaru s-ancljdu 102 anji di la amintarea alu Atanasie Nasta. Atanasie Nasta (n. 2 noiembrie 1912, Grămăticova, Grecia … Continue reading →
06. tu dzua di adza*se intampla azi – 15 Yizmaciun - Sep 15, 2014 8:30:01 AM
15.09.1901 – s-featsi Elie Carafoli, Veria,  muri Bucureşti tu 24. 10.1983 Elie Carafoli: Nãscut în orasul Veria, lângã Salonic, într-o familie de armâni, Elie Carafoli (15. 09. 1901-24.10.1983), a fost unul dintre cei mai prestigiosi specialisti în mecanica fluidelor si … Continue reading →
07. - Sep 1, 2014 7:20:08 AM
Yizmaciun 1847 – muri Atena omlu di stat Ioan Coletti, faptu tu hoara Siracu Ioan Coletti Vindicâtorlu (Yeatru) shi istoriclu Coletti easti faptu tu anlu 1784 icâ 1786 tu armâneasca comunâ Seracu ( Epir – Gartsii) aproapea di Ianina, di … Continue reading →
08. adzâ tu armâname. azi în armâname – 01.09 - Sep 1, 2014 7:00:10 AM
1.09.1953 – muri Bucureshti academicianlu Theodor Capidan, faptu Prilep (R.Machidumia) tu 15.04.1879 . Se stinge academicianul Theodor Capidan – lingvist, filolog și profesor universitar cu importante contribuții în lingvistică, lexicografie și dialectologie, membru titular al Academiei Române. Theodor Capidan – … Continue reading →
09. adzâ tu armâname – 28.08 - Aug 28, 2014 7:53:22 AM
28.08. 2009 – s-dusi la Dumnidză Dhori Falo, autorlu a cartiljei “Trayedia ali Muscopuli” -turnari pi-armãneashti, Andon Hristo shi Jani Gusho . Se stinge din viață Dhori Falo , autor al “Tragedia Moscopolei”, unul dintre specialiștii problemei armâne și personalitate … Continue reading →
10. 23 mai 2014 – Dzuua a Armânjloru – Centrul Vechi - May 20, 2014 12:01:39 PM
Vâ câlisimu cu harauâ la Dzuua a Armânjloru 2014!!! Sh-anlu aestu Dzuua Natsională a Armânjloru s-tsanji tut tu partea veaclji a câsâbălui Bucureshti! Ninga Bâserica Sf.Anton shi Hanea al Manuc!