Blogs Home » Edu » Cultura » Definitii

Definitii

Definitii ale unor insusiri umane,ilustrate cu citate,epigrame si versuri....

Articole Blog

01. Definiția naivității - Oct 1, 2013 9:16:00 AM
Naivitatea este slăbiciunea omului matur, dar puterea copilului.definiţie de Charles Lamb

Naivitatea e virtutea divină.definiţie de Liviu Rebreanu

Naivitatea este o purtare prin care nu bagi de seamă că vei fi judecat de alţii.definiţie de Goethe


Naivitatea e una din însuşirile omului de geniu.definiţie de H. Sanielevici

Naivitate. O anumită calitate atrăgătoare pe care femeile o obţin prin studiu îndelungat şi practică serioasă pe bărbatul admirativ, care este mulţumit să-şi închipuie că seamănă cu simplitatea sinceră a copiilor săi.definiţie aforistică de Ambrose Bierce


Sărmane suflete naivSărmane suflete naiv,
mereu eşti trist fără motiv,
zburând, nemaiştiind că zbori,
murind, nemaiştiind că mori.Sărmane suflete naiv,
la bunătate corosiv,
fiind, nemaiştiind că eşti,
iubind c-atât de mult iubeşti.Aceste suflete ciudate,
atât de neajutorate,
cum ştiu mereu să se tot piardă -
ca focul basmelor să ardă!poezie de Nicolae Dabija


02. Definiția nefericirii - Aug 23, 2013 5:59:00 PM
Nefericirea este o avertizare de a merge mai departe, nu de a sta jos.definiţie aforistică de George Bernard Shaw


Nefericirea înseamnă să nu ştii ceea ce vrei şi să te dai de ceasul morţii pentru a obţine.definiţie de Don Herold


Nefericirea este cel mai bine definită ca diferenţa dintre talentele şi aşteptările noastre.definiţie de Edward de Bono


A-l iubi pe cel nefericit pentru nefericirea lui este o lege mult prea mare, pentru a se naşte altundeva decât într-o inimă nevinovată.citat din Charles Baudelaire


Nefericirea ne pare a fi mult mai mică dacă o ascundem, decât dacă vorbim despre ea. Numai vorbind despre ea de o sută de ori, tot de o sută de ori am mări-o. Tăcerea este leacul cel mai bun împotriva nefericirii; tăcerea este apărarea cea mai demnă a omului şi răspunsul cel mai bun dat soartei.Iovan Ducici

Nefericirea te face vulnerabil, continua suferinţă te face nedrept.Stefan Zweig


Eşti nefericit? Nu te gândi la durerea ta şi nu vei suferi.citat din Omar Khayyam


Din nefericire ne rămâne un interval prea mic între timpul în care suntem tineri şi acela în care suntem prea bătrâni.Montesquieu


 
03. Definiția despărțirii - Mar 31, 2012 12:57:00 PM

Despărţirea este o anticipare a ruperii pentru că ne obişnuieşte cu ideea că poţi trăi fără celălalt.definiţie de Pascal Bruckner Ce e o despărţire? O simplă separare de corpuri.definiţie de Marin Preda


Rol dificil, dar frumos: femeia care suportă cu eleganţă o despărţire.Simone de Beauvoir

O despărţire e ca o oglindă spartă. Mai bine o laşi aşa decât să te răneşti încercând să o repari.autor necunoscut

Definiţia despărţirilorNu ştiam că floarea amară a singurătăţii
are dacă o atingi pe obraz
Sunetul unor paşi care pleacă.poezie de Octavian Paler


Ultima despărţire este grea. Este momentul cel mai greu, printre toate celelalte greutăţi ale vieţii.Constantin Tsatsos

Fiecare despărţire este un fel de moarte, la fel cum fiecare reunire este un fel de paradis.citat din Tryon Edwards
Ruptura de fiinţă te face bolnav de tine însuţi, încât este destul să pronunţi cuvinte ca: uitare, nefericire, despărţire, pentru a te dizolva într-un fior mortal. Şi atunci, ca să trăieşti, rişti imposibilul: accepţi viaţa.Emil Cioran

O, despărţire! O, griji dulci şi-amare!
Şi-acuma fug, fiindc-aş fi în stare
Să-ţi spun mereu, mereu, de mii de ori,
Tot "noapte bună" întruna până-n zori.catren de William Shakespeare


DespărţireOchii ei şoptesc iubirea,
Buzele-mi nu spun nimic.
Grea, ce grea e despărţirea
Chiar pentr-un bărbat voinic.Triste sunt şi parcă plâng
Şi se cheamă-n limbă mută:
Mâinile ce ni se-ating,
Buzele ce se sărută.Cum pe vremuri, jucăuşo,
Îţi sorbeam al gurii mied,
Şoapte – floare de brânduşă
Ce-a ieşit de sub omăt.N-o să-ţi fac coroană iară,
Roze-n mână n-o să-ţi pun.
O, Francisca,-n primăvară
Ne-a ucis un ger nebun.poezie de Goethe,04. Definiția optimismului - Mar 15, 2012 9:47:00 AM
Optimismul este o formă superioară a egoismului.definiţie de Alexandru Philippide

Ce este optimismul? Este furia de a susţine că totul e bine, când îţi merge rău.definiţie de Voltaire

Optimism. Doctrina, ori credinţa, că totul este frumos, chiar şi ce e urât, că totul este bun, în special ce e rău, şi totul este corect că este greşit. Este ereditară, dar din fericire nu e contagioasă.definiţie aforistică de Ambrose Bierce

Optimismul este un aspect degradant al spiritului, fiindcă nu pleacă din febră, din înălţimi şi ameţeli.definiţie de Emil Cioran

Optimismul este fundaţia curajului. definiţie de Nicholas Murray Butler
Optimismul este credinţa care duce la îndeplinire. Nimic nu poate fi realizat fără speranţă şi încredere.definiţie de Helen Keller


Ai grijă cu ce-ţi stropeşti visele. Stropeşte-le cu griji şi teamă, şi vor creşte buruieni care vor sugruma viaţa din ele. Stropeşte-le cu optimism şi soluţii, şi vei cultiva succesul. Totdeauna caută căi pentru transformarea problemelor în ocazii pentru succes. Permanent caută moduri de a-ţi hrăni visele.citat din Lao Tse


 
05. Definiția credinței - Mar 1, 2012 12:15:00 PM
Credinţa este dragostea transformată în năzuinţă.definiţie de William E. Channing

Credinţa e incidenţa divină care poate revela adevărul.definiţie de Petre Ţuţea

Credinţa este forţa vieţii. Dacă omul trăieşte, este pentru că crede în ceva.definiţie de Lev Tolstoi

Credinţa este esenţa dorinţei.definiţie de Prentice Mulford

Credinţa este libera consimţire a sufletului.definiţie de Sfântul Antonie cel Mare

Credinţa nu este un act săvârşit o singură dată, ci o neîntreruptă privire aruncată din inimă lui Dumnezeu.definiţie de A.W. Tozer

Credinţa este o oază în inimă, la care nu poate ajunge niciodată caravana gândirii.definiţie de Khalil Gibran

Credinţa este o închipuire care refuză concretul şi care nu se sinchiseşte de ceea ce o dovedeşte falsă.definiţie de Emil Cioran

Credinţa este moartea inteligenţei. De îndată ce cineva crede o doctrină de orice fel, ori presupune certitudinea, nu se mai gândeşte la acel aspect al existenţei.definiţie de Robert Anton Wilson

Un adevărat credincios este o ciudăţenie. El are o dragoste supremă pentru Cineva pe care niciodată nu l-a văzut; îi vorbeşte cu familiaritate, zi de zi, Unuia pe care nu-l poate vedea; el se aşteaptă să meargă în ceruri pe baza meritelor Altcuiva; se goleşte singur de sine pentru a fi umplut de Altcineva; recunoaşte că a greşit pentru a putea fi socotit drept; se coboară pentru a fi ridicat; este cel mai puternic atunci când este cel mai slab; este cel mai bogat când este cel mai sărac, cel mai fericit când îi merge cel mai rău. El moare pentru a putea trăi; pierde pentru a putea câştiga; dăruieşte altora pentru a păstra pentru el. Vede nevăzutul; aude neauzitul şi cunoaşte necunoscutul.definiţie de A.W. Tozer
 
06. Definiția poeziei - Feb 19, 2012 10:25:00 AM
Poezia este căsătoria realităţii cu idealul, în sufletul poetului.definiţie de Bogdan Petriceicu Haşdeu

Poezia - trandafirul ce creşte în potir de aur, sufletul frumos.definiţie de Mihai Eminescu

Poezia este arta de a face să intre marea într-un pahar.definiţie de Italo Calvino

Nimeni nu ştie mai bine ca inima secretele creierului. Poezia ar fi secretul creierului scăpat din gura inimii.definiţie de Grigore Vieru

Poezia este un veşmânt în care ne îmbrăcăm iubirea şi moartea.definiţie de Lucian Blaga

Poezia este însăşi viaţa, e umbra şi lumina care catifelează natura şi dă omului senzaţia că trăieşte cu planete lui în cer.definiţie de Tudor Arghezi

Poezia este muzica sufletului şi, mai presus de toate, a sufletelor mari şi sensibile.definiţie de Voltaire

Poezia este tot ceea ce merită să ne amintim în viaţă.definiţie de William Hazlitt

A crea ceea ce niciodată nu vom vedea, aceasta-i Poezia.definiţie de Gerardo DiegoFrumoasă, sfântă poezieFrumoasă, sfântă poezie,
Ce-ai fost unicu-mi Dumnezeu
Pe dulcea ta zădărnicie
Cât preţ a pus sufletul meu.Cât îmi părea că sunt de mare
Că idol eu mi te-am ales,
Cu ce avânt şi adorare
Prinos adusu-ţi-am ades.Adânca mea cucernicie
De mitul tău când s-a legat,
Pe dulcea ta zădărnicie,
Sufletu-mi jertfă ţi l-a dat.poezie de Veronica Micle
07. Definiția simplității - Feb 11, 2012 1:10:00 PM
Simplitatea este sofisticarea extremă.definiţie de Leonardo da Vinci


Simplitatea este gloria exprimării.definiţie de Walt Whitman


Simplitatea înseamnă să faci călătoria acestei vieţi doar cu bagajul strict necesar.definiţie de Charles Dudley Warner


Simplitatea este forma adevăratei măreţii.definiţie de Francesco De Sanctis

Adevărul se găseşte întotdeauna în simplitate, şi nu în multiplicitatea şi confuzia lucrurilor.citat din Isaac Newton


Orice "paradis" nu poate fi decât o mare simplitate.Octavian Paler


Nu este măreţie acolo unde nu este simplitate.citat din Lev Tolstoi08. Definiția politicii - Jan 29, 2012 8:06:00 PM
Politica este arta de a căuta necazurile, de a le găsi peste tot, a pune un diagnostic greşit şi a aplica remediile necorespunzătoare.definiţie de Groucho Marx

Politica nu este arta posibilului. Ea constă în a alege între dezastruos şi insuportabil.definiţie de John Kenneth Galbraith

Politica este un act de echilibru între cei ce vor să intre în ea şi cei ce nu vor să iasă.definiţie de Jacques Bossuet
Politica este arta subtilă de a obţine voturi de la săraci şi fonduri pentru campanie de la bogaţi, promiţându-le şi unora şi altora că îi vei proteja de ceilalţi.definiţie de Oscar Ameringer

 Politica nu se referă niciodată la ce s-a întâmplat cu adevărat. Politica reprezintă întotdeauna punctul de vedere al cuiva asupra a ceea ce s-a întâmplat.
 definiţie de Neale Donald Walsch

Politica este arta posibilului.definiţie de Otto von Bismarck

Politica e un pendul ale cărui balansuri între anarhie şi tiranie sunt întreţinute de iluzii revigorate în permanenţă.definiţie aforistică de Albert Einstein

Politica este arta de a obţine cantitatea maximă de libertate pentru indivizi care este compatibilă cu păstrarea ordinii sociale.definiţie de Barry Goldwater


PoliticaO artă cum nu e niciuna,
Ce ia cuvintele-n răspăr
Şi de-a rosti senin minciuna,
Jurând că este adevăr.definiţie epigramatică de Marius Coge

09. Definiţia lacrimei - Jan 28, 2012 4:38:00 PM
Lacrima este distilarea sufletului. Este cea mai profundă emoţie a inimii umane exprimată în soluţie chimică. Este un extract concentrat, este produsul final al căderilor şi al suferinţelor. Lacrimile adevarate nu sunt un camuflaj, ci sunt tabloul sufletului desenat pe pânza emoţiilor. Ele sunt portretul celor mai adânci aspiraţii umane.definiţie de M.R. De Haan

Lacrima este gustul vieţii cu fericirea şi mâhnirea ei. Lacrima este chipul fericirii şi al tristeţii. Lacrima este aripa de avânt şi visul de zbor.definiţie de Claudiu Ovidiu Tofeni
 

Lacrima e un leac al firii. E prisosul de simţire, care nu mai încape în sufletul omenesc.definiţie de Ronetti Roman

Lacrimile - muzică sub forma materiei.definiţie de Emil Cioran

Lacrimile sunt limbajul mut al durerii.definiţie de Voltaire

 Definiţia lacrimei

Lacătele de piatră
Se deschid cu râuri
Lacătele de apă
Se deschid cu stele
Lacătele din noi
Se deschid cu o lacrimă.

( Octavian Paler )
 10. Definiția laudei - Jan 26, 2012 11:47:00 AM
Lauda este raza de soare care ne luminează sufletele; nu putem să creştem şi să ne dezvoltăm fără ea.definiţie de Jess Lair

Lauda este soarele care ne face să rodim.definiţie de George Meredith

Cel ce laudă pe toată lumea nu laudă pe nimeni.Samuel Johnson


Când cineva laudă pe altul, se situează pe o treaptă cu el.citat din Goethe

În laudă se află mai multă indiscreţie decât în dojană.Friedrich Nietzsche

Dacă nu se aduce o nouă laudă, se uită şi cea veche.aforism de Publilius Syrus

E câte un soi de laudă mai urâtă decât ocara.proverbe armeneşti

A ajuns în culmea ratării. Îl laudă toţi proştii.aforism de Vasile Ghica

Natura umană e incredibil de perversă astfel că omul ajunge să-l dispreţuiască pe cel care-l laudă şi să admire pe oricine nu i se închină.citat din Tucidide
11. Definiția criticii - Jan 26, 2012 11:30:00 AM
Nu uita că orice critică pleacă nu de la valoarea criticului, ci de la valoarea cărţii însăşi.aforism de Nicolae Iorga

Ce este critica în definitiv? O încercare de a determina dacă o operă ivită în timp este în stare să ţină mult.definiţie de George Călinescu


Judecata originală în critică înseamnă a reflecta prin cultura ta proprie. Tendinţa tinerilor de a combate totul căutând a fi originali este neserioasă şi duce la paradoxal.citat din George Călinescu

Critica este o ştiinţă prin care oamenii pot deveni importanţi şi formidabili, cu cheltuieli foarte mici.definiţie de Samuel Johnson

Prin natura sa, o carte de critică este o carte neisprăvită.Marin Sorescu

Multe articole de critică literară pot ţine loc de necrolog.aforism de Vasile Ghica

Critica este prejudecată devenită credibilă.definiţie aforistică de H.L. Mencken

Pofta de critică, nemulţumirea semnalează carenţe spirituale.citat din Michelle Popescu


Nu orice fâsâială este critică literară!aforism de Girel Barbu

Cine fuge de critică înseamnă că nu crede în puterile proprii.citat din George Călinescu


Oamenii vă cer o critică, deşi ei nu aşteaptă decât complimente.citat din Maugham


Critică literarăCând Slius la masă aşteaptă să-l pofteşti,
Dă-i voie, lângă tine, s-asculte cum citeşti.
- Perfect! Câtă vigoare! Cât spirit! Ce frumos!
- Atât dorisem. Prânzul ţi l-ai plătit. Stai jos!epigramă de Marţial
 
Literatura proastă creează o critică de calitate.aforism de Victor Martin


Criticul literarCiteşte mult şi-apreciază:
"Sub orice critică"... semneazădistih de George Corbu


Pentru unii critica duce la ştiinţă; pentru alţii toată ştiinţa nu duce decât la critică.aforism de Nicolae Iorga

12. Definiția nebuniei - Jan 18, 2012 2:42:00 PM
Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru în mod repetat şi să te aştepţi să obţii alt rezultat.definiţie de Albert Einstein

Nebunia este introducerea speranţei în logică.definiţie de Emil Cioran

Nebunia este, deseori, logica unei minţi pline de bun simţ, oprimate.definiţie de Oliver Wendell Holmes

Să crezi că ai nevoie de ceva ce nu ai e definiţia nebuniei.definiţie de Wayne Dyer

Nebunia este confundarea nivelelor realităţii. Nebunia nu înseamnă să ai vedenii, ci să confunzi nivelele.definiţie de William S. Burroughs

Oricât ar părea că e nebunie ceea ce spune, e totuşi o nebunie cu tâlc.William Shakespeare

Fiecare om are câte-o nebunie, dar cea mai mare nebunie, după mine, e să n-ai niciuna.Nikos Kazantzakis

Există întotdeauna puţină nebunie în iubire. Dar de asemenea există întotdeauna o fărâmă de dreptate în nebunie.citat din Friedrich Nietzsche

Iubirea-i pur şi simplu nebunie. Îndrăgostiţii merită închisoarea ba chiar şi biciul. Motivul pentru care îndrăgostiţii nu sunt, totuşi pedepsiţi şi trataţi astfel, şi că acest fel de nebunie se dovedeşte a fi atât de răspândit este că biciuitorii sunt, la rândul lor, îndrăgostiţi.citat din William Shakespeare

Nu există geniu fără un dram de nebunie.citat din Aristotel

O existenţă care nu ascunde o mare nebunie n-are nici o valoare.Emil Cioran


 

13. Definiția Revelionului - Jan 1, 2012 11:00:00 AM
- REVELIÓN, Noaptea dintre 31 decembrie şi 1 ianuarie, în care se sărbătoreşte Anul Nou; petrecere care are loc în această noapte


Revelion: eveniment la care toată lumea se bucură că s-a sfârşit!definiţie aforistică de Costel Zăgan


RevelionulŞuncă, icre, raci, sardele,
Pui, curcani, piftii, cafele,
Vin, şampanie la gheaţă...
S-a mai dus un an din viaţă!definiţie epigramatică de Nelu Ionescu-Quintus


RevelionulAşa cum îl sărbătorim de ani
E - să mă ierte bunul Dumnezeu -
Chiar noaptea Sfântului Bartolomeu
În existenţa bieţilor curcani.definiţie epigramatică de Ion Grigore


RevelionulUn sinucigaş - sărmanul! -
Despre revelion va spune
Că e noaptea-n care anul
Capăt zilelor îşi pune!definiţie epigramatică de Sorin Beiu14. Definiția Crăciunului - Dec 24, 2011 2:02:00 PM
Praznic împărătesc cu dată fixă, serbat de creștini la 25 decembrie în amintirea nașterii după trup a lui Iisus Hristos. 2. Moș Crăciun = personaj mitic închipuit ca un bătrân cu barbă albă și foarte bun la suflet, care aduce pomul de Crăciun și darurile pentru copii.

 Crăciunul nu este o perioadă, nici un sezon, ci o stare de spirit. Adevăratul spirit al Crăciunului înseamnă să preţuieşti pacea şi bunăvoinţa, să oferi, din plin, compasiune.definiţie de Calvin Coolidge


Crăciunul este o perioadă când ai dor de acasă - chiar dacă eşti acasă.definiţie de Carol Nelson


Fără daruri, Crăciunul nu este Crăciun.citat din Louisa May Alcott


Crăciunul din suflet dă atmosfera de sărbătoare.citat din W.T. Ellis


Colinde, colindeColinde, colinde,
E vremea colindelor,
Căci ghiaţa se 'ntinde
Asemeni oglinzilor.
Şi tremură brazii
Mişcând ramurele,
Căci noaptea de azi-i
Când scântee stelele.Se bucur copiii,
Copiii şi fetele,
De dragul Mariei
Îşi piaptănă pletele...
De dragul Mariei
Şi al Mântuitorului
Luceşte pe ceruri
O stea călătorului.poezie de Mihai Eminescu

Crăciunul este perioada când copiii îi spun Moşului ce doresc şi adulţii plătesc.definiţie de Richard Lamm


Nu-i uşor să-ţi păstrezi melancoliile în limite rezonabile când eşti bătrân, eşti singur în casă tocmai de Crăciun şi ai o fire blestemată ca a mea.Octavian Paler


La Crăciun se vede dacă-i bună nuca.proverbe româneşti

Moş Crăciun nu va muri niciodată, pentru că nu poate muri ideea de a dărui, oricât de meschină ar deveni lumea.citat din Elena StanSete de alb, de zăpadă albastră şi de stele căzătoare. Dor de miros de brad şi de portocale decojite pe jumătate. Suflet de colind strivit de clopoţei în liniştea pământie a nopţilor de decembrie. Paşi de Moş Crăciun pierduţi în zăpadă până-n dreptul uşii încordate de frig... Scrisori neterminate, cu iz de amintire, regăsite printre caietele de română din liceu. Flacără aprinsă în candela învechită cu miros de ulei ars. Pungi de cadouri colorate, părăsite sub brad. Mănuşi ude, vinovate de..."zăpadă", uitate pe caloriferul rece de pe hol. Frig strivit de paşi împiedicaţi în scârţâitul afon al omătului... Iarnă simplă cu miros de ciocolată caldă şi sirop de brad şi cu urme de îngeraşi în zăpadă... Mi-e dor în gând.Gabriela ChişcariFără mirosul de cetină, de cozonaci şi sarmale şi fără părinţii care aşteaptă un strop de recunoştinţă, fără copiii care-şi dăruiesc colinda, Crăciunul devine bizar, înstrăinându-se de bucuria primordială cu care a fost înzestrat.citat din Elena Stan15. Definiția plagiatului - Dec 14, 2011 10:33:00 AM
Plagiat. O coincidenţă literară compusă dintr-o întâietate compromiţătoare şi o urmare onorabilă.definiţie aforistică de Ambrose Bierce


Plagiatul este modul în care oamenii îşi copie existenţa unii de la alţii.definiţie aforistică de Octav Bibere


În plagiat, ultima mână încearcă s-o ascundă pe prima.aforism de Mario PostizziImitatio Christi. "Imitarea" faptelor de înaltă calitate etică ale cuiva - nu a fost niciodată socotită ca un plagiat.Lucian Blaga


Originalitatea este un plagiat nedescoperit.definiţie de William Ralph Inge


A plagia. A fura gândirea sau stilul unui alt scriitor care nu a fost citit niciodată.definiţie aforistică de Ambrose BierceCând copiezi de la unul este plagiat, când copiezi de la doi este deja cercetare.citat din Kurt CobainPlagiatMă chinui de mai multe ore,
Să pun trei versuri pe caiet
Şi-apoi descopăr cu stupoare
Că-s scrise… de un alt poet.epigramă de Vasile Iuşan


16. Definiția originalității - Dec 14, 2011 10:15:00 AM
Originalitatea nu constă în a spune ce nu a mai spus nimeni, ci în a spune exact ceea ce gândeşti tu însuţi.definiţie de James Stephens


Originalitate înseamnă întoarcerea la origini.definiţie de Antoni Gaudi


Originalitatea este arta de a-ţi ascunde sursele.definiţie de Franklin P. Jones


Originalitatea este suma totală a gândirii unui om sau a scrierilor sale.definiţie de Isaac Singer

Originalitatea este arta de a-ţi aminti ce ai auzit, dar a uita unde ai auzit.definiţie de Laurence J. Peter
Să minţi cu originalitate este aproape mai bine decât să copiezi adevărul spus de un altul; în primul caz eşti om, în al doilea - papagal.Dostoievski


Dacă noi toţi ne-am mărturisi păcatele unul altuia, cu siguranţă ne-am amuza de lipsa totală de originalitate.citat din Kahlil Gibran

Chiar şi în literatură sau artă, nimeni care se preocupă de originalitate nu va fi vreodată original, pe când, dacă încerci, pur şi simplu, să spui adevărul (fără să îţi pese nici cât negru sub unghie cât de des a mai fost spus până acum), în nouă cazuri din zece, vei deveni original fără măcar să-ţi dai seama.citat din C.S. Lewis

17. Definiția răutății - Dec 6, 2011 10:20:00 AM
Răutatea e un leu care începe prin a sări mai întâi asupra stăpânului său.proverbe africane


Răutatea - un acid care arde, în primul rând, ţesutul sănătos.definiţie aforistică de Vasile Ghica


În fiecare din noi există o sursă secretă de răutate: instinctul.citat din Carlo Maria Franzero


Lipsa modestiei nu este numai o dovadă clară de lipsă de caracter, ci şi o gravă impoliteţe şi răutate faţă de cei prezenţi.citat din Michel de Montaigne


Animalele atacă ca să se hrănească, omul atacă ca să se simtă bine, din răutate.Roxana Pascu


Orice păcat constituie o cedare, orice răutate, o înfrângere.citat din Iustin Popovici


Cel mai bun caracter are momente de răutate şi cele mai mari genii, îngustimi de spirit.citat din Arthur Schopenhauer


Am învăţat că atunci când am o supărare, am dreptul să-mi arăt supărarea, dar asta nu-mi dă şi dreptul la răutate.citat din Kathy Kane Hansen


Nu este greu lucru a cădea în păcat, ci greu şi cumplit este a rămâne în aceeaşi răutate.citat din Sfantul Efrem Sirul


Adeseori te bucuri nespus de o copilărie şi găsesc că e o adevărată răutate să destrami o asemenea bucurie; pe când lăsând-o să dăinuiască, îl faci şi mai fericit pe cel care se bucură de ea.Alexandre Dumas fiul


Paradoxul moral al răului constă în faptul că el produce la adepţii îndârjiţi ai binelui o atitudine de răutate, de neîncredere şi de ură faţă de cei răi sau consideraţi ca atare, de exemplu faţă de adversarii ideologici. În felul acesta, lupta împotriva răului se transformă ea însăşi într-un rău.citat din Nikolai Berdiaev


Fiecare suflet îşi poartă chipul care i se potriveşte. Dacă nu şi-l are de la început croit pe seama şi făptura lui, singur şi-l modelează, din lăuntru în afară, încetul cu încetul. Nu e linie, nu e trăsătură cât de neînsemnată în figura unui om care să nu corespundă unui anume gest sufletesc. Mai întâi gura e modelată de mişcările şi de căldura cugetării, de vorbele pe cari le spune, şi mai ales de cele pe cari nu le spune; apoi ochii, ochii cari, învăluind formele de afară cu privirea sufletului care se uită prin ei, capătă, cu vremea, caracterul, expresia fundamentală, coloarea privirii, a undei acesteia de viaţă, încărcată de dragoste sau de ură, de bunătate sau de răutate, de lumină sau de întuneric, după cuprinsul adâncului din care pleacă. Şi toată faţa, cu liniile şi cu mişcările ei, sfârşeşte astfel prin a fi opera firii noatre, a sentimentelor şi gândurilor noastre.citat din Alexandru Vlahuţă

18. Definiția bunătății - Dec 5, 2011 11:33:00 AM
Bunătatea este un fel de inteligenţă superioară.definiţie aforistică de Ramon Eder


Bunătatea este o virtute care înfrumuseţează caracterul unui credincios şi prin care se dovedeşte înţelepciunea şi superioritatea lui.definiţie de Pavel Bochiat


Bunătatea este o floare, este o esenţă a vieţii morale şi semn că suntem rupţi dintr-o lume nepământeană.definiţie de Ernest Bernea


Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi şi orbul îl poate vedea.definiţie de Mark Twain

Bunătatea e atitudinea omului în suferinţă.definiţie de Tudor ArgheziBunătateTrebuie mai mult decât un măr,
Să umpli un paner.
Trebuie mai mult decât un pom,
Să cânte livada sub cer.
Dar nu trebuie decât un om,
Pentru ca un dram de bunătate
Să lucească asemeni unui măr,
Pe care să-l împarţi pe jumătate.poezie de Maurice CaremeMai bine sărac de toate, decât sărac de bunătate.proverbe româneşti

Bunătatea este frumuseţe în cea mai bună stare.definiţie de Christopher Marlowe19. Definiția ficțiunii - Dec 2, 2011 1:57:00 PM

Ficţiunea nu este imaginaţie. Este ceea ce anticipează imaginaţia prin faptul că îi dă forma realităţii.definiţie de Jean Baudrillard


Justiţia subordonată politicului a devenit o ficţiune.citat din Mihai Eminescu


Cât de mult ne-am făcut din confort un principiu se vede şi din aceea că o ficţiune simplă ne apare mai adevărată decât un adevăr complicat...aforism de Lucian Blaga


Operele de ficţiune care se isprăvesc cu triumful binelui şi cu fericirea sunt false, pentru că contrazic realitatea şi dezmint experienţa omenirii; sunt imorale pentru că creează iluzii zadarnice; sunt lipsite de interes, pentru că "toate fericirile sunt la fel", cum zice Tolstoi.Garabet Ibrăileanu

Singura funcţie a minţii este de a diviza la nesfârşit. Rolul inimii este de a vedea ceea ce uneşte, lucru de care mintea nu este deloc capabilă. Mintea nu poate să înţeleagă ceea ce se află dincolo de cuvinte; ea poate să înţeleagă numai ceea ce este corect din punct de vedere lingvistic, ceea ce este corect din punct de vedere logic. Ea nu este preocupată de existenţă, de viaţă, de realitate. Mintea este, ea însăşi, o ficţiune. Poţi trăi şi fără minte. Însă nu poţi trăi fără inimă. Şi cu cât existenţa ta este mai profundă, cu atât este şi inima ta mai implicată.Osho
20. Definiția fanteziei - Dec 2, 2011 7:53:00 AM
Fanteziile sunt mai mult decât substitute pentru o realitate neplăcută; sunt şi repetiţii generale, planuri. Toate faptele realizate în lume încep în imaginaţie.definiţie de Barbara Grizzuti Harrison


Fanteziile nu sunt numai un surogat al unei realităţi neagreabile, ele sunt şi repetiţii de modă, planuri. Toate acitivităţile desfăşurate în lume încep în imaginaţie.definiţie de Barbara Garrison


Uneori prea multă fantezie dovedeşte lipsă de inteligenţă.Teodor Mazilu


Devine plictisitor să scrii cărţi pline de fantezie care nu influenţează imaginaţii, şi în cele din urmă chiar încetezi să le mai planifici.citat din H.G. Wells


FantezieBlondă, caldă, fascinantă,
Toată numai apă vie.
Are stofă de amantă
Şi pretenţii... de soţie.epigramă de Dumitru Botar-Tabor


21. Definiția imaginației - Dec 2, 2011 7:36:00 AM
Imaginaţia este totul. Este avanpremiera atracţiilor viitoare ale vieţii.definiţie de Albert Einstein


Imaginaţia este curajul de a evada din realitate, şi de a te reîntoarce pentru a o convinge şi pe ea să facă la fel.definiţie aforistică de Octav Bibere

Imaginaţia este singura armă în războiul împotriva realităţii.definiţie de Jules de Gaultier


Imaginaţia este ochiul sufletului.definiţie de Joseph Joubert

Imaginaţia este ochiul larg deschis care ne face întotdeauna să vedem adevărul mai viu.definiţie de Christopher Fry


Imaginaţia, lumea adevărată şi eternă din care acest Univers Inerţial este numai o vagă umbră.definiţie de William Blake


Imaginaţia este începutul creaţiei.definiţie de George Bernard Shaw


Imaginaţia este zmeul pe care oricine îl poate înălţa la cea mai mare înălţime.definiţie de Lauren Bacall

Există o imaginaţie uimitoare, chiar şi în matematică... Repetăm, era mult mai multă imaginaţie în mintea lui Arhimede decât în cea a lui Homer.citat din Voltaire

Imaginaţia este o bestie care trebuie închisă în cuşcă.definiţie de Timothy Spall


Niciodată n-ai avut suficientă imaginaţie pentru a-ţi închipui lumea fără tine.citat din Octavian Paler


Cuvinte fără înţeles şi întâlniri întâmplătoare se preschimbă în cele mai puternice dovezi în ochii unui om cu imaginaţie, dacă simte o flacără în piept.citat din Schiller


22. Definiția zâmbetului - Nov 23, 2011 11:11:00 AM
Un zâmbet este o modalitate necostisitoare de a-ţi schimba înfăţişarea.definiţie de Charles Gordy


Zâmbetul este fericirea care se află chiar sub nasul tău.definiţie de Tom Wilson


Zâmbetele sunt sărutările sufletului.definiţie de Minna Thomas Antrim


Zâmbetul este apanajul, este graiul, este expresia maternităţii.definiţie de Balzac


Ideea că ne plac oamenii este o iluzie pe care trebuie să o păstrăm în noi dacă vrem să trăim în societate. Dar eu am expulzat-o demult, cel puţin cât trăiesc aici. Tu vrei să fii iubit? Eu mă mulţumesc pur şi simplu să "fiu", să exist. Poate că într-o zi ai să-nţelegi şi tu ce înseamnă asta. Şi ai să zâmbeşti. Un zâmbet aprobator, un zâmbet sarcastic.John Fowles


Epuizează-ţi manifestările sufletului printr-un zâmbet.Nikos Kazantzakis


Învaţă să ai mereu un zâmbet ascuns în inimă.Arsenie Papacioc


Dragostea e ca un zâmbet, niciodată nu are valoare dacă nu o dăruieşti.citat din Walter Scott


Nu cere un zâmbet de la nimeni. Dacă cineva nu are zâmbetul, dă-i-l pe al tău.autor necunoscut


În curând nu va mai rămânea decât un singur zâmbet: al ispitei.aforism de Nicolae Iorga


Un zâmbet naşte iubirea, un sărut o creşte, o minciună o ucide şi o lacrimă o-ngroapă pentru totdeauna.autor necunoscutCatren filozofic. Pe un motiv persanCând ai venit pe lume, plângeai sfâşietor,
Şi-n preajmă numai zâmbet în ochii tuturor,
Când ai plecat, un zâmbet plutea pe chipul tău,
Şi-n preajmă numai lacrimi, pârău lângă pârău!epigramă de Mihai Eminescu 

23. Definiția magiei - Nov 20, 2011 1:07:00 PM

Magia este capacitatea realităţii de a se autodepăşi.definiţie aforistică de Octav Bibere
Magie. O artă de a transforma superstiţiile în bani.definiţie aforistică de Ambrose Bierce

Îţi poţi trăi viaţa doar în două moduri. Sau crezi că nu există magie, sau crezi că totul e magie.citat din Albert Einstein

Nu există adevăr dincolo de magie.John Fowles


Pentru majoritatea oamenilor, cuvântul "magie" este un cuvânt care îngrijorează. Am văzut oameni îngroziţi când se pronunţa acest cuvânt în faţa lor. Şi totuşi, toţi fac magie, nu fac decât aceasta, numai că ei cred că în magie este obligatoriu să faci anumite ceremonii purtând veşminte bizare, bolborosind incantaţii, pronunţând formule de conjuraţie, de vrajă, şi manipulând în mijlocul vaporilor mai mult sau mai puţin rău-mirositori tot felul de obiecte heteroclite. Şi tocmai aici se înşală.Omraam Mikhael Aivanhov


Învaţă ceea ce ştie magicianul şi nu ţi se va mai părea magie.Richard Bach

Dragostea poate uneori sa fie magie. Dar magia poate fi uneori doar o iluzie.autor necunoscut


Orice vis se poate realiza – începe-l doar. Determinarea are un dram de genialitate, de putere şi de magie în ea.citat din Goethe


Viaţa însăşi este magie, iar dacă nu crezi asta, măcar încearcă să o trăieşti ca pe ceva magic.citat din Albert Einstein


Imaginaţia era o magie fascinantă pentru cei ce erau obligaţi să fie realişti în viaţă, iar cuvintele puteau fi otrăvitoare pentru cei sortiţi să fie reduşi întotdeauna la tăcere.Elif Shafak

A observa natura, a-i urma legile în lucrarea noastră, a asculta în orice lucru de raţiune, a sacrifica la nevoie propriul interes în favoarea justiţiei, iată adevărata magie care aduce fericire, iar cei care acţionează astfel nu se tem nici de răutatea vrăjmaşilor, nici de cântecele pastorilor.Eliphas Levi


În realitate, magia nu este altceva decât o prelungire a fizicii. Fizica studiază proprietăţile materiei şi legile care o guvernează. La fel este şi cu magia, cu diferenţa că magia merge mai departe, acţionând într-un domeniu mai subtil: cel al forţelor şi materiilor psihice. Şi este bine că magia nu a fost despărţită de fizică, pentru că într-o zi, aceeaşi oameni de ştiinţă, mai obişnuiţi, mai înţelegători, vor fi obligaţi să admită această realitate pe care până acum o calificau ca fiind neştiinţifică.definiţie de Omraam Mikhael Aivanhov


Magia este toată existenţa noastră. Toate actele (adică gesturile, privirile, cuvintele), toate sentimentele şi gândurile sunt magice. Tot ceea ce omul este susceptibil să facă în cele trei planuri: fizic, astral, mental, este magie. Şi după natura bună sau rea a ceea ce face, dacă construieşte sau distruge, dacă creează armonie sau dezordine, el se manifestă ca un mag alb sau negru. Numai ignoranţa oamenilor îi împiedică de a şti unde se află şi ce fabrică.Omraam Mikhael Aivanhov

Cine cunoaşte adevărata magie, nu o practică niciodată.citat din Eliphas Levi


Versuri auriteOm! - cuget liber! - oare te crezi singura minte
În lumea asta unde irumpe viaţă-n toate?
Sălaşul forţei tale e doar în libertate
Iar universul nu ţi-e izvor de-nvăţăminteRespectă-n orice fiară acel elan fierbinte -
Vieţi palpită-n floare, Naturii-ncredinţate;
Sunt tainele-nsoţirii în pietre încrustate:
căci totul e sensibil. Şi totul te cuprinde!Fereşte-te de ochii din zidul fără semne:
De-a verbului magie materia e pătrunsă,
Deci nu ţi-o fă părtaşă decât la rosturi demneÎn orice lucru zace Divinitatea-ascunsă
Şi, ca un ochi ce-apare de sub pleoapa ovală,
Din orice miez de piatră un spirit pur exală.sonet de Gerard de Nerval


 
24. Definiția evoluției - Nov 13, 2011 1:30:00 PM
Evoluţia este o schimbare de la o omogenitate nedefinită la o eterogenitate coerentă.definiţie de Herbert Spencer

Viaţa înseamnă evoluţie. Dacă încetăm să mai creştem, fizic şi spiritual, suntem ca şi morţi.Morihei Ueshiba
 
Asiaticii au nenumărate păcate; sunt cruzi, câteodată imbecili, adesea nebuni, altădată murdari; dar au două mari însuşiri: nu idealizează femeia şi nu cred în evoluţie.Mircea Eliade

Numai descoperind alchimia am înţeles clar că inconştientul este un proces şi că raporturile eului cu inconştientul şi cu conţinuturile sale declanşează o evoluţie, mai precis o metamorfoză veritabilă a psihicului.citat din Carl Gustav Jung

Am fost surprins de folosirea abuzivă a cuvântului evoluţie. Eu nu evoluez, eu sunt. Nu există, în artă, nici trecut, nici viitor. Arta care nu este în prezent, nu va fi nici în viitor.Pablo Picasso


Cel care se întreabă în ce fel categoria om ar putea fi înălţată la cel mai înalt nivel de strălucire şi putere, acela va înţelege de îndată că trebuie să se plaseze în afara moralei: deoarece morala a fost, în esenţă îndreptată în sens contrariu, spre frânarea sau anihilarea acelei minunate evoluţii care era în curs. În fapt, o astfel de evoluţie angajează o cantitate atât de enormă de oameni în slujba ei, încât o mişcare inversă nu poate fi decât prea firească: existenţele mai debile, mai delicate, existenţele mediocre sunt nevoite să se unească împotriva acelei aureole de viaţă şi forţă; în acest scop ele trebuie să-şi dobândească o nouă preţuire de sine, care să le permită să condamne şi, pe cât posibil, să distrugă viaţa la acel nivel suprem de plenitudine. O înclinare spre negarea vieţii este deci proprie moralei, în măsura în care vrea să înfrângă acele tipuri de viaţă.Friedrich Nietzsche


SoareE-un bulgăre aprins, de la frecare
prin aruncare, dintr-un început.
E doar un astru, dintre miliarde-n nevăzut...
El este pentru noi, o piatră de încercare.Ca o-ntâmplare ne-a aruncat pe-a sa orbită
la o distanţă regulamentară
ce ne-a permis, o evoluţie elementară
la care-i suntem "pic" şi singura ispită.Este-o explozie de hidrogen în heliu
cu colosale emanaţii în cald şi în lumină...
O zi, sleit se va epuiza... n-am vrea să vină!
Nefericiţi, ne vom preface într-un... miceliu.E-o sursă nesfârşită, de plăcerea zilei,
este splendoarea de mister ce nu-l cunoşti...
Ochi, să-l privească au geniile, nu agnoşti,
dar dăruirea-i echitabilă, reginei şi umilei.E simbol egiptean şi de Maya, la greci,
nu e civilizaţie ce nu l-a venerat.
Este căldura dragostei, ce-a inventat...
E SOARELE, ce te-a născut şi-l laşi când pleci!poezie de Daniel Aurelian Rădulescu

Atâta timp cât cineva nu a înţeles că în relaţia sa cu universul el nu este decât o infimă parte, nu putem vorbi încă de evoluţie spirituală. Armonia cu ceea ce ne înconjoară este o ecuaţie în care termenul de "stăpân" nu-si are locul. Nu ne putem substitui, fără riscuri serioase, unui rol care ne depăşeşte. Ori de câte ori gândim altfel comitem o gravă eroare dăunătoare atât omului cât şi universului.Juliana Mallart
 
 

 25. Definiția admirației - Nov 13, 2011 1:09:00 PM
Admiraţia e semnul unei raţiuni elevate, servite de o inimă nobilă.definiţie de V. Cousin

Admiraţia este un sentiment luminos care, când apare în toată puritatea lui, repezintă negreşit o pornire înaltă a sufletului uman şi ridică într-adevăr pe om deasupra animalului, sentiment mult arătat şi puţin simţit care are soarta metalelor nobile şi a diamantului: este des imitat, şi imitat câteodată aşa de bine, încât înşeală chiar ochiul cel mai atent.definiţie de Alexandru Philippide

Admiraţie. Recunoaşterea noastră politicoasă a asemănării altcuiva cu noi înşine.definiţie aforistică de Ambrose Bierce

Admiraţia este suprema bucurie a înţelegerii.definiţie de Albert Camus

Admiraţia este una din formele bunătăţii şi simpatiei omeneşti; cea mai aleasă poate, fiind cea mai fecundă.definiţie de Alexandru Vlahuţă

Admiraţia este o pasiune trecătoare care decade repede dacă obiectul său îi devine familiar şi nu este alimentată mereu cu descoperiri noi şi menţinută în viaţă printr-o serie de miracole evidente.definiţie de Joseph Addison

Admiraţia este vin generos pentru spiritele nobile.definiţie de Auguste Rodin

Admiraţia e un sentiment rece, care prin caracterul lui de uimire inertă, exclude orice pasiune mai caldă.definiţie de Gotthold Ephraim Lessing

Admiraţia este formă primară şi ardentă a cunoaşterii, o cunoaştere care îşi laudă obiectul, care o valorează.definiţie de Gastion Bachelard


Dragostea de frumuseţe este inseparabilă de sentimentul morţii. Căci tot ce ne răpeşte simţurile în fioruri de admiraţie ne ridică într‑o plenitudine de sfîrşit, care nu e decât dorul arzător de a nu supravieţui emoţiei.Emil Cioran

AdmiraţieE starea cam ciudată
Ce prinde pe oricine
În formă avansată
A dragostei... de sine!epigramă de Eugen Pop


Să fii plin de admiraţie şi departe de orice invidie; să te înveseleşti în mare măsură de binele altora; să iubeşti cu o asemenea generozitate a inimii încât dragostea ta să fie o posesiune dragă în absenţa răutăţii; acestea sunt daruri ale sorţii, daruri pe care banii nu le pot cumpăra. Cel care are asemenea comoară se va bucura de Univers ca şi cum acesta i-ar aparţine şi îi va ajuta şi pe alţii să se bucure alături de el.citat din Robert Louis Stevenson