Blogs Home » Arte » Arta » Cuvinte-Sunete-Imagini

Cuvinte-Sunete-Imagini

Blog de scriitor conţinînd articole personale (şi nu numai!) din cele trei domenii sugerate chiar de titlul blogului: literatură, muzică, arte vizuale.Articole Blog

01. Texte cu elice - Feb 26, 2020 1:01:00 PM
„Ce-i interesant în iubire, avantajul ei, dar și pericolul care o paște, este că poți spune orice. Un lucru și opusul lui. Tot și orice. Nimeni nu se abține de la asta. Iubirea e veselă, e tristă, e tandră, e brutală, trece și nu trece. Ea nu încetează să se contrazică. Capătă toate formele posibile și toate măștile imaginabile. Promite, inspiră poeții și predicatorii, hrănește toate bîrfele și toate intrigile din romane, se tîrăște prin noroi și înalță suflete pierdute. Iubirea este izvorul multor capodopere, dar și al foarte multor mizerii și mojicii. (...)Iubirea e tortură, încîntare, violență, blîndețe, conversație, liniște. E fericire și tristețe. Profunzime și superficialitate. Iubirea este ușoară precum cenușa.”Jean d’Ormesson(„Călăuza rătăciților”, ed. Baroque Books & Arts, 2017)
02. Paraponu’ zilii - Feb 26, 2020 12:57:00 PM
Oare iubiții noștri concetățeni, care au năpădit magazinele într-o isterie soră bună cu paranoia, pentru a se aproviziona cu de-ale gurii (mîncare/udătură) și, deopotrivă, farmaciile (pentru a-și cumpăra măscuțe, mănuși, medicamente și alte accesorii cvasi-inutile stopării virulentului virus), să fi aflat că la interminabilele cozi la care stau cuminți la casse, au șanse extrem de ridicate de a se căptuși cu mortalul virus? Sau dacă nu cu acesta, măcar cu acela al gripei băștinașe, care zburdă nestingherit și neluat în seamă de mai nimeni, la fel de vioi și de agresiv, mai ales pentru aceia cu foarte multă apă în sînge și foarte puțini neuroni în cap?
Întreb pentru un prieten!
03. Haihui printre imagini - Feb 25, 2020 1:42:00 PM

„Cînd privesc prin ocularul camerei mele fotografice, aș vrea să mă îndrăgostesc. Îmi place să mă uit prin obiectivul aparatelor mele fotografice și să văd imagini pe care nu le-am mai văzut în altă parte!”Howard Schatz

(fotografii de © Howard Schatz)


04. La lumina plăpîndă a candelei - Feb 25, 2020 1:35:00 PM

Apoftegme• Suprema valorificare a timpului este condiţionată de înţelegerea fiecarei zile ca stînd la uşa vieţii de dincolo.
• Nimeni vieţuind în păcate să nu deznădăjduiască de sine, ştiind că plugăria schimbă soiurile plantelor, iar îngrijirea sufletului prin virtute poate birui boli de tot felul.• Fericit este cel care a văzut un înger, dar de o sută de ori mai fericit este cel care s-a văzut pe sine.• Precum apa strîmtorată ţîşneşte spre înălţime, aşa de multe ori şi sufletul strîmtorat de primejdii urcă spre Dumnezeu prin pocăinţă şi se mîntuieşte.• Dumnezeu este iubire, iar acela care încearcă să-L definească este un orb care încearcă să măsoare nisipul de pe fundul mării.• Cel care spune că Îl iubeşte pe Domnul, dar în acelaşi timp urăşte pe fratele său, este asemenea celui care-şi închipuie în somn că aleargă.• Pomenirea numelui lui Iisus să se lipească de răsuflarea ta şi vei cunoaşte folosul liniştirii.• De iubeşti blîndeţea, rămâi în pace. Şi de te vei învrednici de pace, te vei bucura în toată vremea. Caută înţelepciunea şi nu aurul. Îmbracă-te în smerenie şi nu în mătase. Caută să dobîndeşti pacea şi nu împărăţia.• Iubirea pricinuieşte minunile. Iubirea este adîncul, abisul luminării. Iubirea este statornicia îngerilor.Sf. Cuvios Ioan Scărarul(„Scara Raiului”)
05. Ioan - Feb 25, 2020 11:16:00 AM
Întîia și a doua aflare a cinstitului cap al Proorocului Înainte mergător și Botezător al Domnului Iisus HristosNumele IOAN, care provine din ebraicul Iohanan (יוחנן), este o prescurtare a lui Yahôhānān, adică Dumnezeu S-a milostivit (Yahwe este îndurător) și care a fost transliterat, din greacă, Ioannes (Ιωάννης).Cel mai important om de pe Pămînt dintre cei născuți din femei (Matei 11, 11; Luca 7, 28), purtător al acestui nume, a fost, fără doar și poate, Îngerul Pustiei, Yohanan ben Zahariya – Ioan fiul lui Zaharia, ultimul prooroc al Vechiului Testament, Înainte mergător și Botezător al Mîntuitorului Iisus Hristos, singura persoană care avea să atingă cu palma mîinii drepte creștetul Fiului lui Dumnezeu și care, între toți sfinții Sinaxarului, este prăznuit de cele mai multe ori de Biserica Ortodoxă: Nașterea sa (24 iunie), Tăierea capului (29 august), Soborul său (7 ianuarie), Întîia și a doua aflare a capului său (24 februarie), A treia aflare a capului său (25 mai) și Zămislirea sa (23 septembrie).Despre Ioan Botezătorul, avva Sofian Boghiu a spus cîndva: ...este ființa de legătură dintre profeți și Apostoli, marele pustnic și marele celib și, totodată, primul martir din lumea creștină: el moare pentru sfințenia vieții de familie.O, Mergătorule înainte al Domnului și Botezătorule al lui Hristos, mari și multe sunt vredniciile date ție de la Dumnezeu, fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost proorocit. Tu, după făgăduința și proorocie îngerească, te-ai și născut. Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit; a ta numire cu minunea dezlegării limbii tatălui tău s-a pecetluit.*Tradiția populară spune că, în fiece 24 februarie, zi numită a Dragobetelui, pentru a fi îndrăgostiți tot timpul anului, iubiții trebuie să se îmbrățișeze și să se sărute... Apoi, ei trebuie să își făgăduiască solemn că nu se vor supăra și minți unul pe celălat și că se vor ajuta la nevoie...
06. Gînd în fuior - Feb 25, 2020 11:10:00 AM
A fi tu însuți norocos, este o condiție necesară dar nu suficientă: trebuie neapărat ca toți ceilalți să nu fie...
07. Haihui printre imagini - Feb 25, 2020 11:09:00 AM

Dali
(foto: © Jordi Spocias, 1979)


08. Texte cu elice - Feb 25, 2020 11:06:00 AM

„Ce-i interesant în iubire, avantajul ei, dar și pericolul care o paște, este că poți spune orice. Un lucru și opusul lui. Tot și orice. Nimeni nu se abține de la asta. Iubirea e veselă, e tristă, e tandră, e brutală, trece și nu trece. Ea nu încetează să se contrazică. Capătă toate formele posibile și toate măștile imaginabile. Promite, inspiră poeții și predicatorii, hrănește toate bîrfele și toate intrigile din romane, se tîrăște prin noroi și înalță suflete pierdute. Iubirea este izvorul multor capodopere, dar și al foarte multor mizerii și mojicii. (...) Iubirea e tortură, încîntare, violență, blîndețe, conversație, liniște. E fericire și tristețe. Profunzime și superficialitate. Iubirea este ușoară precum cenușa.”Jean d’Ormesson(„Călăuza rătăciților”)

09. Poemoteca - Feb 21, 2020 7:35:00 AM

Amintire*(Erinnerung)
(...)„La ţări te gîndeşti, ce-ai străbătut,la chipul şi la veşmîntulunor femei pe care iar le-ai pierdut.”Rilke
*din volumul „Cartea cu imagini” / „Das Buch der Bilder”, 1902
În fotografii, Rainer Maria Rilke și Clara Rilke-Westhoff, la scurt timp după nunta lor din 1901 - sus; Rainer Maria Rilke și Clara Westhoff-Rilke la Roma, 1903
10. Amintiri în liniștea unei fotografii... - Feb 21, 2020 7:26:00 AM

O „vechitură” de 50 de ani. Poate chiar ceva mai mult... Evident că nu mai țin minte cine ne-a făcut-o... Poate vericu’ Mihai, cine mai poate ști? Am găsit-o printre hîrțoage de mult uitate... În ea sînt alături de unul dintre cei mai buni prieteni ai celor mai lipsiți de griji și luminoși ani ai vieţii mele, Adrian Şerbănescu (născut în aceeaşi zi, lună şi an cu tetea, frați gemeni dar din mame diferite, cum ne plăcea să ne spunem...). Am pozat chiar în fața casei în care locuia Adrian, situată chiar peste drum de locuința bunicilor paterni, pe strada Principatele Unite din Ploiești, la numărul 16... O fotografie bătîrnă, bătîrnă rău, cum ar fi spus Popa Moșu, unchi-miu de la Ghimpați, fie-i țărîna ușoară, da’, oricum, mai jună cu măcar fro 10-12 ani decît băiuţeii din ea, dacă e să mă iau după moacele noastre de atunci! Asta cu aproximație, deoarece pe dosul micului dreptunghi de hîrtie foto nu apare înscrisă data la care a fost făcută, așa cum se întîmpla să fie la majoritatea celorlalte... Îmi plac fotografiile vechi așezate cuminți în desuete albume cu colțurile mîncate de trecerea inexorabilă a timpului, aceste mici și fragile eternități de-o clipă ce înviază, parcă, doar atunci cînd sunt privite...  


11. Fototeca de dinamită - Feb 21, 2020 6:37:00 AM
Anii de sus ai gloriei lor... De la stînga: Mircea Vintilă, Dan Andrei Aldea & Josef (Ioji) Kappl
(sursa foto: Josef (Ioji) Kappl - Blog) 

12. Jurnal de-a bușilea - Feb 19, 2020 1:26:00 PM

Cum ar trebui să fiu, acum cînd simt că bătrînețea e atît de aproape și-mi dă tot mai des semne și tîrcoale? Cred că unul dintre cele mai dumiritoare răspunsuri pe care le-am primit, a fost acela venit de la Sfîntul Atanasie – ucenicul Sfîntului Antonie cel Mare din Egipt, părintele monahismului – atunci cînd spunea despre acesta că, aflat la vîrsta bătrîneții și a desăvîrșitei înțelepciuni, era vesel, blînd și politicos... Atunci, fie așa! Biserica Sfintei Mănăstiri a Neamțului, la ceasurile după-amiezii
(foto: © B.-L.S.)13. La lumina plăpîndă a candelei... - Feb 19, 2020 11:48:00 AM
Avva Paisie OlaruApoftegme
* Dumnezeu are de unde da, dacă are cui da!* Trebuie să ajungem de la gîndirea de Dumnezeu, la simțirea lui Dumnezeu.* Pe unii tineri îi ia Dumnezeu la cer ca să nu mai greșească iar pe alții, bătrîni, îi mai lasă pe pămînt ca să se pocăiască. Ai văzut judecățile lui Dumnezeu?* Nici prin cap să nu-ți treacă să placi oamenilor...* Nu vă puneți niciodată nădejdea în oameni, că omul se schimbă - azi îți dă și mîine îți cere; azi te laudă și mîine te ocărăște.* Rîvna unora pentru deasa împărtășanie este semnul slăbirii credinței și al mîndriei, iar nu semnul sporirii duhovnicești.* Dacă am face noi tot ce-i învățăm pe alții, am fi sfinți. Să facem și noi ceea ce învățăm pe alții pentru folosul aproapelui, că dragostea acoperă mulțime de păcate...* Monahismul de astăzi este cu școală multă, dar cu practică puțină. În capul obștii trebuie oameni cu viață, nu cu școală.* Vă doresc ani mulți și nu prea fericiți, că fericirea pe pămînt nu-i chiar așa de sănătoasă. Cînd e omul prea fericit în lumea asta, uită de Dumnezeu și de moarte...

14. Haihui printre imagini - Feb 19, 2020 11:42:00 AM
Cadru din filmul Necruţătorul [în original, Unforgiven, patru premii Oscar pentru Best Picture, Best Director, Best Actor în A Supporting Role (Gene Hackman) and Best Film Editing, în 1992; produs şi regizat de Clint Eastwood după un scenariu de David Webb Peoples]. Este al treilea western care primeşte premiul pentru cel mai bun film [după Cimarron (1931, regizat de Wesley Ruggles, cu Richard Dix) şi minunatul Dances With Wolves (în românește Dansînd cu lupii, 1990, regizat, produs și interpretat de Kevin Costner)], fiind inclus în United States National Film Registry drept semnificativ din punct de vedere cultural, istoric şi estetic.
15. Poemoteca - Feb 18, 2020 1:40:00 PMCîntec sau mai curînd un rondel*
O, moarte, fii îndurătoare,Ce mi-ai lăsat dorul pustiu,Și tot nesătulă te știu,Cît timp nu mă ții în lîngoare.De-atunci n-am umbră nici răcoare.Dar ce-ți păsa de caldu-i viu,O, moarte?
În amîndoi un suflet moare,Și de s-adus, nu pot să fiu,Nici să visez, făr-a fi viu,Ca lucrurile, fără boare,O. moarte!
François Villon
* Din volumul Balade și alte poeme  (traducere de Dan Botta, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1956)

16. Texte cu elice - Feb 18, 2020 1:26:00 PM
„Femeia trebuie să aleagă: cu un bărbat pe care îl iubesc și alte femei, nu va fi niciodată liniștită iar cu un bărbat pe care nu-l iubesc și alte femei, nu va fi niciodată fericită.”
Anatol France
17. Haihui printre imagini (...și sunete) - Feb 18, 2020 1:24:00 PM
O capodoperă muzicală, o simbioză perfectă între sunet și imagine: pelicula de animație „The Point”, apărută în anul 1971 (și difuzată sub titlul „Oblio și Săgeată”, cam în aceeași perioadă și de Televiziunea Română, care mai avea ani buni pînă să fie și liberă!), purtînd semnătura regizorului Fred Wolf, pe un scenariu de Carole Beers și Harry Edward Nilsson III, acesta din urmă una și aceeași persoană cu uriașul muzician cunoscut, îndeobște, pe numele său scurt, Harry Nilsson, dispărut prematur, la doar 53 de ani... Adică acela care semnează coloana sonoră și muzica acestui splendid film, venit la doar cinci ani după o altă capodoperă a genului, pelicula de animație „Yellow Submarine” (1966), pe muzica The Beatles.De altfel, filmul „The Point” conține piesele celui de-al șaselea album (omonim) de studio al lui Nilsson, care în cele 14 melodii incluse, ne istorisește o hazoasă dar mai ales cu tîlc poveste (pe care o putem numi, fără teama de a greși, chiar o fabulă), adresată, îndeobște, oamenilor mari dar și pentru cei nu chiar foarte mici, despre extraordinarele aventuri ale băiețelului numit Oblio și ale neprețuitului său prieten, cățelușul Săgeată (Arrow)...Printre vocile eroilor acestui minunat film, privitorii-ascultători îi vor putea recunoaște și pe unii dintre posesorii lor, precum ar fi celebrul actor Dustin Hofmann ori pe însuși bateristul celor de la The Beatles, Ringo Starr!Me And My Arrow
Think About Your Troubles

18. Paraponu' zilii - Feb 18, 2020 1:18:00 PM

Am intrat într-un magazin de cartier, tip alimentara, cu de toate, știind că, la micul raion de mezelărie, aveau un parizer minunat. Am cumpărat și m-am așezat la coada de la casă unde văzut un anunţ: Ofertă specială! La cumpărarea unei sticle de votcă, primți gratis o sticlă de 1,25 l de Pepsi… Şi, brusc, mi s-a făcut o poftă uriașă de Pepsi! Mai ales că era și gratis!

19. Clin dʼoeil - Feb 18, 2020 1:15:00 PM

O ascultătoare: Pot rămîne însărcinată de la distanță ?
Radio Erevan: Sigur că da, însă numai dacă distanța este mai mică decît lungimea.

20. Haihui printre cuvinte - Feb 17, 2020 12:22:00 PM

„Femeia pe care o iubești, în orice perioadă din existența ta, arată încotro te îndrepți.”Dan Ciachir(„Luciditate și nostalgie”)


21. Texte cu elice - Feb 17, 2020 12:10:00 PM

Motto:
„Oricît m-aș lupta pe culmile disperării, nu vreau și nu pot să renunț la iubire... chiar dacă disperările și tristețile ar întuneca izvorul luminos al ființei mele.” („Pe culmile disperării”)

„Totul a început de fapt cu fotografia, vreau să spun cu ochii Dumneavoastră. Aţi fost oarecum speriată când v-am vorbit de o înclinaţie perversă pe care mi-o stârneşte trupul Dumneavoastră. Pervers nu a fost cuvântul potrivit. Am vrut să spun arzătoare. Doar sunt normal; stări interzise cer expresii ne-naturale.”
 „A sunat telefonul. Vreau să sper că aţi sunat Dumneavoastră. Venea de undeva dintr-o lume atât de îndepărată şi atât de apropiată ca – pentru mine cel puţin – dintr-o fericire fără fund. Când am plecat de la telefonul cu vedere spre grădină, m-am gândit la cât de mult mi-aş dori să mor împreună cu Dumneavoastră cu o singură condiţie: să fim puşi în acelaşi sicriu. Fireşte, trebuie să fiţi şi Dumneavoastră de acord şi să renunţaţi pe veci la linişte...Aş avea atâtea să vă spun, atâtea lucruri nespuse...”  
„Starea de a fi singur era religia mea. Şi, într-adevăr, eu m-am simţit întotdeauna singur – fireşte, cu unele execepţii: cea mai ciudată e cea de acum. Aţi devenit centrul vieţii mele, zeiţa unuia care nu crede în nimic, cea mai mare fericire şi nefericire întâlnită vreodată. După ce am vorbit ani în şir cu sarcasm despre asemenea lucruri ca iubirea trebuia să fiu pedepsit într-un fel, şi chiar sunt, dar nu regret”.    Cioran & Friedgard Thoma„Deşi am iubit viaţa pătimaş, am găsit-o totuşi lipsită de sens. Acum mi se pare total lipsită de sens – fără Dumneavoastră”.   
„Am discutat prea mult şi am înţeles dependenţa mea senzuală de Dumneavoastră în toată claritatea ei abia după ce v-am mărturisit la telefon că aş vrea să-mi îngrop capul pentru totdeauna sub fusta Dumneavoastră. Ce mortale pot fi anumite lucruri.” 
„Cât regret că nu am aşternut pe hârtie în fiecare zi, nu, în fiecare ceas, de când vă cunosc, ce reprezentaţi pentru mine! Cele mai contradictorii impresii pe care o fiinţă le-a simţit vreodată. Şi totuşi, puse cap la cap, ar putea avea o unitate, o secretă convergenţă: frica teribilă că v-aş putea pierde”.   
„Ieri noapte, când mă plângeam de proba rupturii care e lozul meu, mi-ați spus ceva curios: «Altfel v-aţi fi plictisit». Şi e adevărat. În fapt, m-aţi vindecat (deocamdată?) de plictiseală. Vremea care a trecut de la apariţia Dumneavoastră a fost atât de plină, de substanţială, de neprevăzută şi atât de impregnată de Dumneavoastră, că vă sunt recunoscător pentru toate bucuriile şi loviturile legate de numele Dumneavoastră. Mă aflu, ştiţi doar, într-o anxiete continuă cu privire la nestatornicia Dumneavoastră, dar nu mă pot consacra liniştii. Pur şi simplu, nu sunt în stare să trag concluziile susceptibilităţii mele. Mai bine iadul cu Dumneavoastră decât binecuvântarea de unul singur. Sunteţi blestemul meu indispensabil”. 

„Totul ar fi perfect, din păcate am făcut o descoperire: am 77 de ani. Asta e într-adevăr prea mult. Sunt un ins terminat. Un soi nou de oboseală a pus stăpânire pe mine. Încă mai citesc mult, dar nu mai scriu. Ceva s-a rupt în mine. Din fericire, mai știu să râd. Cel mai important lucru supraviețuiește totuși…”Cioran
(Din volumul Pentru nimic în lume – O iubire a lui Cioran de Friedgard Thoma, traducere în limba română de Nora Iuga, Editura EST – Samuel Tastet Editeur, 2005.)


22. Jurnal de-a bușilea... - Feb 17, 2020 11:39:00 AM

Cînd vrei să scrii și nu poți, și te tot întrebi de ce, și nu afli un răspuns mulțumitor... Într-un final, după îndelungi șovăieli și poticniri, ți se limpezește totul cu o întrebare din Evanghelie, perfect dumiritoare: Cine poate, silindu-se, să adauge staturii sale un cot?

23. Cuvinte de folos - Feb 5, 2020 11:47:00 AM

„Eu nu știu ce iubire e aia care poate să renunțe...Adică, ori îl iubești, și-l iubești cu defecte cu tot, ori nu-l iubești, și nu-l iubești cu calități cu tot.”Pr. Teofil Părăian

24. Clin d'oeil - Feb 5, 2020 8:25:00 AM

„Îmi plac porcii… Câinii ne privesc de jos. Pisicile ne privesc de sus. Porcii ne tratează ca pe egali.”Sir Winston Churchill


25. Altițe & bibiluri - Feb 5, 2020 8:17:00 AM

„Pînă și Beatles a cîntat despre asta: să-l iubești neîncetat pe celălalt...”Schiarhimandrit Ioachim Parr*


„Numai de dragoste ai nevoie...Iubirea e veche, iubirea e nouă,Iubirea e totul, iubirea ești tu.”The Beatles(„All You Need Is Love”)

* A fost egumen al Mănăstirii „Cuvioasa Maria Egipteanca” din New York, al Schitului „Chipul Nefăcut de mână omenească al Mântuitorului" (din Treadwell Abbey) și al misiunii „Casa Milei” din Manhattan (New York)