Despre mine

CHITAC MIHAELA MARILENA

poet, artist plastic, traducator

Blogs Home » Litere » Literatura » cheia visului

cheia visului

Jurnal de creaţie. Eseu, poezie. Exerciţiu de limbaj. Omagiu adus creatorului care îşi extrage seva deopotrivă din imaginar şi din real. Apologie a vieţii ca vis.

Articole Blog

01. RĂTĂCIREA ROCII - Dec 20, 2018 1:29:00 PM

fiare asmuțitevârfuri ascuțite platoșă solzoasăarmă voluptuoasăstâncile-împietritețărmuri adormitestraturi peste straturi se pun în mișcaredescriind flic-flac-uricu apă de marecotropind uscaturile udă s-audă umedă chemare valuri rotocoalepe maluri târcoaleîn mediul acvaticțipătul dispare strigătul atavic de amenințarecărări pietruiteuitând rătăcirea rocii răvășitede îmbrățișare
© Mihaela Chițac, 2018

02. IMPOSTURĂ - Dec 17, 2018 7:44:00 PM

minte de meduzătransparență difuzărost fostoare când,cum am fost?irosită prezențăîntr-o lungă absențăLOSTopunând rezistențăîntre rugă și postbântuind înghețatălumea mea nevisată,apariție, GHOSTabstrasă, abstractă,nici vie, nici moartăsuspendată, informădevorată de normăblestemată rutinăființă adusăîn comă indusăprădată, sedusăorbită și smulsăde pe șine sărităretrasă, smintităuitată de mineîn trai compromislunecând spre abisaproape-înghițităde-un balaur barbarbălos și bizarsetos de iubirem-am trezit din neștireîntr-o eră post-urădin a mea imposturăam trezit,mi-a trezitconștiința de sine
© Mihaela Chițac03. LA-LU LA-LI LA LUNA - Feb 6, 2018 2:33:00 PM

la-lu la-li la lunala-la la-lei întrunatot bântuind coclauricu știme și balaurirapsozi și menestrelila-li la-lu la-leiîși încordează strunaca Luna nu-i niciunade vârcolaci atinsăcând rece-i, când încinsăun exorcist adastăs-o scape de năpastămagia îi rosteascăde rele s-o fereascădescântecul de dorsă-l murmure ușors-o vindece agheasmasă fugărească iazmasă plece pe pustiucât nu e prea târziula-li la-lu la-laa-u u-ă u-ala lună o cățeaîși plânge dragosteao lacrimă prelinsăpe raza lunii ninsălumină de cleștarîn ochi de chihlimbar

© Mihaela Chițac, 2018
04. PLUS MINUS PULS - Jan 7, 2018 6:56:00 PM

străluminări din depărtări în depărtări desferecări un zeu intrus Deus dedus electric puls zori și apus într-un impuls trupul sedus un pact impus în somn indus lestul depus plus minus pulsIisus e sus / je suis Jésusje t’aime / moi non plus
© Mihaela Chițac, 2018


05. UMBRA ILUZIEI - Jan 6, 2018 8:50:00 PM
la Theatrum Mundi contemplânddestinul muritorului de rândademenit pe drumul șerpuindde foaie verde măr domnesc
o pajură votivă străjuindefigia unui cap împărătescumbra iluziei pe aversdeschide aripi spre revers
un ornic bate mai intenscu acele plecate-n sens inverspendulul oscilează între lumise prăbușește tragic de pe culmi
schimb de monedă între vers
și clipe rătăcite-n univers
© Mihaela Chitac, 2018


06. JOC - May 18, 2017 2:08:00 PM
mă trec, mă întreculmii mă petrecmă fac, mă prefacîn pulbere, praf
jocul e întrecereîn locul de trecere
loc ghicit în ghiocghicitoare iocbabe se întorcfuioarele torc
un urcior cu toartecu viața pe moarte pe tărâm călcândrostul încălcând
evocând provocadesea dejocuneltirea sorții răsuflarea morțiimă încing la jocfără echivoc
inelul anousub piatră cavouînchide profeticcercul meu ermetic
ființa ce-i nudăîn ascuns ascundăoul cu noroc ivit la soroc

© Mihaela Chițac, 2017
07. MIRĂ MIRE MIM - Mar 12, 2017 6:18:00 PM
miră mire mimmiracol intimmirific, sublimminimum infim
omul anonim cu mină de mimmimează ingratun mire mirat
mireasă, bărbatmimetism furatmagnetism curatmiros repetat
mir înmiresmat binecuvântatmireasmă, zefirmiraj, elixir

© Mihaela Chițac, 2017
08. BRO-CO-CROC - Mar 7, 2017 7:49:00 PM
Bro-co-croc, cântec, baladă,Broaștelor o serenadă.Boi-de-baltă, ape caldeȘi prințese de smaralde.
O cohortă de naiade,Apariții travestite.Plutitoarele iscoadeCoboară printre răchite.
Hoaștele se zbat în lațuriÎncurcând mătasea broaștei.Brotacii aruncă nadăVor să fure o ocheadă.
Zornăind zur-zur din lanțuri,Racii se întrec în danțuri.Carapacele își poartăSub lumina din înalturi.
Un escroc, fără tăgadă, A urcat pe promenadăSă cânte luna măiastrăDe pe limba lui de iască.
Bro-co-croc, broaștele saltă!Boi-de-baltă, apa-i caldă.Când orăcăie împroașcăStropi de cer în noaptea albă.

© Mihaela Chițac, 2017


09. DENIM - Dec 2, 2016 7:30:00 PM
în blugii denim purtați anonim un vag ins infim intubat intim spirit animal infinitezimal inițiat în lojă mugure de ojă într-o coajă roză exfoliaz-o poză cu cracluri virgine însemne fragile
© Mihaela Chitac, 2016

10. PESTE URBE - Dec 2, 2016 5:44:00 PM


profeția-i surdă fantasma absurdă prin orașe umblă iscoadă imundă siluetă nudă hâdă și zăludă tremurândă umbră frântă în penumbră teroarea incumbă atmosfera sumbră în boarea de undă aburii abundă ninge peste urbe cenușă de turbă© Mihaela Chitac, 2016

11. GÂNDĂCIT - Nov 29, 2016 8:03:00 PM

gândul gândăcitcu parfum de nalbăparc-a zgândăritgândacii din iarbăm-au descoperitgândăcind în barbădornici de iubitmă gâdilă-n talpăunii-au îndrăznitsă-mi caute-n palmăalții s-au căznitputerea să-mi soarbăm-au ademenitdragostea e oarbă© Mihaela Chitac, 2016
12. ORGANZA - Nov 29, 2016 7:52:00 PM
ard în limbi de staniuflăcări de organzaluciul apei straniu însăși aroganțatoană de muiere toată numai mierescânteie ce rupeîn inimi irupe logodnă, inele șiruri de mărgelepuzderie de stele arzânde ghizdelestea zăgăzuită de-un scai vămuită vinețiu ciulinulrevărsând prea-plinulîn spațiul de vinăars de luna plină

© Mihaela Chitac, 2016
13. POEZEE-POEZIE-POEZEE… - Oct 11, 2016 7:50:00 PM


Poezie-poezee
Nadă pentru ochi de zee
Pe-o câmpie elizee
Suflată de alizee
Unde zboară cozi de zmeie
Reverie ce scânteie
În veșminte de femeie
Poezie-poezee… 

Poezee-poezie
E boare, euforie
Rostire-scamatorie
Un truc, o vrăjitorie

Scânteie de erezie
Sclipire de frenezie
Fascinație, fantezie
Poezee-poezie…


© Mihaela Chitac, 2016
14. MĂIASTRĂ - Oct 8, 2016 8:38:00 AM
Nopți întregi de-a rândul

Îmi tună sub coastă
Mă fulgeră gândul
Îmi ninge-n fereastră
Îmi seacă avântul
Inima sihastră
Îmi smulge veșmântul
Mareea albastră
Îmi fuge pământul
Mă suie pe-o creastă
Îmi treieră cântul
Pasărea măiastră
Vântură avântul
Patima nefastă
Îmi smulge cuvântul
Pe pustii adastă

© Mihaela Chitac, 2016
15. NESTĂPÂNITĂ - Oct 6, 2016 10:29:00 AM

Pst, vânzătoarea de inimi

Înstăpânindu-se-n mine
Vinde emoții fragile
Din interspații nubile
Domesticind anodine
Căi neumblate – virgine
Nestăpânite de nimeni
Devoalate de himen
Lumina-nchisă-n lumen
Învoltă pornește-n lume
La vânătoare de inimi

© Mihaela Chitac, 2016
16. CERULEUL - Oct 4, 2016 3:49:00 PM


Cer setos, înlăcrimat
Stropi de cer încețoșat
Cer pigment pulverizat
Pentru cerul deprimat
Cercul s-a cutremurat
Ochiul cerului turbat
În bulbuci s-a bulbucat
Ceruleul marmorat
În auz a explodat
Un havuz vag irizat
Audibilul căscat
După ploaie a iscat
Ceruleu înviorat

© Mihaela Chitac, 2016
17. FLAMA VIOLETA - Sep 25, 2016 5:43:00 AMFlama Violeta Dama
Luminează panorama
Câmpului mov de lavandă
Pe-o cămașă de olandă
Ea împrăștie de-a valma
Violetele de Parma


Violetă-i e marama
Strălucește ca arama
Arșiței verii ofrandă
Cu flori prinse în ghirlandă
Prin magie trece vama
Flama Violeta Dama

© Mihaela Chitac, 2016
18. DESCÂNTEC - Mar 21, 2016 5:37:00 PM


Apă hâdă de lăut,
Apă rece de băut,
Clipocit de-o clipă
În apă sortită,
Sorbită în pripă,
Din vad ud.
Udă ceața albă,
Ochi de ursitoare,
Izvorând din soartă,
Umedă chemare,
Stropită cu apă
Din nouă izvoare!
© Mihaela Chitac, 2016
19. DESCÂNTEC - Mar 21, 2016 5:37:00 PM


Apă hâdă de lăut,
Apă rece de băut,
Clipocit de-o clipă
În apă sortită,
Sorbită în pripă,
Din vad ud.
Udă ceața albă,
Ochi de ursitoare,
Izvorând din soartă,
Umedă chemare,
Stropită cu apă
Din nouă izvoare!
© Mihaela Chitac, 2016
20. UZUFRUCT - Mar 14, 2016 4:59:00 PM
Un vierme, vechi aventurier,Primise dreptul viager Pe proprietatea altuiaDe-a consuma ce uzita.Se instalase pasagerÎn cartierul fructifer.Într-o gutuie locuia,Însă gutuia-l gâtuia.Îi devenise prizonier.Era un vierme efemer… Din când în când ușor icneaȘi rumeguș expectora.În interior, ca mobilier,Avea dulapuri cu mâner,Pentru odihnă, o sofa,Dar nimenea nu-l vizita.I-ar fi prins bine un spițerSă-i recomande-un somnifer,Să-l sfătuiască ce să ia,Când atmosfera-l îneca.Se izolase-ntr-un ungher.În casă se simțea stingher,Ședea închis și medita,Fructul cărnos îl devora.Îl sufoca deșeul menajer,Voia să strige după manager,Dar glasul nu-l mai ajuta.Gutuia aspră-l strangula.Se deslușise un mister,
Era un vierme efemer… 
© Mihaela Chitac, 2016
21. AERUL - Mar 14, 2016 4:45:00 PM


Aerul mirosea a verb…
Sedus de-un pasional imberb,
Vibra și clocotea intens,
Se îmbibase de nonsens.
Pe cer plutea câte-un eres,
Nimeni n-avea vreun interes
Să inhaleze gaz din mers
Și să exale câte-un vers.
Se rarefiase un poem,
I-am pus o mască de-oxigen
Și picura din cerul dens
Câte o ploaie fără sens…
© Mihaela Chitac, 2016
22. FROUFROU - Mar 8, 2016 1:20:00 PM

La bal se conversau în tête-à-tête
Rochia tivită cu firet, froufrou,
Și un costum de dandy, violet.
Șopteau: Pup pup pi du! Pup pup pi du!
- Ce zici Froufrou, ai dori ma bichette,
Să mergem la Ritz? Îți dau rendez-vous!
Apoi, vom merge și la cabaret!
- Da, tu! Să mergem, dragă, cum de nu?
Pestriță gloată, haine cu tupeu,
Se îndreptau la Ritz fără motiv,
Se izmeneau în fața unui bliț,
Se expuneau frapant în colectiv.
O cupă de șampanie, un șpriț,
Participau formal la un dineu,
Își etalau ținute cu sclipici.
Antreuri se serveau în separeu,
Gustau frugal limbi de pisici.
O viespe zumzăia la cabaret
Le trimitea bezele: Zou bizou!
Acul din coadă, farmec desuet
Se ridica în sus de sub tutu…
© Mihaela Chitac, 201623. PRIN FARMEC - Mar 3, 2016 8:09:00 PM

Un spirit silit să dea vamăPrin farmec se ferecă-n ramăDiscret în portretul de damă.Te-ndeamnă privirea surprinsă,Te cheamă lumina învinsăDe teamă pe pânza întinsă.Albeața palorii de cearăEmană o vrajă de seară.Pigmentul, reflex de fecioară.Pudoarea, ca parte din gamă,Surâs enigmatic reclamă.
© Mihaela Chitac, 2016

24. CUIB DE SÂNI - Feb 22, 2016 8:45:00 PM

Un cuib ascuns la mezanin
Adăpostea sâni clandestin.
Se complăceau într-un compleu
De șantung supracutaneu.
Se antrenau într-un antreu
Și aruncau mingi la fileu.
Mingi cu gurguie de vătuie
Și retractile moi țuguie…
Iar cuibul emana căldură
Ce aducea a sfârcuri arse.
Era cam multă tevatură
Pentru țesuturile false…
© Mihaela Chitac, 2016
25. NIMFĂ - Feb 21, 2016 7:14:00 PM

Amantă vampă, soră de vampir…
Un zâmbet te seduce să o furi,
Te face să-ți ții viața într-un fir.
Prin sânge ți se scurge-n picături.
Încet, câte puțin, devii vampir…
Începi să bântui lumea și înduri
Damnată soartă, soartă de satir…
Mă mântui ca o umbră prin păduri,
O nimfă urmărită de-un satir…
Mă pierd în șerpuitele figuri.
Îmbrățișarea codrului e elixir.
Prin părul meu cu-împletituri,
Râvnit de fauni, trece un zefir…
© Mihaela Chitac, 2016