Blogs Home » Litere » Literatura » cheia visului

cheia visului

Jurnal de creaţie. Eseu, poezie. Exerciţiu de limbaj. Omagiu adus creatorului care îşi extrage seva deopotrivă din imaginar şi din real. Apologie a vieţii ca vis.

Articole Blog

01. PANTOMIMĂ - Aug 4, 2020 12:20:00 PM

într-una din acele zilecu ceruri sumbre, mohorâteizuri suave de glicinăstrăbat grădina anonimă
reînviate din fosileies personaje stranii muteurcă frânghii, prind rădăcinăteatru de umbre, pantomimă
adunătură clandestinăgesturi topite în tipare pe scena fără de cortinăa lumii încă în formare
© Mihaela Chițac, 2020

02. PRINȚUL BLESTEMAT - May 9, 2020 12:21:00 PM

un covid lividce stătea pitit sub un coviltirconvenise liber să conviețuiascăprintre mușterii
el se adaptasetraiului nomadîi plăcea să umbleprin lume pribeagînmulțindu-și stirpeadin conviețuiri   
ducându-și povaranevăzut, camuflat unii l-au numitprințul blestemat rătăcind aiureaprin cetăți pustii
îi poartă coroanacete de-arlechiniîl petrec fără voiecunoscuți și străiniun alai funestcu morți și cu vii

© Mihaela Chițac, 2020

03. ZĂNATIC VÂRTEJ - Mar 27, 2020 7:01:00 PM

prelinsa picătură din inima ta în mine animătot ce pe tine te frustraîn joaca mea frustăde-a v-ați ascunselea prin rețeaua subterană vetustă, îngustă m-am insinuat pe un rost sub perdeaua diafană de rozuri carnale în pături-petaleînvelită am fost  mi-am făcut locmi-am găsit adăpostiubire-mplinită pe lujer de foccând timpul s-a coptcordonul tăiat durerea viului se va fi instalatîn sinea camerei sufluinsistent perpetuatschimbul organic se transferă lentatavic puls vibreazăzănatic vrej într-un vârtej prezent

© Mihaela Chițac, 2020
04. EN COMBAT - Mar 27, 2020 4:18:00 PM

soldații de lemncad toți la un semnjocul blestemat azi a preschimbat omul în neompomul în nepomrărunchi în mănunchicoate și genunchi
mutantul se-nfurie  lovește cu furie înfige pumnale în pieptul ostașuluisuferă-n tăcere plămânul orașului...motoarele huruie...hurrur zurrur zdrump
inamicul volant împrăștie-n vântizuri de covidpe canale trimite aer otrăvit oraș combatantinspiră, respirădestin în desant
monstrul invizibilfără nicio noimăstârnește teroare  pe-o arie enormăcreatura infamă se bate, sucombă...sunet hârșâithurrur zurrur zdrump


© Mihaela Chițac, 2020
05. PULBERE DE TINĂ - Mar 26, 2020 7:12:00 PM


furnale în luminăpădure diamantinătină depusă – lestținut stigmatizatde temeri întinatîn tine toate cresc...
legume, ierburi finesădite și plivitedin tină înfloresc...uneltele întinăde teama uneltiriide dor se ofilesc
în tihnă cern făinămă spăl pe mâini de tinăpâinea o coc în țest...mă macin în luminăsunt pulbere de tinădin tină te hrănesc...
© Mihaela Chițac, 2020
06. UN SEMN - Mar 26, 2020 6:52:00 PM


ca la un semn golem de lemnscobit în trunchi până-n rărunchi lipsit de chip, trupul sucit s-a răsucit, s-a răzvrătit de-un fulger straniu incitatcu pasul greu a și pornitîn lung și-n lat, greoi și platcuprinsul a cutreieratorbit de furie, damnatîn spasme și tremurăturipământul a cutremuratși rănile au șiroitțâșnind din mii de scobituriîn scoarța aspră-au năvălitextraterestre creaturi...
© Mihaela Chițac, 2020

07. DAMNAȚI - Mar 24, 2020 11:21:00 AM


părinți, copii, frațiprieteni damnațicondamnați la uitareîn spații de vinăsortați în surdinăstau cu toți ascunși închiși în sertare
© Mihaela Chițac, 2020

08. VOIAJ - Mar 24, 2020 9:26:00 AM


triaj impus de eclerajjalnică așteptarevieți în gajmulțimea asediată de uitareîn emisfere craniene-nchiseconsemnată pleacă în voiaj...
© Mihaela Chițac, 2020

09. VITRINA - Mar 24, 2020 9:12:00 AM


locuiesc într-o vitrină așezată pe strada principală, la vedere,în care se reflectă gândurile pasagereși pașii trecătorilor cu pofte efemere...eu îi observ de la distanțăei nu mă bagă-n seamăduși de circumstanță...locuința mea are o grădină pictatăpe geamul din spatecare înghite chipurile reflectateca să le pot privi oricum, oricând, oricât, pe săturate...
© Mihaela Chițac, 2020

10. VIVA LA VIDA - Mar 23, 2020 9:01:00 PM

congeneri genitori concitadiniconducătoricolerici și sangvinivirați la dreapta spre viralimperator și imperialposibil într-un loc viransemne, consemneconsemnăriprin viaduct configurărimileniu vanmolimă, valpier virulentvirtuți de fierun colț stingherdin steaua mea cu coadă de pe cerlocuri de vecipaiațe secicumpărători de viață de la piață...
© Mihaela Chițac, 2020

11. CO(R)VID... - Mar 23, 2020 7:03:00 PM


un corb cobea o profețirecând croncănea corvid
peste oștirecrau-crau! corvidele îl aclamau ca-ntr-un conclavse adunau și perorauîși transmiteau păreri despre un rău latentvegheau și survolauun hău preexistent în aer corbii-și etalau lucioase penenegre-albăstruipăsări eternevestitori obscurice preziceau sfârșitultimpului prezentmesajul lor avertismentera deja un leitmotivindus de un presentimentinstaurat fără motiv...răul creștea – ins insipidal vidului incongruentse insinua un corcovid...
© Mihaela Chițac, 2020

12. REFLEXE - Apr 2, 2019 5:14:00 PM


alămuri reflectate în oglinzi
reflexe de lumină în arginți
podoabe încărcate de mister
deasupra capului un soare la zenit
talgere tamburine zuruit
freamăt frenetic venetic
neguțători de peste mări și țări
vase de-alamă așteptând cuminți
să fie luate-n brațe grele de brățări
femei alunecă pe falduri
scot din minți
zvon de zorzoane zornăit
parfum de narghilea vag pufăit
atingere de gene în Alger
ochii umbroși aruncă spre Tanger
reflexe cu tăișuri de hanger
să-l spintece pe mesager... 
© Mihaela Chițac, 2019
13. ÎN CASA TA - Feb 19, 2019 10:42:00 AM

lasă-mă să pătrund în casa tasă fiu un cobai micașa aș avea și eu dreptul la o salteaaș putea să mă adăpostesc pe noapte un picîn latura dinspre miazănoaptesă-ți descopăr secretuldedesubturileși să rod parchetulsper că nu te vei enervaîn toiul nopții cumvacrezi că mă vei prinde
dacă mă ascund bineîn conul de umbrăunde nu pătrundenicio undă de luminăpe coridorul îngustai puteasă mă lași să gustcâte cevași-apoi câte și mai câtevom roade împreunăpijamaua, papuciicărțile și pipa tamă voi furișa în aticca un cobai mic

© Mihaela Chițac, 2019
14. GEANĂ - Feb 19, 2019 10:12:00 AMse întâmplă să mai cadădinspre genuni o geană slabăde care se ațin poețiiplutind mai lin pe marea viețiiținându-se de giumbușlucuriși liniile altor vieți intersectândîntr-o fandare largă atenuează căderea bruscă prea macabrăîn poezie leviteazăsfidează moartea jubilând

© Mihaela Chițac, 2019
15. SFERĂ - Feb 19, 2019 10:04:00 AM


trăise odinioarăo eră-n stratosferăferită de necazuri și durereprecum o sferă mică efemerăîși aștepta nerăbdătoare rândulsau dreptul ei la fericiretalazuri înălțate, furii dezlănțuiteîn calea dezrobirii rătăcitoare unde, linii, fireo transportau cu gândul la iubireapoi plutea-n derivăspre-o insulă a fericirii  sferică translucidăferonerie micăaflată pe-o planetăîn curs de răcire

© Mihaela Chițac, 2019
16. BURĂ - Feb 16, 2019 9:40:00 PM


bură burniță burnuz de gheațăzbură o coțofană peste fațăzbură, zburdă-într-o bună dimineațămă cufundă în udă albă ceațăbură burniță brr, sloi de gheațăun stol de coțofene peste fațăbură, zbură o albă bufnițăde dimineațăcu ochi acoperiți de-albeață…

© Mihaela Chițac, 2019
17. FANTEZIE DE IARNĂ - Jan 28, 2019 8:00:00 AM


hârzoabe dantelatedin țurțuri crenelațipe frânghii de mătaseîncremenite brațede policandre sparteiscând sclipiri deșarteca niște pandantiveiluzii colectivecochetării savantepentru serbări galantemult prea elaborate de-o vanitoasă firedeșartă fanteziea unei minți de damăîntr-un decor de iarnă

© Mihaela Chițac, 2019
18. MEDALION - Jan 27, 2019 3:33:00 PM


eșantionde viață tumultoasăpisată în mojar de un pistilmedalion de măduvă vâscoasă dragonhrănit cu jarde-un vrăjitor abilsetos de sânge uneoribalaurulce dă fioridevine pașnic și docilcând întâlnește genul feminin

© Mihaela Chițac, 2019
19. ÎNFRÂNGERE - Jan 27, 2019 12:14:00 PM

în frăție cu omulse măsoară pomulfrângere - înfrângerebaleiere eternăfragede cununiîn balans purtatetraversează spațiimistice genunicopacul se zbateseva îi îngheațăcu dușmanul ascunsluptă pentru viațăiar se încordează în final cedeazăsteaua i-a apusmijlocul i-e frânttrupul său răpuse înfrânt de vântîn jocul zăludstrivit pe pământrupt de greutatealacrimii prelinse

© Mihaela Chițac, 2019
20. GÂNDURI CRESCUTE-N PĂR - Jan 24, 2019 7:56:00 PM


gânduri răsar în părul încâlcitsticleți și vrăbii ciripescîși fac de cap îmi țes cosițe cu împletituri le fac și le desfac poeme păsăreștiîn fiecare zi se nascdin firele de păr lipite cu clei și pap
un cuib imens ascuns sub pălăriepe care falnicpăsările-l construiescadăpostește păsări aiurite claia rebelă se scutură de gânduriprecum copacul de frunzele purtate
de-un vânt iute
eu simt, resimt, presimtcum frunza are limbmă-nalț pe un nimbîn păr îmi adastălumina sihastră

© Mihaela Chițac, 2019


21. PEISAJ SURREALIST - Jan 23, 2019 12:41:00 PMpupe închise în pupileeliberând efemeridecuvânt dospit în sipetdincolo de zidtrezită conștiința colectivșuier de fluiernervul ațipittresare-n somn zvâcnind intempestivscânteie scăpărată fără vinălacrima lunii de cleștarcu inima sorbită din paharlumina lunii ninsăde vârcolaci atinsăprea-plină cade grea

© Mihaela Chițac, 2019
22. CARCASĂ - Jan 23, 2019 10:29:00 AM


car o carcasă după mine o cazemată de țestoasăiar excrescența de ivoriucu ivăr greu se-închide-n sineșanțul de apă împrejurpuntea spre lume ridicatăturnul de fildeș mă fereștede intruziunea imediatăresimt iluzia că mergdeși mă simt împiedicată

© Mihaela Chițac, 2019


23. HAZARD - Jan 23, 2019 8:26:00 AM


ovale sau lanceolate frunzele cad pe caldarâme un hazardcâte rămân și câte ardîntr-un foc buncâte dispar în vâlvătaieși câte îngheață tunrotunde frunze se desprindzimțate frunzese aprindla revedererămas bun
© Mihaela Chițac, 2019

24. PEPITE - Jan 22, 2019 7:22:00 PM


râul rămuroscu brațe sucite adună-n copaiemaldăr de pepitesclipitoare droaielucitoare ploaietărâmul lemnosmeandre răsucitedevorează maluricapătă în plauriputeri înzecite

© Mihaela Chițac, 2019
25. VAMĂ - Jan 22, 2019 7:02:00 PM

fața înfășuratăîn năframăe iarnă iarși cerul cere vamăvamă de viseinterzisefram, urs polartrăiește-n paradise freamăt de iarnăfiare hăituitecornul provoacă larmăzăpada scânteiazăîn forme dăltuitede-o mână înghețatăcodrul aduce jertfădepune albă jerbăîn straturi circumscrisevânatul se ascundeîn vizuini închise
curândun foc infam topește neaua-n palmăiar primăvaraverde salbăla gâtul veriiîși atârnă mieii
© Mihaela Chițac, 2019