Blogs Home » Litere » Literatura » cheia visului

cheia visului

Jurnal de creaţie. Eseu, poezie. Exerciţiu de limbaj. Omagiu adus creatorului care îşi extrage seva deopotrivă din imaginar şi din real. Apologie a vieţii ca vis.

Articole Blog

01. REFLEXE - Apr 2, 2019 5:14:00 PM


alămuri reflectate în oglinzi
reflexe de lumină în arginți
podoabe încărcate de mister
deasupra capului un soare la zenit
talgere tamburine zuruit
freamăt frenetic venetic
neguțători de peste mări și țări
vase de-alamă așteptând cuminți
să fie luate-n brațe grele de brățări
femei alunecă pe falduri
scot din minți
zvon de zorzoane zornăit
parfum de narghilea vag pufăit
atingere de gene în Alger
ochii umbroși aruncă spre Tanger
reflexe cu tăișuri de hanger
să-l spintece pe mesager... 
© Mihaela Chițac, 2019
02. ÎN CASA TA - Feb 19, 2019 10:42:00 AM

lasă-mă să pătrund în casa tasă fiu un cobai micașa aș avea și eu dreptul la o salteaaș putea să mă adăpostesc pe noapte un picîn latura dinspre miazănoaptesă-ți descopăr secretuldedesubturileși să rod parchetulsper că nu te vei enervaîn toiul nopții cumvacrezi că mă vei prinde
dacă mă ascund bineîn conul de umbrăunde nu pătrundenicio undă de luminăpe coridorul îngustai puteasă mă lași să gustcâte cevași-apoi câte și mai câtevom roade împreunăpijamaua, papuciicărțile și pipa tamă voi furișa în aticca un cobai mic

© Mihaela Chițac, 2019
03. GEANĂ - Feb 19, 2019 10:12:00 AMse întâmplă să mai cadădinspre genuni o geană slabăde care se ațin poețiiplutind mai lin pe marea viețiiținându-se de giumbușlucuriși liniile altor vieți intersectândîntr-o fandare largă atenuează căderea bruscă prea macabrăîn poezie leviteazăsfidează moartea jubilând

© Mihaela Chițac, 2019
04. SFERĂ - Feb 19, 2019 10:04:00 AM


trăise odinioarăo eră-n stratosferăferită de necazuri și durereprecum o sferă mică efemerăîși aștepta nerăbdătoare rândulsau dreptul ei la fericiretalazuri înălțate, furii dezlănțuiteîn calea dezrobirii rătăcitoare unde, linii, fireo transportau cu gândul la iubireapoi plutea-n derivăspre-o insulă a fericirii  sferică translucidăferonerie micăaflată pe-o planetăîn curs de răcire

© Mihaela Chițac, 2019
05. BURĂ - Feb 16, 2019 9:40:00 PM


bură burniță burnuz de gheațăzbură o coțofană peste fațăzbură, zburdă-într-o bună dimineațămă cufundă în udă albă ceațăbură burniță brr, sloi de gheațăun stol de coțofene peste fațăbură, zbură o albă bufnițăde dimineațăcu ochi acoperiți de-albeață…

© Mihaela Chițac, 2019
06. FANTEZIE DE IARNĂ - Jan 28, 2019 8:00:00 AM


hârzoabe dantelatedin țurțuri crenelațipe frânghii de mătaseîncremenite brațede policandre sparteiscând sclipiri deșarteca niște pandantiveiluzii colectivecochetării savantepentru serbări galantemult prea elaborate de-o vanitoasă firedeșartă fanteziea unei minți de damăîntr-un decor de iarnă

© Mihaela Chițac, 2019
07. MEDALION - Jan 27, 2019 3:33:00 PM


eșantionde viață tumultoasăpisată în mojar de un pistilmedalion de măduvă vâscoasă dragonhrănit cu jarde-un vrăjitor abilsetos de sânge uneoribalaurulce dă fioridevine pașnic și docilcând întâlnește genul feminin

© Mihaela Chițac, 2019
08. ÎNFRÂNGERE - Jan 27, 2019 12:14:00 PM

în frăție cu omulse măsoară pomulfrângere - înfrângerebaleiere eternăfragede cununiîn balans purtatetraversează spațiimistice genunicopacul se zbateseva îi îngheațăcu dușmanul ascunsluptă pentru viațăiar se încordează în final cedeazăsteaua i-a apusmijlocul i-e frânttrupul său răpuse înfrânt de vântîn jocul zăludstrivit pe pământrupt de greutatealacrimii prelinse

© Mihaela Chițac, 2019
09. GÂNDURI CRESCUTE-N PĂR - Jan 24, 2019 7:56:00 PM


gânduri răsar în părul încâlcitsticleți și vrăbii ciripescîși fac de cap îmi țes cosițe cu împletituri le fac și le desfac poeme păsăreștiîn fiecare zi se nascdin firele de păr lipite cu clei și pap
un cuib imens ascuns sub pălăriepe care falnicpăsările-l construiescadăpostește păsări aiurite claia rebelă se scutură de gânduriprecum copacul de frunzele purtate
de-un vânt iute
eu simt, resimt, presimtcum frunza are limbmă-nalț pe un nimbîn păr îmi adastălumina sihastră

© Mihaela Chițac, 2019


10. PEISAJ SURREALIST - Jan 23, 2019 12:41:00 PMpupe închise în pupileeliberând efemeridecuvânt dospit în sipetdincolo de zidtrezită conștiința colectivșuier de fluiernervul ațipittresare-n somn zvâcnind intempestivscânteie scăpărată fără vinălacrima lunii de cleștarcu inima sorbită din paharlumina lunii ninsăde vârcolaci atinsăprea-plină cade grea

© Mihaela Chițac, 2019
11. CARCASĂ - Jan 23, 2019 10:29:00 AM


car o carcasă după mine o cazemată de țestoasăiar excrescența de ivoriucu ivăr greu se-închide-n sineșanțul de apă împrejurpuntea spre lume ridicatăturnul de fildeș mă fereștede intruziunea imediatăresimt iluzia că mergdeși mă simt împiedicată

© Mihaela Chițac, 2019


12. HAZARD - Jan 23, 2019 8:26:00 AM


ovale sau lanceolate frunzele cad pe caldarâme un hazardcâte rămân și câte ardîntr-un foc buncâte dispar în vâlvătaieși câte îngheață tunrotunde frunze se desprindzimțate frunzese aprindla revedererămas bun
© Mihaela Chițac, 2019

13. PEPITE - Jan 22, 2019 7:22:00 PM


râul rămuroscu brațe sucite adună-n copaiemaldăr de pepitesclipitoare droaielucitoare ploaietărâmul lemnosmeandre răsucitedevorează maluricapătă în plauriputeri înzecite

© Mihaela Chițac, 2019
14. VAMĂ - Jan 22, 2019 7:02:00 PM

fața înfășuratăîn năframăe iarnă iarși cerul cere vamăvamă de viseinterzisefram, urs polartrăiește-n paradise freamăt de iarnăfiare hăituitecornul provoacă larmăzăpada scânteiazăîn forme dăltuitede-o mână înghețatăcodrul aduce jertfădepune albă jerbăîn straturi circumscrisevânatul se ascundeîn vizuini închise
curândun foc infam topește neaua-n palmăiar primăvaraverde salbăla gâtul veriiîși atârnă mieii
© Mihaela Chițac, 2019

15. DE TOAMNĂ - Jan 21, 2019 3:14:00 PM

maramă de aramăîmbracă toamnaroșcate inflexiuniaruncă blanavulpilor uciseabandonată armazace ruginităalura receprivirea rătăcităstrăpunge dioramadespădurește dealuldezgolește coamaa gol sună pădureaumbroasă de foioasefrigul destramă tramarupe armăturavântură vântulfrunzele-înfoiateînsămânțeazăpatima și ura© Mihaela Chițac, 2019


16. ORBITOR - Jan 21, 2019 11:21:00 AM

septentrionale serpentine
săpate-n munte
culmi divine
în zbor de pasăre sinuos
cu ochi opalescent seros
scrutez din înălțimi
de sus în jos
lucruri mărunte
infantile
straniu mărite
prin lentile
călătorind către niciunde
lunecător spre mii de puncte
albul zăpezii orbitor
razant perete de lumină
ferestrele deschise dor
țintesc o pradă ebenină
de la-nălțime salt amețitor
pe aripi de condor cobor
© Mihaela Chițac, 2019
17. CASCADĂ - Jan 21, 2019 10:27:00 AM

înspumate apefete certărețevarsă din urcioarede pe stânci semețegâlgâieli de râsetse-ntrec în cascadășuvoaie lichide curg în cavalcadătoarnă în neștireapa lor din vadrăde a lor menirefac râzând paradăstropind cu candoarefără ostenireiscă în vâltoarecerturi de iubire

© Mihaela Chițac, 2019


18. RĂTĂCIREA ROCII - Dec 20, 2018 1:29:00 PM

fiare asmuțitevârfuri ascuțite platoșă solzoasăarmă voluptuoasăstâncile-împietritețărmuri adormitestraturi peste straturi se pun în mișcaredescriind flic-flac-uricu apă de marecotropind uscaturile udă s-audă umedă chemare valuri rotocoalepe maluri târcoaleîn mediul acvaticțipătul dispare strigătul atavic de amenințarecărări pietruiteuitând rătăcirea rocii răvășitede îmbrățișare
© Mihaela Chițac, 2018

19. IMPOSTURĂ - Dec 17, 2018 7:44:00 PM
consistență difuzăpolipi de meduză rost fostoare când,cum am fost?irosită prezențăîntr-o lungă absențăabuliție - LOSTopunând rezistențăîntre rugă și postbântuind înghețatălumea mea nevisatăapariție - GHOSTabstrasă, abstractă,nici vie, nici moartăsuspendată, informădevorată de normăblestemată rutinăființă adusăîn comă indusăprădată, sedusăorbită și smulsăde pe șine sărităretrasă, smintităuitată de mineîn trai compromislunecând spre abisaproape-înghițităde-un balaur barbarbălos și bizarsetos de iubirem-am trezit din neștireîntr-o eră post-urădin a mea imposturăam trezit,mi-a trezitconștiința de sine
© Mihaela Chițac, 201920. LA-LU LA-LI LA LUNA - Feb 6, 2018 2:33:00 PM

la-lu la-li la lunala-la la-lei întrunatot bântuind coclauricu știme și balaurirapsozi și menestreli la-li la-lu la-leiîși încordează strunaca Luna nu-i niciunade vârcolaci atinsăcând rece-i, când încinsăun exorcist adastăs-o scape de năpastămagia îi rosteascăde rele s-o fereascădescântecul de dorsă-l murmure ușors-o vindece agheasmasă fugărească iazmasă plece pe pustiucât nu e prea târziula-li la-lu la-luna
din ochiul ca alunaîmi plânge dragosteao lacrimă prelinsăpe raza lunii ninsălumină de cleștarîn ochi de chihlimbar

© Mihaela Chițac, 2018
21. PLUS MINUS PULS - Jan 7, 2018 6:56:00 PM

străluminări din depărtări în depărtări desferecări un zeu intrus Deus dedus electric puls zori și apus într-un impuls trupul sedus un pact impus în somn indus lestul depus plus minus pulsIisus e sus / je suis Jésusje t’aime / moi non plus
© Mihaela Chițac, 2018


22. UMBRA ILUZIEI - Jan 6, 2018 8:50:00 PM
la Theatrum Mundi contemplânddestinul muritorului de rândademenit pe drumul șerpuindde foaie verde măr domnesc
o pajură votivă străjuindefigia unui cap împărătescumbra iluziei pe aversdeschide aripi spre revers
un ornic bate mai intenscu acele plecate-n sens inverspendulul oscilează între lumise prăbușește tragic de pe culmi
schimb de monedă între vers
și clipe rătăcite-n univers
© Mihaela Chitac, 2018


23. JOC - May 18, 2017 2:08:00 PM
mă trec, mă întreculmii mă petrecmă fac, mă prefacîn pulbere, praf
jocul e întrecereîn locul de trecere
loc ghicit în ghiocghicitoare iocbabe se întorcfuioarele torc
un urcior cu toartecu viața pe moarte pe tărâm călcândrostul încălcând
evocând provocadesea dejocuneltirea sorții răsuflarea morțiimă încing la jocfără echivoc
inelul anousub piatră cavouînchide profeticcercul meu ermetic
ființa ce-i nudăîn ascuns ascundăoul cu noroc ivit la soroc

© Mihaela Chițac, 2017
24. MIRĂ MIRE MIM - Mar 12, 2017 6:18:00 PM
miră mire mimmiracol intimmirific, sublimminimum infim
omul anonim cu mină de mimmimează ingratun mire mirat
mireasă, bărbatmimetism furatmagnetism curatmiros repetat
mir înmiresmat binecuvântatmireasmă, zefirmiraj, elixir

© Mihaela Chițac, 2017
25. BRO-CO-CROC - Mar 7, 2017 7:49:00 PM
Bro-co-croc, cântec, baladă,Broaștelor o serenadă.Boi-de-baltă, ape caldeȘi prințese de smaralde.
O cohortă de naiade,Apariții travestite.Plutitoarele iscoadeCoboară printre răchite.
Hoaștele se zbat în lațuriÎncurcând mătasea broaștei.Brotacii aruncă nadăVor să fure o ocheadă.
Zornăind zur-zur din lanțuri,Racii se întrec în danțuri.Carapacele își poartăSub lumina din înalturi.
Un escroc, fără tăgadă, A urcat pe promenadăSă cânte luna măiastrăDe pe limba lui de iască.
Bro-co-croc, broaștele saltă!Boi-de-baltă, apa-i caldă.Când orăcăie împroașcăStropi de cer în noaptea albă.

© Mihaela Chițac, 2017