Blogs Home » Profesional » Juridic » blocD2galati

blocD2galati

TRANSPARENTI PENTRU O COMUNITATE UNITA DONEAZA 2% PENTRU MODERNIZAREA/REPARAREA BLOCULUI TAU STATUT ASOCIATIE DE PROPRIETARI BLOC D2 REGULAMENTELE ASOCIATIEI

Articole Blog

01. PROGRAM ADMINISTRARE ASOCIATII DE PROPRIETARI - Mar 26, 2016 6:31:00 AM
https://gesimo.ro/
02. 8 MARTIE - Mar 8, 2016 4:33:00 PM
Dacă vezi că soarele-ți râde prin păr, dacă simți miros de flori, dacă auzi ciripit de pasarele, atunci înseamnă că trăiești o noua primăvară…03. - Mar 1, 2016 5:20:00 AM

Anotimpurile vin şi trec, dar fiecare dintre noi păstrează în sufletul său un anotimp. Încearcă să păstrezi primăvara!04. Ce reprezinta tevile care traverseaza apartamentul la plata energiei termice? - Feb 23, 2016 2:31:00 AM
Reprezintă cheltuieli pe cota parte indiviză de proprietate .
05. Care sunt cauzele diferentelor de consum dintre contorul de bransament si suma contoarelor individuale? - Feb 23, 2016 2:26:00 AM
In situatia in care în urma verificărilor efectuate nu s-au depistat pierderi, nici la subsol, şi nici în apartamente, diferenţa care rezultă între consumul facturat şi cel declarat poate fi determinată de următoarele cauze: diferite metode de utilizare a apei fără a se înregistra prin aparate; citirea şi raportarea eronată a indecşilor contoarelor de apartament; executarea de by-pass-uri înainte de contoare prin lucrări ascunse;fraudarea contoarelor cu cuplaj magnetic;defectarea intenţionată şi/sau menţinerea în instalaţii a contoarelor blocate;pierderi pe instalaţia coloanelor de distribuţie interioară (în măşti).
06. Pentru un apartament în care nu locuieşte nimeni şi din când în când o persoană trece pe acolo să vadă dacă totul este în regulă fără să stea nici măcar o zi este legal să se plătească cheltuieli pentru 1 persoană? - Feb 23, 2016 2:25:00 AM
Pentru una sau mai multe persoane care nu locuiesc, temporar (zile sau luni) în clădire, la adresa de domiciliu, pe baza de cerere scrisă către preşedintele asociaţiei de proprietari sau, datorită schimbării adresei de domiciliu, prin radiere din Cartea de Imobil, ca locuitori, proprietarul apartamentului este scutit de la plata cheltuielilor pe persoană cu privire la: apa rece, apa caldă și gazele naturale (dacă nu există contorizare individuală), energia electrică (iluminat casa scării, funcţionare lift), evacuarea gunoiului menajer, salariul/renumeraţia personalului angajat pentru îngrijirea clădirii şi evacuarea gunoiului menajer. Aceste cheltuieli reprezintă cheltuieli pe persoană care se aplică proprietarului numai pentru numărul de persoane care locuiesc sau desfăşoară activități în apartament. Atât timp cât nu există un document (cel puțin o constatare, verificată şi o decizie a comitetului executiv) prin care să se poată justifica prezența unei persoane în mod frecvent în apartamentul cunoscut ca fiind nelocuit nu se poate introduce la plată nici o sumă cu titlul de cheltuieli pe persoană.
07. Cine are obligatia sa repare si sa suporte costurile cu privire la tevile de apa rece si calda aflate, in subsol, dupa contorul de bloc? - Feb 8, 2016 9:09:00 AM
Reparţiile şi cheltuielile cu reparaţiile la reţelele de alimentare cu apă rece şi caldă a imobilului aflate după contorul de branşament (de bloc) care este graniţa de proprietate între furnizor şi proprietarii din imobil, instalaţie care este în proprietatea comună a tuturor proprietarilor sunt în sarcina şi se repartizează tuturor proprietarilor, indiferent de situaţie (debranşat, nedebranşat, cu centrală termică proprie etc.) proprorţional cu cota-parte indiviză (funcţie de suprafaţa utilă a apartamentelor/spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuinţă).
08. Ce obligaţii are un proprietar faţă de asociaţia de proprietari dacă are centrală termică proprie şi în apartamentul său locuiesc persoane? - Feb 8, 2016 8:59:00 AM
În conformitate cu Art. 32 alin (3), CAP. III din Normele metodologice de aplicare a Legii nr 230/2007, aprobate prin HGR nr. 1588/19.12.2007,“Niciun proprietar de apartament sau de spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă nu va fi exceptat de obligaţia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunţării la folosirea unei părţi din proprietatea comună, a abandonării apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă ori în alte situaţii.” Proprietatea comună include toate părţile din condominiu care nu sunt părţi dintr-un apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. Toate aceste părţi formează obiecte ale coproprietăţii forţate, adică ale stării de indiviziune forţată şi perpetuă, destinate a fi utilizate în comun de proprietari. Conform Art. 44 şi 52 Secţiunea a 4-a şi a 6-a din Normele metodologice de aplicare a Legii nr 230/2007, aprobate prin HGR nr. 1588/19.12.2007, această situaţie nu îi scuteşte de obligaţia achitării cheltuielilor pe cotă parte din proprietatea comună, şi anume: „fondul sau fondurile pentru lucrări de întreţinere, servicii, reparaţii şi, după caz, de consolidare, reabilitare, eficienţă energetică, modernizare la părţile de construcţii şi instalaţii aflate în şi pe proprietatea comună, astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcţiei şi în acordul de asociere: subsolul; conductele de distribuţie şi coloanele instalaţiilor de apă, canalizare, încălzire, energie electrică; casa scării, podul; spălătoria, uscătoria; terasa; ascensorul; interfonul – partea de instalaţie de pe proprietatea comună; centrala termică proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor menajere; structura de rezistenţă; faţadele, acoperişul şi altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociaţiei: salarii sau remuneraţii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru curăţenie etc. ; indemnizaţii acordate membrilor asociaţiei de proprietari ori persoanelor alese: preşedintele, membri comitetului executiv şi ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau poliţe de asigurări; alte servicii administrative către proprietatea comună”. “Cheltuielile cu consumurile comune de energie termică din spaţiile aflate în proprietatea comună, şi anume casa scării, culoare, spălătorii, uscătorii, subsol, holuri şi altele asemenea, se repartizează proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză care îi revine fiecărui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisă în actul de proprietate sau cum a fost recalculată conform prevederilor prezentelor norme metodologice”. De asemenea, proprietarul din apartamentul dotat cu centrală termică, în cazul în care în apartamentul său locuiesc persoane, are obligaţia de a achita cheltuielile cu apa rece consumată (dacă nu există contorizare individuală) şi cheltuielile repartizate în funcţie de numărul de persoane şi anume: cheltuielile cu energia electrică utilizată pentru fun
09. Cum se repartizează cheltuielile privind ascensorul? Cine poate fi scutit, de la ce poate fi scutit şi în ce condiţii? - Feb 8, 2016 8:56:00 AM
Cheltuielile privind ascensorul sunt de două categorii: 
1.cheltuielile pentru energia electrică privind funcționarea ascensorului și
2.cheltuielile pentru întreținerea și reparațiile ascensorului. 
1. Cheltuielile privind energia electrica aferenta functionarii ascensorului se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc in mod curent in imobil. Prin hotărâre a adunării generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcţionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din clădirile fără mezanin. De asemenea, în cazul clădirilor care au amplasate la etajele superioare băi, spălătorii, uscătorii, prin hotărâre a adunării generale, persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din clădirile fără mezanin pot să fie exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcţionarea ascensorului/ascensoarelor, în baza unor angajamente personale, date în scris către asociaţia de proprietari de către persoanele care nu folosesc spaţiile de la etajele superioare. 
2. Cheltuielile pentru întreţinerea şi reparaţiile ascensorului sunt repartizate tuturor proprietarilor, proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate din proprietatea comună a fiecărui proprietar, astfel cum este înscrisă în acordul de asociere al asociaţiei de proprietari ( în funcţie de suprafaţa utilă a apartamentului). Conform prevederilor legale, întreţinerea lunară a ascensorului este obligatorie indiferent dacă ascensorul este utilizat sau nu. Nici un proprietar nu poate fi scutit de la plata cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile ascensorului pentru că acestea reprezintă obligaţii ale proprietarilor faţă de proprietatea comună asupra ascensorului aparţinând tuturor proprietarilor conform actelor de proprietate şi documentelor asociaţiei de poprietari.10. - Jan 30, 2016 12:07:00 PM


11. - Jan 1, 2016 1:54:00 PM
Cu ocazia sărbătoririi numelui vă transmitem un călduros “La Mulţi Ani!”, multă sănătate multe realizări şi tot ce vă doriţi lângă cei dragi.


12. LA MULTI ANI !! - Dec 31, 2015 8:44:00 AM


13. - Dec 27, 2015 9:33:00 AM
Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor care iti doresc din adancul sufletului sa ai parte numai de impliniri, satisfactii, multa sanatate, iar Dumnezeu sa iti calauzeasca si sa oranduiasca totul cum este mai bine pentru tine! La multi ani, ŞTEFAN!


14. - Dec 24, 2015 2:53:00 PM
Deschideţi uşa şi lăsaţi spiritul Crăciunului să vă intre în casă! Deschideţi inimile şi lăsaţi Bucuria şi Împlinirea să vă intre în suflet! Deschideţi larg braţele şi îmbrăţişarea voastră caldă, vorba bună şi gândul curat să fie cel mai de preţ cadou pentru cei dragi! Fie ca Iubirea, Înţelepciunea, Încrederea şi Generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an!15. MAXIMA ZILEI !!! - Dec 23, 2015 3:58:00 PM


16. Afla care este stilul de manipulare la care cedezi cel mai usor si cum poti sa stopezi manipularea - Dec 21, 2015 4:54:00 PM
http://www.nlpmania.ro/afla-care-este-stilul-de-manipulare-la-care-cedezi-cel-mai-usor-si-cum-poti-sa-stopezi-manipularea/#.VneHYPl97IW
17. Povestea lui Mos Nicolae - Dec 5, 2015 12:23:00 PM
In noaptea de 5-6 Decembrie se spune ca Mos Nicolae vine la geamuri si urmareste copiii care dorm si sunt cuminti si le lasa in ghetute cadouri si dulciuri, dar tot Mos Nicolae ii pedepseste pe cei ce sunt lenesi si neascultatori.
Dar nu toti copiii primesc cadouri de la Mos Nicolae ci doar cei cuminti ce si-au pregatit ghetutele, le-au spalat si le-au cremuit, iar in dimineata de 6 Decembrie gasesc ghetutele pline cu dulciuri si cadouri. Acest vechi obicei de iarna nu este doar la romani ci si in alte tari.
Spre deosebire de Mos Craciun, Mos Nicolae nu se arata niciodata. De astfel povestea darurilor impartite pe furis in acesta noapte de 5-6 Decembrie incepe din vechime.
Legenda spune ca demult era un om care pentru a scapa de saracie a hotarat sa le vanda pe cele trei fiice ale sale.
Nicolae le-a ajutat pe cele trei fete din orasul sau, aducindu-le dar de zestre, noaptea, fara a fi vazut.
Casa in care traiau cele trei surori era mai mult decit saraca.
Plinsetele si rugamintile fiicelor sale nu l-au induplecat pe batrinul cu suflet negru. Nicolae a aflat despre nenorocirea ce se petrecea nu departe de locuinta sa.
Noaptea, pe furis, el a aruncat o punga plina cu galbeni in camera fetei celei mai mari. Astfel ea a reusit sa se marite curind. La fel a facut Nicolae si in urmatorii doi ani, iar sora cea mijlocie si apoi cea mica au reusit sa se aseze la casele lor.
Pentru bunatatea lui Dumnezeu l-a rasplatit. A devenit sfantul Nicolae sarbatorit in toata lumea in data de 6 Decembrie.
Sfantul Nicolae nu si-a uitat obiceiul si in fiecare noapte de 5 spre 6 decembrie aduce dulciuri si cadouri copiilor cuminiti, Iar copiilor neastamparati o nuielusa.
De atunci si pana acum in fiecare noapte de Sfantul Nicolae, cei dragi noua, si in special copiii primesc daruri de la Mosul Nicolae care nu li se arata niciodata.
18. Ziua Naţională a României - Dec 1, 2015 2:04:00 PM


19. Sfantul Andrei - Nov 30, 2015 5:59:00 AM
Sarbatoarea de Sfantul Andrei este una dintre cele mai importante praznice crestinesti de peste an si cea care marcheaza inceputul iernii. La fel ca multe alte sarbatori tipic romanesti, si cea de Santandrei este bogata intr-o multime de traditii si obiceiuri care se respecta cu sfintenie in noaptea dintre 29 si 30 noiembrie, cand se celebreaza patronul spiritual al romanilor.
20. MAXIMA ZILEI !!! - Nov 8, 2015 8:51:00 PM


21. - Nov 8, 2015 1:05:00 PM
Celor care azi va sarbatoriti ziua onomastica dar si celor pe care ii sarbatoriti, va doresc sa aveti mereu suflete senine, inimi pline de iubire, sa fiti sanatosi, frumosi, buni, demni, puternici, sa fiti mereu inconjurati de oameni iubitori si sa va bucurati de o viata plina de belsug si iubire !
O zi frumoasă si La multi ani !22. Veste bună: vom avea căldură! Vestea proastă: nu se știe când! - Nov 7, 2015 4:31:00 AM
Data : 6 noiembrie 2015
Autor : stiridegalati.ro

Luni, Consiliul Municipal se întrunește pentru aprobarea creditului de la Trezorerie, după care CET-ul și Calorgal vor începe probele instalațiilorPotrivit unui comunicat al primăriei, au fost încheiate toate formalitățile legale necesare pornirii sistemului centralizat de termoficare a orașului, sigura problemă fiind aprobarea Consiliului Municipal pentru a putea fi agajat creditul de 20 de milioane de lei din Trezorerie pentru achitarea în avans a energiei termice furnizate de Electrocentrale, respectiv al consumului de gaze furnizate CET-ului de Romgaz.„Din punctul nostru de vedere, lucrurile au intrat în linia dreaptă, în ceea ce privește căldura pentru această iarnă. În urma numeroaselor demersuri și negocieri pe care le-am făcut la Guvern, la ministerele de resort și la Romgaz, am ajuns la un numitor comun privind rezolvarea problemei termoficării Galațiului, pentru sezonul rece 2015/2016. Au fost negocieri dure, am deschis multe uși și am vorbit cu jumătate din Guvernul României, pentru a putea să asigurăm căldură în locuințe gălățenilor, la iarnă.E o problemă greu de gestionat, având în vedere că sistemul centralizat de termoficare a orașului a intrat în colaps din cauza neplății, dar și a managementului defectuos din ultimii cel puțin 20 de ani”, a declarat primarul municipiului Galați, Marius Stan.Pornirea sistemului centralizat de termoficare depinde acum doar de votul consilierilor municipali, convocați luni, pe 9 noiembrie 2015, la ora 15.00, în ședință extraordinară.„Votul consilierilor locali este vital pentru a putea porni sistemul de încălzire a locuințelor. De aceea, fac apel la consilieri să aprobe accesarea împrumutului de 20 de milioane de lei, pe care Guvernul îl acordă tuturor orașelor care au probleme cu termoficarea. Facem acest împrumut pentru achiziția de gaz metan, care să ne asigure încălzirea locuințelor pentru toată iarna. Acest împrumut trebuie susținut și de plățile pe care le face populația. Chiar dacă o repet pentru a mia oară, mai spun încă o dată: nu există sistem de furnizare a utilităților care să funcționeze fără plată”, a mai spus primarul Marius Stan.Imediat după votul Consiliului Local, Electrocentrale și Calorgal pot începe manevrele de pornire a sistemul centralizat de termoficare, se mai spune în comunicatul primăriei.Probele tehnice vor dura cel puțin o săptămână, așa că nici în weekendul viitor nu va fi căldură în apartamentele racordate la sistemul centralizat.
24. Vom avea căldură la iarnă! Anunțul a fost făcut de primarul Marius Stan - Oct 24, 2015 5:09:00 AM
Data : 23 octombrie 2015În ședința de Guvern de astăzi va fi aprobat creditul acordat Primăriei Galați de Trezorerie, de 33 de milioane de lei pe 15 sau 20 de aniPrimarul Marius Stan a anunțat astăzi că în această iarnă nu vor fi probleme în ceea ce privește încălzirea în sistem centralizat, după ce joi a avut întâlniri cu patru miniștri, urmând ca în ședința de Guvern de astăzi să fie aprobat un împrumut de aproximativ 33 de milioane de lei pe care Primăria Galați să îl angajeze la Trezorerie pentru asigurarea unei garanții a costurilor gazelor furnizate de Romgaz și Transgaz.După ce împrumutul va fi aprobat în ședința de astăzi a Executivului, Primăria, prin Calorgal, va putea încheia cu Electrocentrale contractul de furnizare a energiei termice. În aceste condiții, este posibilă punerea în funcțiune a sistemului de termoficare pe data de 1 noiembrie.„Noutățile sunt de bun augur pentru gălățeni, în sensul în care vom avea și bani și vom avea și căldură. Dar, trebuie să fac o paranteză și să spun că toate aceste lucruri nu ni se cuvin așa, de la sine. Toate au fost obținute cu niște eforturi formidabile, mari, enorme.Numai din faptul că într-o singură zi, pe subiectul acesta, m-am întâlnit cu patru miniștri, al Administrației, al Dezvoltării, al Finanțelor și al Energiei, vă dați seama ce eforturi s-au făcut. Faptul că premierul a  spus că vor face eforturi și ei, ca Guvern, că vor face o rectificare pozitivă și vor ține cont de problemele de termoficare ale Bucureștiului, Galațiului – deci Galațiul a fost nominalizat pe locul 2 – și după aceea, Constanța, Timișoara, asta înseamnă pe undeva și succesul nostru. Dacă vă amintiți, vicepremierul Oprea a declarat că ne ducem prea des la Guvern și că atunci când ne dau afară pe ușă noi intrăm pe geam. E rodul insistențelor noastre”, ne-a declarat primarul Marius Stan.Un împrumut de 33 de milioane, pe 15-20 de aniCreditul angajat de municipalitate este în valoare de aproximativ 33 de milioane de lei. De fapt, atât a cerut Primăria, rămâne să vedem ce va aproba Guvernul. Primarul a mai precizat că la Guvern se discuta de un împrumut acordat pe o perioadă de 15 ani, dar speră să fie aprobată solicitarea primăriei, de eșalonare a returnării banilor pe 20 de ani: „Noi am cerut 33 de milioane de lei și sunt optimist că vom lua aproape suma aceasta, care să liniștească și Romgaz-ul. După cum știți Romgazul este la capătul firului, în primă fază a înaintat niște propuneri inacceptabile și sper ca acum, după ședința de Guvern, să încheiem contractul de furnizare a energiei termice, lucru care ne asigură căldura pe acest sezon.Vom lua un credit de la Trezorerie, fără dobândă, doar cu ROBOR—ul adăugat. În ședința de Guvern de astăzi se va hotărî perioada, dar sper să luăm un credit pe 20 de ani. Se discuta de 15 ani, noi am insistat foarte mult pentru un credit pe 20 de ani, astfel încât cu acest credit de la Trezorerie împreună cu celelalte de la BERD, CEC și cel vechi de la BRD să nu depășim gradul de îndatorare”, a mai declarat primarul.Gălățenii trebuie să facă minimul efort de a-și plăti facturileMarius Stan a mai făcut încă o dată apel la gălățeni să își plătească facturile la încălzire, pentru a nu se ajunge iarăși într-o situație critică: „Să înțeleagă gălățenii că vom avea căldură dacă și plătesc. Nu ne dă nimeni degeaba și nu ne putem îndatora orașul la infinit. Împrumutul la Tezorerie îl facem noi, de la Primărie, dar și oamenii trebuie să vină în întâmpinarea noastră. Să își plătească facturile, nu e nimic ieșit din comun”.  
25. HG 1588 din 2007 CE ABROGA HG 400 din 2003 - Oct 20, 2015 4:37:00 AM
Guvernul RomânieiHotărâre nr. 1588 din 19/12/2007Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 18/01/2008pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari     În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 59 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
   Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind  înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 8 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU    Contrasemnează:
───────────────
Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,
Laszlo Borbely
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat     Bucureşti, 19 decembrie 2007.    Nr. 1.588.