Despre mine

Tanase Sorin

Blogs Home » Edu » Educatie » Lectii Gimnaziu

Lectii Gimnaziu

Invata online, lectii, exemple, exercitii din gimnaziu clasa a 5-a, clasa a 6-a, clasa a 7-a, clasa a 8-a, romana, literatura, gramatica, matematica, istorie, geografie, biologie, educatie tehnologica, informatica, engleza, franceza, clasele V-VIII.

Articole Blog

01. Present Simple (Affirmative, Interrogative, Negative) - Nov 14, 2019 8:56:55 AM
Present Simple Prezentul simplu arată o acţiune frecventă, repetată (every day, year, month). Are forma de bază a verbului (write, work, read). Pentru persoana a III-a singular se formează cu […]
02. Segmente, Paralele, Teorema lui Thales, Linia mijlocie în triunghi - Nov 12, 2019 6:47:05 AM
Segmente Rapoarte de segmente Prin raportul a două segmente înţelegem raportul lungimilor lor. Segmente proporţionale Patru segmente [AB], [CD], [EF], [GH] se numesc proporţionale dacă lungimile lor reprezintă termenii unei […]
03. Vegetaţia, Fauna şi Solurile Europei - Nov 7, 2019 11:08:00 AM
Vegetaţia Europei Vegetaţia naturală este formată din totalitatea plantelor care se întâlnesc pe un anumit teritoriu. Vegetaţia este influenţată de climă (temperatură, precipitaţii, vânturi), relief, reţeaua hidrografică şi activităţile omului. […]
04. Sfârşit de toamnă de Vasile Alecsandri - Nov 5, 2019 4:18:57 AM
Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele, Părăsit-au a lor cuiburi ş-au fugit de zile rele; Cârdurile de cucoare, înşirându-se-n lung zbor, Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor. Vesela verde […]
05. Mişcare şi repaus - Oct 31, 2019 5:37:23 AM
Corpul de referinţă (Reperul) Corpul de referinţă este corpul considerat fix faţă de care se determină poziţia corpului studiat. Sistemul de referinţă (SR) Sistemul de referinţă este ansamblul format din […]
06. Familia lexicală, Împrumuturile, Neologismele, Pleonasmul, Paronimele - Oct 29, 2019 5:43:47 AM
Familia lexicală Familia lexicală sau familia de cuvinte cuprinde toate cuvintele obţinute prin derivare, compunere sau schimbarea valorii gramaticale de la un cuvânt de bază. În vocabular, unele cuvinte sunt […]
07. Fonetica - Oct 27, 2019 9:14:57 AM
La despărţirea în silabe: – o consoană între două vocale trece la silaba următoare. – două consoane între două vocale trec, prima, la silaba dinainte şi, a doua, la silaba […]
08. Aerul – Soluţie gazoasă, Poluarea aerului - Oct 24, 2019 8:48:35 AM
Aerul Aerul constituie învelişul gazos al Pământului, înveliş numit atmosferă. În antichitate, filozofii susţineau că aerul este o substanţă simplă, imponderabilă (nu are masă). Mai târziu, fizicienii Torricelli şi Galilei […]
09. Circuitul electric simplu, Elemente de circuit - Oct 22, 2019 5:41:14 AM
Circuitul electric simplu Becul se aprinde, motoraşul se învârteşte, deoarece sunt străbătute de curent electric produs de baterie. Bateria sau pila electrică este un generator electric, iar becul şi motoraşul […]
10. Fotosinteza, Respiraţia, Transpiraţia - Oct 17, 2019 3:54:52 PM
Fotosinteza Fotosinteza sau asimilaţia clorofiliană este procesul de formare a substanţelor organice din substanţe minerale, în prezenţa luminii. Acest proces se face cu eliminare de oxigen. – apa cu săruri […]