Despre mine

Justinian Cioroianu

Incerc sa-mi aduc o contributie la schimbarea actualei atitudini de nepasare fata de tot ce ne inconjoara si a mentalitatii umane total gresite de a p...

Blogs Home » Edu » Ecologie » SAVE THE BLUE PLANET!

SAVE THE BLUE PLANET!

Save the Blue Planet fighting permanently for the elimination of the polluting technologies but especially contributing to the promotion of the non-pollutant technologies to protect the fragile environment, for a clean planet and for the people's health!

Articole Blog

01. SAVE THE BLUE PLANET! - Aug 22, 2010 3:06:00 PM
Bloguri, Bloggeri si Cititori
Bookmark and Share


SALVATI PLANETA ALBASTRA!


<a href="http://www.mytictac.com/en/index.php">Free clock</a><br /><a href="http://www.geovisite.com/en/directory/sciences_environment.php" target="_blank"><img src="http://geoloc2.geovisite.com/private/geocounter.php?compte=830092902171" border="0" alt="environment" /></a>

counter map


LIFE IS LOVE!
VIATA ESTE IUBIRE!


............................................................................................................................

All the people from the world may work together for a clean environment.
Toti oamenii din lume pot sa lucreze impreuna pentru un mediu inconjurator curat!
...........................................................................................................................

"Save the Blue Planet fighting permanently for the elimination of the polluting technologies but especially contributing to the promotion of the non-pollutant technologies to protect the fragile environment, for a clean planet and for the people's health!"

View in the full screen mode, the following Slideshow:"Save the Blue Planet!"


Save The Blue Planet! Slideshow: Justinian’s trip to Bucharest, Romania was created by TripAdvisor. See another Bucharest slideshow. Take your travel photos and make a slideshow for free.

"Salvaţi planeta albastra luptand permanent pentru eliminarea tehnologiilor poluante, dar mai ales contribuind la promovarea tehnologiilor nepoluante pentru protejarea mediului fragil, pentru o planetă mai curată şi pentru sănătatea oamenilor!"
..............................................................................................................................

1-English language version.

My dear friend,

It is a honour for me to address you this message:
-Referring to Global Warming and Climate Change, today I am very pleased to send you some very good news:
"I HAVE EFFICIENT TECHNICAL SOLUTIONS AGAINST GLOBAL WARMING!"
My name is Justinian Ion Cioroianu and I am living in European Union, in Romania. I am engineer and I am researching to promote non-pollutant technologies of 25 years. I have a good experience of work of 42 years in more domains of activity,especially in the thermal and in the electric power field.
I am only a little man in this world so big, but I should like to bring my contribution to saving our world from a planetary disaster.
GOD made a beautiful world, but unfortunately the men destroy the nature and his world.
The humanity at present is crossing the most important technological crisis by his history ,because the people destroy the planet through environment pollution caused of the usage of old technologies.
I have some efficient and non-pollutant alternative technologies and I want to promote them.
I have also technical solutions with quick effect, against Global Warming.
All the people from the world may work together for a clean environment.
GOD BLESS THE WORLD from Heaven, but we can make a clean planet here on Earth !

2-Romanian language version.

Dragul meu prieten,

Este o onoare pentru mine să-ti adresez acest mesaj:
-Referitor la încălzirea globală şi schimbările climatice, astăzi am placerea să vă transmit nişte veşti foarte bune:
"Am SOLUTII TEHNICE EFICIENTE împotriva încălzirii globale!"
Ma numesc Justinian Ion Cioroianu şi eu sunt din România-Uniunea Europeană.
Sunt inginer si desfasor de 25 de ani o activitate de cercetare pentru promovarea de tehnologii nepoluante.
Am o bogata experienţă practica de munca, de 42 de ani în mai multe domenii de activitate, în special în domeniul energiei termice şi electrice.
Sunt doar un om mic în această lume atât de mare, dar aş dori să-mi aduc si eu o contributie la salvarea lumii noastre de la un dezastru planetar.
Dumnezeu a făcut o lume minunata, dar din păcate oamenii distrug natura şi lumea creata de El.
Umanitatea în prezent traverseaza cea mai mare criza tehnologica din istoria sa, deoarece oamenii distrug planeta prin poluarea mediului inconjurator, provocata de utilizarea unor tehnologii invechite.
Am tehnologii alternative eficiente, nepoluante şi vreau să le promovez.
Am de asemenea solutii tehnice cu efect rapid impotriva încălzirii globale.
Toti oamenii din lume pot lucra împreună pentru un mediu curat.
Dumnezeu binecuvânteaza lumea din Cer, dar noi putem sa facem o planetă mai curată aici pe Pamant!............................................................................................................................

1-English language version.

The human resources are the most important in the world and the human values must be discover, develop and use for development, prosperity and social progress.
The human resources don't must be killed in the criminal acts of terrorism, or in the wars.
The human aspirations must to have a good lawful and financial base for their achievement.
I am looking for sponsors, because my environmental Projects needs financial support, imperative necessary for my research work.

................................................................................................................................

Now I leave here for the people who want to sponsor my research work my data bank:

JUSTINIAN ION CIOROIANU

-$. IBAN ACCOUNT: RO72BTRL04602201N85925xx

-Euro. IBAN ACCOUNT: RO23BTRL04604201N85925xx

SWIFT BANK: BTRLRO22
BANCA TRANSILVANIA
SUCURSALA MILITARI,
SECTOR 6, BUCHAREST,
ROMANIA.

2-Romanian language version.

Resursele umane sunt cele mai importante din lume, iar valorile umane trebuie să fie descoperite, dezvoltate şi utilizate pentru dezvoltare tehnologica, prosperitate economica generala şi progres social.
Resursele umane nu trebuie să fie ucise în acte criminale de terorism, sau în războaie.
Aspiraţiile umane trebuie să aibă o bază bună legala şi financiara pentru realizarea lor.
Eu caut sponsori, pentru că proiectele mele de mediu ca si o activitate non-profit au nevoie de sprijin financiar prin subventii publice, donatii/sponsorizari, imperios necesare pentru munca mea de cercetare.

.................................................. .................................................. ............................

Acum voi posta aici pentru cei care doresc sa-mi sponsorizeze activitatea de cercetarea datele mele bancare:

JUSTINIAN ION CIOROIANU

-Lei. IBAN ACCOUNT: RO48BTRL04601201N85925xx

SWIFT BANK: BTRLRO22
BANCA TRANSILVANIA
SUCURSALA MILITARI,
SECTOR 6, BUCHAREST,
ROMANIA.
..........................................................................................................................

1-English language version.

I should like to co-operation in this purpose with the investors.
If you wish to give me a financial support for my research activities and to apply my technologies and technical solutions, contact me please as soon as is possible at e-mail address: [email protected]
I am a creative person and I am fighting permanently against the Earth Pollution, anybody may view my Blog and website:

http://eficientizareenergeticalocuinte.blogspot.com/2010/08/energy-efficiency-of-housing.html

http://www.myspace.com/justiniancioroianu

GOD BLESS THE WORLD !
Greetings from Romania,

2-Romanian language version.

Aş dori să cooperez în acest scop cu investitorii.
Dacă doriţi să ma sprijiniti financiar pentru ca sa pot sa desfasor pe mai departe activităţile mele de cercetare, ca sa pot sa aplic in practica tehnologiile şi soluţii mele tehnice, vă rog să ma contactaţi cât mai curând posibil, la adresa de e-mail: [email protected]
Sunt o persoană creativă şi militez activ online împotriva poluării mediului inconjurator, oricine poate vizualiza blogul meu şi site-ul:

http://eficientizareenergeticalocuinte.blogspot.com/2010/08/energy-efficiency-of-housing.html


http://www.myspace.com/justiniancioroianu

Sa auzim numai de bine!

Justinian Ion Cioroianu.


Find Me On BlogFrog!


Bookmark and Share