Despre mine

Olaru Alexandru

Stare emotionala : amuzant Stare fizica buna ,Ultimul an liceu

Blogs Home » Știință/Tehnică » Tutoriale » PC Tutorials/How to install Windows Xp/Linux and more programs

PC Tutorials/How to install Windows Xp/Linux and more programs

PC Tutorials/How to install Windows Xp/Linux and more programs.

Articole Blog

01. How to install Windows Xp Professional in your PC( step by step ) - Aug 2, 2011 2:58:00 PM
(EN) First time

        First of all make sure you have a bootable CD with Windows XP and the BIOS settings first allow booting from CD-ROM and then the hard drive.

        Start your computer and insert Windows XP CD:

- When you show  the message "Press any key to boot from CD" press SPACE 

- After that you show the message "Welcome to Setup" and then press ENTER 

- Wait for Windows to do its job, then, when asked, press F8 

- Press D to delete the selected partition

- Then press ENTER to continue and L 

- Then press ENTER  followed by C

- Select the tipe of partition (NTFS) and press ENTER QUICK 

- Wait until it reboots

- When booting NOT press any key to occur even if the message "Press any key to boot from CD"

- When you show the first windows press Next 

- Insert the Name and Organization

- Press Next and enter the series 

- Click NEXT and enter a password

- Press Next and set the clock

- Press Next and wait

- When appears the window with Network press Next

- Leave the "Workgroup" when appear and then give NEXT 

- The computer restarts! something normal 

- When Windows starts, give Next at Welcome

- Press green for (help) and click Next

- Press Skip

- Click "No,. Not at this time" and then NEXT 

- Enter your nickname in the first box and then NEXT

- Click Finish! 

(RO) Prima data: 

           Mai întâi de toate asiguraţi-vă că aveţi un CD bootabil cu Windows XP şi setările BIOS primul permite bootarea de pe CD-ROM şi apoi unitatea hard disk.

           Porniţi computerul şi introduceţi CD-ul Windows XP: 

- Atunci când arată mesajul "Apăsaţi orice tastă pentru boot-eze de pe CD" tasta SPACE

- După care să vă arate mesajul "Welcome to Setup", apoi apăsaţi ENTER

- Aşteptaţi pentru Windows pentru a face treaba, apoi, când a fost întrebat, apăsaţi F8

- Apăsaţi D pentru a şterge partiţia aleasă

- Apoi, apăsaţi ENTER pentru a continua şi L

- Apoi, apăsaţi ENTER, urmat de C

 - Selectaţi TIPUL de partiţie (NTFS) şi apăsaţi ENTER 

- Aşteptaţi până când se reporneste

 - Când booteaza Nu apăsaţi nici o tastă chiar dacă o sa apara mesajul "Apăsaţi orice tastă pentru a încărca de pe CD"

 - Atunci când arată prima fereastra apăsaţi Next

 - Introduceţi Numele şi Organizaţia

 - Apăsaţi pe Next şi introduceţi Cd-key

 - Faceţi clic pe Next şi introduceţi o parolă

 - Apăsaţi Next şi setati ceasul

- Apăsaţi Next şi aşteptaţi

 - Atunci când apare fereastra cu Network apasati Next

 - Lasati "Workgroup" atunci când apare, apoi da NEXT

 - PC reporneşte! Ceva obişnuit

 - La pornirea Windows, la Welcome dati Next

- Apăsaţi pe verde pentru (ajutor) şi faceţi clic pe Next 
 
 - Apasati skip

 - Faceţi clic pe "No,not at this time." Si apoi NEXT

- Introduceţi pseudonimul Dvs. în prima casetă, apoi NEXT

- Faceţi clic pe Finish!