Blogs Home » Spiritualitate » Religie » Ortodoxia

Ortodoxia

Ortodoxie, neam, tara, Romania, iubesc, acatist, paraclis, rugaciune, canon.

Articole Blog

01. Mintea curată să ne păstrăm - Feb 19, 2020 6:10:48 PM
„Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult!” (Matei 6, 23) Dacă ați orbi, ați mai vrea să purtați aur sau mătase? Nu crezi că sănătatea curată este mai de preț decât lucrurile exterioare? Căci,... Citește în continuare →
02. Pocăinţa, transformare a morţii în înviere - Feb 19, 2020 5:08:12 PM
Ca si Botezul, Pocainta implineste si manifesta adevarul Bisericii, viata acesteia in acelasi timp divina si umana: ea este participare la moartea si invierea lui Hristos. E o noua nastere a persoanei eliberate de necesitatea naturala de liber­tatea aceasta care sondeaza moartea cu masura iubirii lui Dumnezeu. Categoriile folosite in exprimarea acestui eveni­ment sunt luate... Citește în continuare →
03. Bucurați-vă de legătura de iubire, nu faceți din nuntă prilej de târguială - Feb 18, 2020 8:12:04 AM
Pe mulţi i-am auzit grăind: „cutare s-a făcut mai înstărit după nuntă, sărac fiind (mai înainte), şi fiindcă şi-a luat femeie bogată s-a înavuţit şi se desfătează acum”. Ce zici, omule?! Pofteşti câştig de pe urma femeii şi nu te ruşinezi, nici nu roşeşti, nici nu intri în pământ pentru că te frămânţi pentru asemenea... Citește în continuare →
04. Pe cel care mă vrăjmășește și îmi face rău, cum să-l iubesc? - Feb 17, 2020 8:01:14 AM
De va spune cineva: „Cum să-l iubesc pe cel care mă vrăjmășește și îmi face rău?” – îi voi răspunde: 1. Să urăști vrajba, nu pe om; să nimicești ura lui, care prin răbdare și dragoste se nimicește. 2. Să te gândești la el nu ca la vrăjmașul tău, ci să cugeți că el este... Citește în continuare →
05. Este de nesuportat pentru diavol, chipul Maicii Domnului - Feb 13, 2020 4:42:40 PM
Sfinţii Părinţi ai Bisericii spun că dracii tremură auzind numele Maicii Domnului, căci ea L-a născut pe Mântuitorul nostru, Fiul Unul Născut al lui Dumnezeu, care a stricat şi va strica până la sfârşitul veacului lucrurile diavolului, cel care caută să ne depărteze de Hristos şi să ne piardă pentru totdeauna. Chipul Maicii Domnului este... Citește în continuare →
06. Fericirile Sfântului Paisie Aghioritul - Feb 9, 2020 8:27:11 AM
1. Fericiţi sunt cei care L-au iubit pe Hristos mai mult decât toate ale lumii şi trăiesc departe de lume şi aproape de Dumnezeu, împărtăşindu-se de bucurii paradisiace încă de pe pământ. 2. Fericiţi sunt cei care au izbutit să trăiască as­cunşi şi, dobândind virtuţi mari, n-au dobândit nici măcar o faimă mică. 3. Fericiţi... Citește în continuare →
07. Până nu se odihnește în Hristos, inima omului nu se liniștește - Feb 4, 2020 8:03:52 AM
Ca și primii oameni, în microcosmosul nostru lăuntric săvârșim și noi același păcat. Același fruct oprit stă ispititor în fața noastră, același șarpe ne înșală și noi călcăm aceeași poruncă. Dar imediat după judecata lui Dumnezeu, conștiința începe să ne tortureze. Cerul inimii noastre se întunecă. Norii groși acoperă strălucirea Soarelui Dreptății. Sufletul nostru începe... Citește în continuare →
08. Se roagă pentru noi și ia asupra sa păcatele noastre, duhovnicul ne arată calea - Feb 3, 2020 7:53:54 AM
Părintele duhovnicesc este ca un stâlp ce arată calea, dar trebuie să mergi de unul singur. Dacă duhovnicul va arăta, iar ucenicul său nu se va mişca, atunci nu va ajunge nicăieri, ci aşa va putrezi lângă acel stâlp. Domnul Iisus Hristos, rugându-Se în grădina Ghetsimani, este într-o oarecare măsură chip oricărui părinte duhovnicesc în... Citește în continuare →
09. Să avem grijă de suflet, viața omului e ca floarea câmpului - Jan 28, 2020 8:16:21 AM
Deci, încetează creştine, cu lucrurile cele păgâneşti şi elineşti, ca nu prin călcarea Legii să necinsteşti pe Dumnezeu, ca să nu-ţi îngrămădeşti asupră-ţi urgie, în ziua urgiei şi a dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, când va judeca Dumnezeu cele ascunse ale oamenilor, după bunăvestirea Sa. Când şi îngerii, cu cutremur; vor sta înainte. Unde nu... Citește în continuare →
10. Să te temi de obiceiurile tale rele, decât de dușmani - Jan 27, 2020 7:57:58 AM
Teme-te mai mult de obiceiurile tale rele, decât de vrăjmași. Cel ce hrănește la sânul lui obiceiul este ca un om care hrănește la sânul lui focul. Că și puterea obiceiului și puterea focului se măsoară după materia pe care o înghit. Obiceiul, dacă cere o dată și nu-i dai ce-ți cere, slăbește. Dacă însă... Citește în continuare →