Blogs Home » Spiritualitate » Religie » Ortodoxia

Ortodoxia

Ortodoxie, neam, tara, Romania, iubesc, acatist, paraclis, rugaciune, canon.

Articole Blog

01. Dă o mare putere omului, unificarea tendinţelor sufleteşti - Jan 13, 2021 8:48:54 AM
Unificarea tuturor tendinţelor sufleteşti într-o singură direcţie bună dă o mare putere omului. Dar ea se face foarte greu, căci sunt unele tendinţe care fac opoziţie. Şi atunci se porneşte un război înlăuntrul omului pentru înfrângerea recalcitranţilor. Iată cum descrie Blondel această strategie: „Există la om o multiplicitate de tendinţe, de apetituri mai mult sau... Citește în continuare →
02. Sunt tămăduite prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, puterile sufletului - Jan 13, 2021 8:41:57 AM
„Vederea” lui Dumnezeu e nesfârşit mai bogată decât cunoştinţa, sau satisface nesfârşit mai mult toate trebuinţele sufletului de intrare în legătură cu realitatea lui Dumnezeu, pentru că puterile sufletului sunt tămăduite prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Această împlinire este condiţia intrării în relaţia personală cu Dumnezeu, iar această relaţie împlineşte toate trebuinţele sufletului după o... Citește în continuare →
03. Cunoaşterea de sine nu e o chestiune intelectuală - Dec 15, 2020 8:54:47 AM
Virtuţile sunt drumul spre cunoaşterea de sine, pentru că sunt drumul spre cunoaşterea şi trăirea infinităţii iubitoare a lui Dumnezeu. Vârful virtuţilor este smerita cugetare, iar în ea se arată adevărata cunoaştere de sine. Se identifică astfel făptuirea morală cu progresul întru cunoaşterea de sine. În afară de această făptuire nu se poate cunoaşte cineva... Citește în continuare →
04. Există un timp al iernii sufletului şi un timp al liniştirii minţii - Dec 15, 2020 8:51:11 AM
Dacă este un timp potrivit pentru tot lucrul de sub cer, cum zice Eclesiastul (Ecl. III,1), dar între toate lucrurile sunt şi lucrurile sfinţite ale vieţuirii noastre, să avem grijă ca să căutăm în fiecare timp cele potrivite acelui timp (citeşte nota nota Părintelui Stăniloae). Căci este un timp al nepătimirii în cei ce se... Citește în continuare →
05. Despre bârfirea „din dragoste” - Dec 15, 2020 8:14:51 AM
Nimeni, socotesc, dintre cei ce judecă sănătos nu va tăgădui că din ură şi din ţinerea de minte a răului se naşte clevetirea. De aceea, s-a şi rânduit aceasta după părinţii ei, ca într-un lanţ. Clevetirea este fiica urii. O boală subţire, dar o lipitoare grasă, ascunsă şi tăinuită, care suge şi seacă sângele iubirii.... Citește în continuare →
06. O aflăm în iertarea fraților, iertarea greșelilor noastre - Nov 12, 2020 8:50:32 AM
Să ne iubim, așadar, unii pe alții și vom fi iubiți de Dumnezeu. Să fim cu îndelungă răbdare întreolaltă și va fi și El cu îndelungă răbdare față de păcatele noastre. Să nu răsplătim răul cu rău și nu vom primi după păcatele noastre. Căci iertarea greșelilor noastre o aflăm în iertarea fraților. Iar mila... Citește în continuare →
07. Pentru mântuirea omului, purtarea de grijă a lui Dumnezeu - Nov 12, 2020 8:39:17 AM
„Și era acolo puțul lui Iacov. Deci Iisus, ostenit fiind de călătorie, ședea astfel lângă puț, și era cam pe la al șaselea ceas.” În Sihar era un puț ce se numea Puțul lui Iacov, zidit de acesta pe locul cumpărat de el de la Emmor, stăpânitorul celor din Sihar. Ostenit fiind de călătorie, Domnul... Citește în continuare →
08. Ce este pravila? - Oct 6, 2020 7:10:37 AM
Am văzut necesitatea acestor pravile. Nu trebuie să uităm că ea nu este doar mai bună decât altele, ci este cu totul obligatorie. Pravila este îngrădirea cea mai neprimejdioasă a vieții trăite întru mântuire. Fără pravile nu putem păstra continuitatea râvnei, a tăriei hotărârii, nici să dobândim fermitatea voinței. Duhul râvnitor, ca o stihie, se... Citește în continuare →
09. Cu Domnul Iisus Hristos în Cer - Oct 6, 2020 7:03:45 AM
Înaintea patimii Sale pe cruce, Iisus, în rugăciunea făcută Părintelui Său pentru Sine Însuşi, pentru sfinţii Săi ucenici şi pentru toţi cei ce cred cu adevărat întru El, se roagă: „Părinte, pe care Mi i-ai dat Mie voiesc ca unde sunt Eu şi aceia să fie împreună cu Mine; ca să vadă slava Mea, pe... Citește în continuare →
10. Mintea se face în chipul celei pe care o gândește, iar inima în chipul celei pe care o iubește - Sep 2, 2020 8:35:49 AM
De vreme ce mintea se face în ce fel este cea gândită, după filozoful Aristotel, şi se vopseşte şi se face în acel fel (adică după lucrare, nu după fiinţă), în ce fel sunt cele văzute, după cuviosul Petru Damaschinul şi după dumnezeiescul Callist? Pentru aceasta, văzând săvârşirile lui Dumnezeu, se schimbă şi ea şi... Citește în continuare →