Despre mine

Sava S

The Bible is a amazing living book. http://ozipentruafirecunoscator.blogspot.com/

Blogs Home » Spiritualitate » Religie » CUVÂNTUL!

CUVÂNTUL!

Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul! Psalm 144:15

Articole Blog

01. Cum poți dobândi fericirea? - Nov 2, 2012 3:16:00 PMPsalmii  144:15, "...Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul!." Psalmii  146:5, "Ferice de cine-şi pune nădejdea în Domnul, Dumnezeul." Luca 11:28, "El a răspuns: Ferice mai degrabă de ceice ascultă Cuvîntul lui Dumnezeu, şi -L păzesc!" Iacov 1:12, "Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci dupăce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii, pe care a făgăduit -o Dumnezeu celor ce -L iubesc." Apocalipsa 22:14, "Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!"
Nutresc convingerea că a-i sluji lui Dumnezeu este cel mai bun mod de viaţă. Mie mi-a dat un sens în viaţă, îmi aduce satisfacţii şi îmi sporeşte zi de zi aprecierea faţă de Domnul.
Cel ce ascultă cuvintele Lui este (deja) fericit, fiind sigur că tot ce-i scris se va împlini.Încrederea în Dumnezeu, în cuvintele Lui, cuprind minunate făgăduinţe şi ne oferă modalităţile de intrare în posesia lor, care aduc fericirea.  Proverbe 16:20 Nădăjduieşte  în Domnul si vei fi fericit!

02. Ne-am mutat la adresă nouă!!! - Apr 25, 2012 10:06:00 PM
http://ozipentruafirecunoscator.blogspot.com/
Atenţie!
http://ozipentruafirecunoscator.blogspot.com/
Ne-am mutat la adresă nouă!!! 
03. Moștenirea noastră - Mar 19, 2012 11:20:00 PM

http://ozipentruafirecunoscator.blogspot.com/

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s'o urmeze, şi cînd va îmbătrîni, nu se va abate de la ea. Proverbs 22:6


04. CUVANTUL!: Moștenirea noastră - Mar 19, 2012 11:01:00 PM
CUVANTUL!: Moștenirea noastră
05. CUVANTUL!: Moștenirea noastră - Mar 19, 2012 10:56:00 PM
CUVANTUL!: Moștenirea noastră: http://ozipentruafirecunoscator.blogspot.com/ Învaţă pe copil calea pe care trebuie s'o urmeze, şi cînd va îmbătrîni, nu se va abate de ...