Despre mine

Halalau13

http://florinhalalau.blogspot.com Asigurari de viata si literatura

Blogs Home » Profesional » ONG » Asociaţia Foştilor Refugiaţi 1940-1947

Asociaţia Foştilor Refugiaţi 1940-1947

Persoană juridică înfiinţată prin hotărâre judecătorească, înscrisă în Registrul Naţional al Asociaţiilor, având înregistrare fiscală, funcţionând pe termen nedeterminat, cu sediul în Bucureşti, Asociaţia Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) a reluat şi continuă tradiţia organizării refugiului românesc din anii celui de al doilea război mondial, care a avut o rezonanţă deosebită în viaţa social-culturală a ţării, a întregii societăţi româneşti a timpului.

Articole Blog

01. 2% pentru AFOR 1940-1947 - May 3, 2016 12:17:00 PM
02. Adeziuni de înscriere în AFOR 1940-1947 - Feb 28, 2016 7:23:00 PM

03. SUSPENDAREA TEMPORARĂ A PUNCTULUI DE LUCRU - Jan 21, 2016 8:13:00 AM


Aglomerația excesivă de la mijlocul lunii noiembrie 2015 încoace, pentru înscrierea urmașilor foștilor refugiați, a perturbat activitatea Punctului de lucru din București al AFOR 1940-1947. Funcționarea sa în incinta unei importante instituții de cultură poate astfel deranja desfășurarea corespunzătoare a menirii nobile a acesteia. Nu ne putem permite să periclităm existența Punctului nostru de lucru. Această situație ne obligă să suspendăm temporar activitatea Punctului de lucru până spre a doua jumătate a lunii martie 2016, să ne restrângem la problemele interne curente ale Asociației. Încercăm să introducem o anumită ordine în aglomerație, prin procedura descrisă în cele ce urmează.                              
DEMERSURI  PENTRU  URMAȘII NOȘTRI          Asociația Foștilor Refugiați (AFOR 1940-1947), persoană juridică înregistrată, este singura din țară care prin Statutul și Programul propriu a înființat în cadrul ei grupul Membrilor de Familie ai Refugiaților (MFR). Acum a devenit necesară creșterea numerică și calitativă a acestui grup pentru a ne înscrie în demersurile privind stabilirea unor drepturi legale nu numai pentru soțul/soția supraviețuitoare ci și pentru urmașii de gradul I. În prima fază primim înscrieri de foști refugiați care nu sunt înscriși în alte asociații de refugiați, împreună cu urmașii lor de gradul I, din București și din țară. În procesarea datelor vom acorda prioritate celor care au ambii părinți foști refugiați, în viață, titulari în baza Legii nr.189/2000, apoi celor cu numai unul dintre părinți în această situație. Cea mai clară dovadă a calității de urmaș este existența părinților foști refugiați. După depășirea acestei faze, vom primi și pe  ceilalți urmași de gradul I, ai căror părinți sunt decedați. Această ordonare nu va întârzia cu nimic finalizarea acțiunii. Atragem atenția că datele personale ale foștilor refugiați și ale urmașilor de gradul I trebuie să fie absolut exacte, declarate pe proprie răspundere, sub sancțiunile penale de fals în acte.    PENTRU ÎNSCRIEREA FOȘTILOR REFUGIAȚI sunt necesare : copia actului de identitate (B.I./C.I.), copia de pe Hotărârea (Decizia) Casei de Pensii în baza Legii 189/2000, copia de pe talonul de pensie recent, Adeziunea /Cererea de înscriere pentru foștii refugiați.    PENTRU ÎNSCRIEREA URMAȘILOR DE GRADUL I este necesară numai copia de pe C.I.(B.I) și Adeziunea/Cererea de înscriere a urmașilor în grupul MFR. Formularele tip ale celor 2 feluri de Adeziuni se extrag de pe internet, fiind expuse aici, alăturat – formularul mare pentr refugiați și formularul mic pentru urmași. Completați citet datele personale și de contact (adresa, telefonul).     Tot aici alăturat, pe internet, sunt postate și formularele fiscale 230 și 200 pentru direcționarea cotei de 2% din impozitul pe salarii (230) sau/și venit (200) în favoarea Asociației noastre. Pe aceste formulare de pe internet sunt înscrise datele de identificare a AFOR (codul de înregistrare fiscaăl și contul bancar), formularele trebuind completate numai cu datele și adresa Dvs. Completarea și depunerea acestor formulare vine în sprijinul Asociației fără nici o cheltuială bănească. Ele se completează și se înregistrează în 2 exemplare la Administrația Financiară (ANAF) din raza domiciliului Dvs., primul exemplar rămâne la Registratură, iar al doilea exemplar se trimite la Asociație, în completarea actelor de înscriere. Ar fi necesar ca fiecare înscriere să fie însoțită și de 1-2 exemplare de formulare fiscale pentru cota de 2%. Depunerea lor contribuie și la ordinea de prioritate a efectuării înscrierilor. Actele de înscriere și exemplarele 2 ale formularelor 2% se vor expedia prin poștă, recomandat cu confirmare, pe adresa: ASOCIAȚIA FOȘTILOR REFUGIAȚI (AFOR1940-1947), Bdul.N.TITULESCU NR.14,BL.21,SC.B,AP.79,  SECTOR 1, OF.POȘTAL 2, COD 011142, BUCUREȘTI, DAR   N U M A I    D U P Ă depunerea în contul bancar al Asociației de la LIBRA BANK București, cont indicat alăturat pe internet, a sumei de 100 lei, cu păstrarea chitanței bancare și transimiterea ei în copie în plicul cu acte. Suma reprezintă acoperirea taxelor de înscriere a refugiaților și urmașilor, cotizațiile pe circa 8-12 luni, în funcție de cuantumul indemnizației de refugiat, ce va fi calculat individual, eventualele diferențe intrând la “contribuții benevole”. Precizarea individuală a acestor date se va face în Legitimațiile de membru sau separat, până la emiterea acestora.   VĂ RUGAM  SĂ  RESPECTAȚI  CU ATENȚIE  ACEASTĂ  PROCEDURĂ, SĂ  INFORMAȚI  ASUPRA  EI  ȘI  PE ALȚII  ÎN CAUZĂ. NU AVEM  POSIBILITATEA  CONVORBIRILOR  ASUPRA  SITUAȚIILOR  INDIVIDUALE.  NU  PUTEM  PRIMI VIZITE  LA  SEDIUL  ADMINISTRATIV  AL  ASOCIAȚIEI  DE LA ADRESA SUSMENȚIONATĂ. SINGURA FACILITATE  POSIBILĂ  ESTE  DEPUNEREA PERSONALĂ  A  PLICULUI  ÎN  CUTIA  POȘTALĂ  DE LA  ADRESA  SUSMENȚIONATĂ,  SAU  CA  EXCEPȚIE, PREDAREA  PERSONALĂ  A PLICULUI. 
04. DIN ACTIVITĂŢILE RECENTE ALE ASOCIAȚIEI FOȘTILOR REFUGIAȚI (AFOR 1940-1947) - Nov 8, 2015 1:12:00 PM


În după amiaza zilei de 2 noiembrie 2015 s-au desfășurat lucrările celei de a V-a Adunări Generale a Asociației Foștilor Refugiați (AFOR 1940-1947), în același cadru ospitalier al Aulei “Heliade Rădulescu” a Bibliotecii Academiei Române.   Adunarea a început cu înălțarea rugăciunii și a cuvântului de binecuvântare al venerabilului nostru membru, nonagenarul Părinte–Profesor  Nicolae Bordașiu, Președintele Colegiului de Onoare al Asociației, care ne-a oferit și un profund cuvânt de introducere în lucrările Adunării, inspirat de experiența sa personală ca fost refugiat. Adunarea a marcat cea de a treia zi de doliu național în memoria victimelor tragediei de la clubul “Colectiv”, printr-un moment de reculegere, urmat de pomenirea nominală a celor 16 foști colegi de Asociație care au încetat din viață de la Adunarea precedentă. A urmat Raportul asupra situației financiare și Raportul Comisiei de Cenzori, depuse și validate la Administrația Financiară, care consemnează situația corespunzătoare a Asociației.Președintele Fondator al Asociației, prof.dr.Alexandru Porțeanu, a prezentat situația de ansamblu a Asociației privind preocupările și obiectivele ei, activitatea desfășurată și rezultatele sale, ce au condus la unele realizări notabile, a asigurat desfășurarea ei curentă, dar ne semnalează și unele probleme în care persistă dificultăți, îndeosebi de ordin organizatoric. Au fost consemnate activitățile și lucrările administrative și organizatorice de la Punctul de lucru, de la sediul Asociației, din București și din țară, remarcându-se dezvoltarea notabilă a celor din urmă, datorată îndeosebi prezenței noastre pe internet, postată de vrednicul nostru coleg, Florin Hălălău.  Punctul nostru de lucru a făcut un notabil “pas înainte” prin instalarea sa generoasă în eleganta sală de conferințe “Mircea Eliade” a Bibliotecii Metropolitane, frecventată constant de un public iubitor de cultură pentru manifestările de calitate superioară. În această sală vom putea și noi desfășura atât activitatea Punctului de lucru, cât și manifestări culturale specifice. S-au efectuat noi înscrieri de membri în Asociație (foști refugiați și membri de   familie), al căror număr îl depășește pe cel al colegilor plecați spre veșnicie.În ultimii ani au fost desfășurate o serie de deplasări în țară, la Casele Județene de Pensii, întâlniri cu membri și cu alți refugiați (Constanța, Tulcea, Iași, Neamț, Suceava, Botoșani, Galați, Călărași, Brașov, Arad, Dolj ș.a.), participări la activități publice, cultural-științifice. Am reușit să construim – desigur, în  timp – relații bune cu C.N.P.A.S., cu conducerea centrală a A.F.D.P.R., cu organizații sau asociații județene de foști deportați și persecutați etnic (Oradea, Brașov, Ploiești, Slobozia). Vom aborda în viitorul apropiat alte câteva direcții noi ale unor asemenea acțiuni, promovând principialitatea și colegialitatea acestor relații, în vederea accentuării vizibilității Asociației noastre  în planul social-cultural al societății românești. La 28 iunie 2015 a fost marcată comemorarea celor 75 de ani de la declanșarea Marelui Refugiu Românesc, la Sesiunea Științifică Națională a “Zilelor Andrei Șaguna”. La prelegerea de la Colegiul Național de Apărare despre Marele Refugiu Românesc a participat un auditoriu numeros format din personalități de rang superior, politic și militar. La 27 februarie 2015, Asociația noastră a organizat o manifestare culturală publică la Societatea “Progresul Silvic”, consacrată activității publicistice deosebite a dlui.ing.Aurel Ungur, distins coleg nonagenar al nostru. O remarcabilă activitate publicistică a  desfășurat în ultimii ani vrednicul nostru coleg Ioan Sorin Boldea, inclusiv cu mențiuni interesante ale trăirii refugiului. Cunoscutul si apreciatul arhitect dr.Alexandru Budișteanu a publicat remarcabilul volum memorialistic Sub patru regimuri, pe toate continentele (600 p.), care dedică trei capitole dense evocării mediului social-cultural de la Bâlți, dramei de proporții a refugiului basarabean, în pagini ce se înscriu la loc de frunte în literatura Marelui Refugiu Românesc. Pe aceiași linie social-culturală și istorică se înscrie și interviul Președintelui  Asociației  publicat  în  apreciata  revistă    Observator  cultural (24 sept.2015), constând într-o interesantă discuție ce face o paralelă de actualitate deosebită între Marele Refugiu Românesc și marile mișcări demografice ale imigrației ce implica azi Europa și întreaga lume. În problemele atât de complexe ale despăgubirilor în baza Legii nr.9/1998 și mai ales ale Legii nr.290/2003, Asociația noastră a fost la dispoziția membrilor interesați, sprijinind clarificarea situației reale a cauzelor analizate, cu recomandări procedurale adecvate și cu un accent deosebit pe cunoașterea Legii nr.165/2013; tot astfel și a Legii nr,255/2015, în materia ei de reglementare. Cea mai importantă realizare a Asociației noastre, obținută după peste 7 ani de mari eforturi(mai 2008-iunie 2015), de la procedurile prealabile la cele judiciare până la Înalta Curte de Casație și Justiție, apoi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (sept.2014), s-a încheiat prin dublarea îndemnizațiilor tuturor celor aproape 110.000 foști refugiați; ea aduce un spor substanțial pentru o bună parte dintre ei, un spor din păcate mai modest pentru ceilalți, dar și o nedreptate pentru soții/soțiile supraviețuitoare. Rămâne însă preucupant și faptul că, prin coroborarea cu alte măsuri legislative, s-a creiat din nou discriminarea noastră și astfel ea se menține în continuare ca o temă de acțiune în perspectiva apropiată. Tot din păcate, nu pot fi trecute cu vederea nici împotrivirile venite chiar din rândurile unor foști refugiați, îndeosebi la începuturile acestor demersuri, cărora le sunt imputabile daunele considerabile provocate de autorii acestor împotriviri. Dinamica organizatorică a Asociației nostre va trebui dezvoltată, valorificând faptul că în București avem cel mai mare bazin de noi înscrieri, precum și prin activizarea grupului membrilor de familie. În tematica acțiunilor culturale a fost introdusă întâmpinarea Centenarului Marii Uniri a României Moderne (2018-2020). Statutul Asociației noastre va fi completat cu un Regulament intern de funcționare, adaptat condițiilor actuale ale activității. Noile Legitimații de Membru ale Asociației noastre vor simboliza o identitate proprie mai pronunțată.          Activitatea Asociației din ultimii ani poate fi considerată ca acceptabilă cu unele rezerve, în condițiile de desfășurare încă insuficiente, dar și ale celor neutilizate la capacitatea lor reală. În legatură cu toate aceste probleme a urmat punctul din ordinea de zi rezervat Discuțiilor, în cursul cărora au fost reținute observațiile, sugestiile și propunerile unora dintre participanți.La punctul rezervat unor Chestiuni organizatorice, au fost prezentate probleme ale funcționării Colegiului Director, Colegiului de Onoare, dar îndeosebi ale dificutăților Biroului Executiv. În acest sens, dl.Florin Hălălău a fost promovat din funcția de membru în aceia de Vicepreședinte pentru problemele de comunicare; dl.Marius Ardeleanu a fost promovat din funcția de membru în aceea de Secretar al Biroului Executiv; dl.Tiberiu Munteanu a fost ales în funcția de membru al Biroului, iar Comisia de Cenzori a fost completată cu 2 membri. S-a subliniat necesitatea unui vicepreședinte organizatoric. Președintelui Fondator al Asociației, care a funcționat ca Presedinte Executiv Delegat, și s-a prelungit mandatul ca Provizoriu, pentru intrarea în funcțiune a Secretariatului, preschimbarea Legitimațiilor, pentru noile demersuri de înlăturare a discriminării și coordonarea intregii activități executive.          În încheierea Adunării Generale, Președintele a adresat cuvenitele  mulțumiri colegilor din conducere și numeroșilor membri care au sprijinit întreaga activitate, cu speranța și convingerea că aceasta se va dezvolta corespunzător în viitorul apropiat.

05. Prelegere despre Marele Refugiu Românesc la Colegiul Naţional de Apărare - May 16, 2014 12:51:00 PM
La 13 mai 2014, Colegiul Național de Apărare  a avut înscrisă în program prelegerea asupra fenomenului Marelui Refugiu Românesc, prezentată de istoricul prof.dr.Alexandru Porțeanu, Președintele Asociației Foștilor Refugiați(AFOR 1940-1947). Expunerea temei a fost primită cu interes de auditoriu, în prezența unor personalități de rang superior, politic și militar. În acest cadru a fost subliniată importanța funcției deosebite a educației și culturii istorice,a conștiinței istorice, ca elemente constitutive fundamentale ale afirmării identității poporului român în lumea contemporană. Prelegerea a înfățișat și unele coordonate de ansamblu, cu caracter geopolitic, comparativ, inclusiv unele aspecte militare ale temei istorice abordate, punând accentul pe caracteristicile generale sau specifice ale Marelui Refugiu Românesc, în varietatea ipostazelor sale sociale, zonale, cronologice. Autorul a înfățișat sintetic desfășurarea și urmările acestui amplu fenomen până în zilele noastre, cu unele date și considerații asupra situațieifoștilor refugiați, a Asociațieicivice care îi reprezintă. A fost subliniată ideea cunoașterii, a cercetării științifice și a mediatizării corespunzătoare a unui capitol de istorie încă insuficient cunoscut, inclusiv semnificația transmiterii mesajului acestuia spre viitor. Evenimentul marchează un moment notabil al prezenței Asociației Foștilor Refugiați în actualitatea funcției publice care îi revine.


06. 2% pentru AFOR 1940-1947 - Feb 22, 2014 12:26:00 PM
Pînă la data de 15 mai aveţi posibilitatea să redirecţionaţi 2% din impozitul pe 2013 către  Asociaţia Foştilor Refugiaţi AFOR 1940-1947. Toţi cei care doresc să ne sprijine o pot face completînd formularul alăturat (230 sau 200 după caz) şi trimiţîndu-l, împreună cu o copie a fişei fiscale primite de la angajator, administraţiei financiare de pe raza teritorială, printr-o scrisoare recomandată sau direct prin depunere la registratură. Codul de identificare fiscală este 25340180, iar contul RO88 BREL 0002 0002 5079 0100 deschis la Libra Bank. Vă mulţumim!
07. ASOCIAŢIA FOŞTILOR REFUGIAŢI (AFOR 1940-1947) PROMOVEAZĂ NOI CATEGORII DE MEMBRI - Oct 27, 2013 6:14:00 PM


În dimineaţa zilei de 26 octombrie 2013, în Aula “Heliade Rădulescu” a Bibliotecii Academiei Române a avut loc cea de a patra Adunare Generală a Asociaţiei Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947), consacrată bilanţului mandatului  2009-2013 şi inaugurării următorului mandat al conducerii sale. Asociaţia a reuşit să se structureze în planul organizării proprii (în Bucureşti, în ţară şi în străinătate), îndeosebi după dobândirea personalităţii juridice. Direcţiile activităţii sale au vizat : consolidarea organizării, promovarea Asociaţiei în viaţa publică ; valorificarea moştenirii istorice a Marelui Refugiu Românesc, a învăţămintelor sale, la nivelul secolului XXI, axate pe principiile Drepturilor Omului ; reprezentarea activă a problemelor privind situaţia foştilor refugiaţi, a statutului lor legal, prezenţa lor în conştiinţa societăţii româneşti de azi ; transmiterea spre viitor a mesajului Marelui Refugiu Românesc. Astfel, s-au evidenţiat organizarea în 2010 a Sesiunii Naţionale  dedicată comemorării declanşării Marelui Refugiu Românesc (1940), participarea la o serie de manifestări cultural-ştiinţifice, publicarea de către membrii AFOR a unor lucrări memorialistice consacrate refugiului, activitatea pentru respectarea drepturilor legale şi îmbunătăţirea situaţiei refugiaţilor, cea mai importantă fiind aceea pentru înlăturarea discrimării noastre. O preocupare constantă a fost înscrierea în Asociaţie a unor categorii de membri care să preia treptat destinele ei : soţi/soţii supravieţuitoare ale foştilor refugiaţi, urmaşi de gradele I IV, membri de familie, simpatizanţi, susţinători ş.a. Bilanţul de ansamblu al activităţii Asociaţiei nu a atins încă nivelul dorit, îndeosebi în privinţa organizării şi a participării membrilor la acţiunile ei. Majoritatea noii conduceri a Asociaţiei este formată din persoane care nu au fost refugiate propriu zis : o soţie supravieţuitoare, doi fii de foşti refugiaţi şi vicepreşedintele fără dezinenţă de fost refugiat. Au fost alese 2 comisii de lucru (pentru organizare şi cultural-educativă), au fost completate Colegiul de Onoare şi Comisia de cenzori, iar Colegiul Director rămâne cu un loc vacant. Nucleul activului valoros şi promovarea noilor generaţii vor permite  dezvoltarea întregii activităţi a Asociaţiei.                                                                                               Prof.Dr.Alexandru Porţeanu                                                                                                  Preşedinte Fondator


08. APEL - May 16, 2013 7:15:00 AM


Asociaţia noastră face apel la sprijinirea ei de către membrii, susţinătorii şi simpatizanţii săi de pretutindeni, prin redirecţionarea cotei de 2% din impozitul pe salarii sau alte venituri, adică fără nici o plată efectivă din banii proprii. Această operaţiune se poate face prin completarea formularului fiscal 230 de cătrepersoanele care realizează venituri din salarii, sau/şi prin completarea formularului fiscal 200 de către persoanele care realizaeza venituri din alte surse (chirii, terenuri, liber profesionişti - avocaţi, medici, drepturi de autor, experţi, tranzacţii financiare ş.a). Formularele 230 şi 200 sunt publicate alăturat, au gata imprimate datele de identificare necesare referitoare la Asociaţie, astfel încât binefăcătorii noştri mai au de completat doar datele lor personale şi semnătura + caseta anului financiar precedent. Formularele completate se depun anual până la 25 mai în dublu exemplar la Administraţia financiarăde domiciliu sau la Asociaţie (AFOR 1940-1947), ori prin scrisoare recomandată într-un singur exemplar cu confirmare de primire pe adresa Administraţiei Financiare respective. Adm.Financiare au datele privind salariile şi celelalte venituri, inclusiv impozitele aferente, din care calculează cota de 2% pe care o virează în contul bancar al Asociaţiei înscris in formular.
                      


09. Adeziuni de înscriere în AFOR 1940-1947 - Aug 5, 2012 7:51:00 PM
10. Anunţ - Jun 23, 2012 7:05:00 PM

Membrii Asociaţiei Foştilor  Refugiaţi  (AFOR  1940-1947) care nu se pot deplasa pentru semnarea Tabelului nominal menţionat în  cele de mai jos, sunt invitaţi să adreseze cererea alăturată către Asociaţie, în vederea includerii lor în tabel.Trimiteţi cererea preferabil prin scrisoare recomandată cu confirmare. Termenul maxim de primire la Asociaţie este vineri 31 august 2012.         Rugăm comunicaţi chestiunea şi altor membri ai Asociaţiei.         Nu insistaţi pentru date suplimentare.


Notă: Se salvează mai întâi documentul în computer, ca fişier jpg şi apoi se tipăreşte cererea.


11. Simpozionul Internaţional "200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist Rus 1812-2012" - Jun 17, 2012 7:26:00 PM


MESAJUL ASOCIAŢIEI FOŞTILOR REFUGIAŢI (AFOR 1940-1947):
G Â N D D E P I O A S Ă Î N C H I N A R E LA COMEMORAREA BICENTENARULUI RAPIRII BASARABIEI (1812 – 2012)
Cei aproape 100.000 de români care avem statut legal de foşti refugiaţi în anii 1940-1945 din Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa, statut conferit în baza Legii nr.189/2000, ca persoane ce am fost persecutate din motive etnice, încadrate astfel conform doctrinei şi dispoziţiilor legislaţiei europene şi internaţionale privind apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului în epoca actuală, Ne îndreptam gândurile şi sentimentele noastre de respect îndurerat, de pioasă închinare în memoria străbunilor noştri care au avut de îndurat consecinţele tragice ale răpirii de către Imperiul Ţarist a părţii dintre Prut şi Nistru a Principatului Moldovei, parte care de atunci a dobândit denumirea de Basarabia. Acest act de gravitate istorică deosebită s-a produs prin încheierea păcii ruso-turce semnate la Bucureşti în data de 16/28 mai 1812, marcănd o etapă a desfăşurarii îndelungatei “crizei orientale” (1683-1877), adică a declinului Imperiului Otoman şi a expansiunii celui Ţarist. Era a două pierdere teritorială a Moldovei, după răpirea Bucovinei din 1774-1775 de către Imperiul Habsburgic Anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist a determinat şi fuga multor locuitori “în partea de dincoace de Prut”, fapt ce poate fi considerat şi ca una din primele forme ale refugierii românilor din calea urgiilor ce s-au abătut periodic asupra lor. Acestea depăşeau caracteristicile unor mişcari de populaţie obişnuite, relativ constante şi de proporţii reduse. După 1848 şi în epoca contemporană, ele se vor amplifica în formele emigraţiei şi exilului, culminând cu Marele Refugiu Românesc. În acea perioadă de început a epocii moderne s-au desfăşurat evenimente asemănătoare determinate de expansiunile marilor puteri ale timpului, cum au fost împărţirile repetate ale Poloniei, războaiele napoleoniene ce au cuprins cea mai mare parte a Europei ş.a. Înfrântă în războiul din 1806-1812, Poarta Otomană a cedat Rusiei un teritoriu care nu îi aparţinea de drept, conform statutului autonom al Principatelor Române. Rusia Ţaristă a ajuns principalul pericol pentru pacea Europei. În 1856 şi 1878, Basarabia a trecut prin două momente contrarii de modificare temporară a statutului teritorial privind cele trei judeţe din sud (Cahul, Bolgrad, Ismail). Cel mai important eveniment din întreaga istorie a Basarabiei a fost Unirea ei cu România la 27 martie/9 aprilie 1918. Dar, în împrejurările tragice ale anilor 1940 si 1944 au urmat anexarea Basarabiei, nordului Bucovinei şi Herţei de către Imperiu rus în forma sa sovietică, bolşevică, ale căror consecinţe au ajuns la apogeul politicii de genocid etnic. Acele tragedii au lăsat urme adânci până astazi, iar noi, refugiaţii de atunci, suntem printre ultimii martori ai acelor nenorociri care au pus în pericol însăşi existenţa poporului românesc din teritoriile ocupate. Ne exprimăm încă odată recunoştiinţa noastră profundă faţă de Ţară, faţă de Neamul nostru Românesc, care ne-au salvat viaţa noastră şi a celorlalţi refugiaţi, de atunci până astăzi. Ne exprimăm totodată satisfactţa pentru restabilirea libertăţilor democratice prin abolirea dictaturii comuniste, care a făcut posibilă cercetarea din nou liberă a istoriei poporului nostru, scrierea istoriei româneşti inclusiv a Basarabiei în respectarea adevărului şi dreptăţii. Salutăm cu mulţumire manifestările publice importante ce se desfăşoara în aceste zile la Chişinău, Iaşi şi Bucureşti, pentru cuvenita comemorare a bicentenarului răpirii Basarabiei, manifestări puse sub egida Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova şi a Academiei Române. Acestora li se alătura numeroase manifestări, între care si aceasta a noastra, a Asociaţiei Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) Îndreptându-ne din nou gândurile către vremurile mai apropiate trăite de noi şi aflându-ne unii în aceleaşi locuri de atunci, ne reamintim cu emoţie faptul că refugiaţii basarabeni şi bucovineni, chiar unii dintre noi, am găsit în acele vremuri de grele suferinţe generale, adăpost şi ocrotirea vieţilor noastre în aceste locuri, pe întregul cuprins al patriei noastre, a tuturor românilor. Asociaţia Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) se străduieşte să-i adune pe toti cei de azi, să-i reprezinte, să afirme în viaţa publică valorile morale, cultural-istorice şi educative ale Marelui Refugiu Românesc. Rememorând astazi semnificaţiile comemorării bicentenarului răpirii Basarabiei, vrem să ne exprimăm speranţa noastră profundă în lucrarea dreptăţii istorice, în mult dorita renaştere naţional-spirituală a Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a Herţei întru întregirea spiritualităţii româneşti, în cadrul orizontului mult mai larg din zilele noastre, acela al valorilor integrării europene generale.
Bucureşti, 12 mai 2012
PREŞEDINTE, Prof.dr.Alexandru Porţeanu
12. Extrase din statutul AFOR - Jun 12, 2012 7:32:00 PM

13. Comunicat de presă mai 2012 - May 21, 2012 6:41:00 PM
Cea de a treia Adunare generală a Asociaţiei Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947), desfăşurată în Aula “Ion Heliade Rădulescu” a Bibliotecii Academiei Române la 12 mai 2012, s-a deschis cu un moment dedicat memoriei celor cinci membri ai Asociaţiei decedaţi în ultimul an, cel mai de seamă dintre ei fiind acad. Gabriel Ţepelea, personalitate de seamă a Marelui Refugiu Românesc. Primul punct al Adunării a fost consacrat marcării împlinirii celor 200 de ani de la răpirea Basarabiei (1812-2012) prin cuvântul comemorativ GÂND DE PIOASĂ ÎNCHINARE, prezentat în numele Asociaţiei de Preşedintele ei. În continuare Raportul asupra exerciţiului financiar 2011 al Asociaţiei şi Raportul Comisiei de cenzori au fost aprobate de Adunarea generală. Preşedintele a expus Adunării generale Raportul intitulat “Asociaţia Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) în anul 2011”. Aruncând o privire asupra întregii perioade precedente, Asociaţia s-a dovedit a fi viabilă şi necesară, dar principala dificultate continuă să fie insuficienta participare a membrilor la bunul ei mers. Este în mod deosebit regretabilă nerealizarea în 2011 a temei privind istoria Căminului Cultural “Avram Iancu” de la Muzeul Satului, inculsiv datorită unor deficienţe în cooperarea Asociaţiei cu conducerea Muzeului. Cu toate acestea, se poate constata un interes real faţă de AFOR, venit din diferite zone ale ţării şi chiar din străinătate. Participarea noastră la câteva acţiuni din ţară şi legăturile cu diverse zone au contribuit la mai bună cunoaştere a Asociaţiei, inclusiv la înscrierea unor noi membri din diferite localităţi. Avem şi membri din ţări situate în 3 continente, iar recent a apărut un articol despre Asociaţia noastră într-un ziar din New York. Cel mai important obiectiv al nostru din întreaga perioadă de la 2008 încoace, înlăturarea discriminării foştilor persecutaţi din motive etnice, are acum sorţi de reuşită. La discuţii asupra Raportului au participat un număr mai mare de membri comparativ cu anii precedenţi, care au relevat diferite aspecte şi probleme privind Asociaţia. În răspunsul său, Preşedintele a făcut precizările necesare, îndeosebi asupra cadrului legal al funcţionării Asociaţiei, al drepturilor foştilor refugiaţi şi îmbunătăţirii situaţiei lor, asupra apropiatei modificări a legislaţiei care ne priveşte (îndeosebi Legea 290/2003) ş.a. Proiectul de acţiuni ale Asociaţiei pe 2012 prevede, între altele, finalizarea demersurilor pentru înlăturarea discriminării, inaugurarea Secţiei de memorialistică şi documentare, implicarea AFOR în dezbaterea legislativă care ne interesează, promovarea grupului membrilor de familie ai foştilor refugiaţi, activarea colaborării cu Muzeul Satului, achiziţionarea unui film documentar, participarea la manifestări culturale în ţară, înscrierea de noi membri, inclusiv din ţară şi străinatate. ÎN CONCLUZIE se poate aprecia că Adunarea generală a AFOR pentru bilanţul activităţii din 2011 s-a desfăşurat în mod pozitiv, atât în privinţa îndeplinirii obligaţiilor procedurale, cât şi a analizei fondului lor în vederea îndeplinirii funcţiei sale destinată foştilor refugiaţi şi a realizării unei prezenţe mai active în viaţa noastră publică.
14. 2% - Apr 19, 2012 3:21:00 PM
Pînă la data de 25 mai 2012 aveţi posibilitatea să redirecţionaţi 2% din impozitul pe 2011 către Asociaţia Foştilor Refugiaţi AFOR 1940-1947. Toţi cei care doresc să sprijine asociaţia, o pot face completînd formularul alăturat şi trimiţîndu-l, împreună cu o copie a fişei fiscale primite de la angajator, administraţiei financiare de pe raza teritorială, printr-o scrisoare recomandată sau direct prin depunere la registratură. Codul de identificare fiscală este 25340180, iar contul RO88 BREL 0002 0002 5079 0100 deschis la Libra Bank. Mai multe detalii găsiţi aici, de unde puteţi de asemenea să descărcaţi şi formularele 200 (pentru persoane juridice) şi 230 (pentru persoane fizice). Vă mulţumim!
15. 20 iunie - Ziua Mondială a Refugiatului - Jun 20, 2011 7:16:00 PM
Un articol de pe Mediafax.
16. Adunarea Generală a Asociaţiei Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) - Apr 25, 2011 6:21:00 PM
În Aula Bibliotecii Academiei Române a avut loc la 18 aprilie 2011 Adunarea Generală anuală a Asociaţiei Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947), consacrată analizei activităţii pe anul 2010. Raportul principal prezentat de Preşedintele Biroului Executiv, prof.dr.Alexandru Porţeanu, a evocat începuturile activităţii în urmă cu 4 ani, dificultăţile depăşite până la înfiinţarea Asociaţiei, devenită independentă, cu personalitate juridică proprie. Cea mai importantă realizare a AFOR în anul 2010 a fost stoparea proiectului de diminuare a drepturilor conferite foştilor refugiaţi în baza Legii nr.189/2000 ca persoane persecutate din motive etnice. AFOR a avut de asemenea rolul principal în organizarea şi desfăşurarea manifestărilor consacrate marcării celor 70 de ani de la declanşarea Marelui Refugiu Românesc şi de la impunerea Dictatului de la Viena. Raportul a relevat lipsurile privind participarea membrilor la activităţile Asociaţiei şi îndeosebi minusurile ce revin conducerii acesteia. Rezultate mulţumitoare s-au înregistrat prin înscrierea în AFOR a unui număr de membri din diferite oraşe şi zone din Ţară. Raportul asupra situaţiei economico-financiare a AFOR pe anul 2010, prezentat de vicepreşedintele de resort - dr.jur.Dim.Ionescu, expert financiar, a înfăţişat situaţia pozitivă în această privinţă, care este şi ea o urmare a înfiinţării Asociaţiei independente. A fost ales apoi un membru în Colegiul Director al Asociaţiei, dl.ing.dr.Mihai Cernuşcă. Au urmat prezentarea Proiectului de activităţi şi de Buget pe anul 2011, Discuţii şi Diverse. Un accent special va fi pus pe activitatea din domeniul organizatoric, iar dintre celelalte amintim: aniversarea Căminului Cultural “Avram Iancu” al refugiaţilor, iniţierea colecţiei Memoria Marelui Refugiu Românesc, elaborarea documentarului Bucureştiul – centru al Marelui Refugiu Românesc, pregătirea unui Buletin informativ trimestrial al foştilor refugiaţi, acţiuni privind situaţia foştilor refugiaţi (cu precădere pentru membrii AFOR) ş.a.


Această a doua Adunare Generală anuală a AFOR a exprimat dezvoltarea realizată de Asociaţie după transformarea ei în entitate organizatorică independentă, reprezentativă pentru numărul şi calitatea foştilor refugiaţi cu domiciliul actual în Capitală, în zona metropolitană şi adiacentă, în împrejurimi, în Ţară şi din străinătate. (vezi foto)


17. Comunicat de presă iunie 2010 - Jun 29, 2010 6:14:00 PM


În zilele de 25-26 iunie 2010 s-au desfăşurat la Sfântu Gheorghe lucrările Simpozionului naţional 70 de ani de la declanşarea Marelui Refugiu Românesc, organizat de Arhivele Naţionale şi Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, în cooperare cu Asociaţia Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) şi alte instituţii. Simpozionul a avut ca moderatori pe I.P.S.S. Părintele Arhiepiscop Ioan Sălăjan şi prof.dr.Alexandru Porţeanu, Preşedintele “AFOR 1940-1947”.

Comunicarea inaugurală a reprezentantului AFOR a fost intitulată 70 de ani de la declanşarea Marelui Refugiu Românesc (1940-1947). Caracterul unitar şi specificul ipostazelor sale. Situaţia refugiaţilor de atunci până azi. Programul a cuprins 28 de comunicări ştiinţifice, dezbateri, lansarea şi prezentarea unor cărţi, înmânarea de premii acordate unor personalităţi culturale. Participanţii au fost istorici şi alţi specialişti din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Ploieşti, Braşov, Arad, Sibiu, Bacău, Tg. Mureş, Satu Mare, Gherla, Mehedinţi, Covasna, Harghita, Botoşani, inclusiv reprezentanţi ai unor asociaţii de refugiaţi şi ai Federaţiei românilor persecutaţi etnic (Cluj Napoca).Această reuniune a constituit principala manifestare pe ţară dedicată comemorării întregului Mare Refugiu Românesc. Marcarea declanşării acestuia prin instaurarea ocupaţiei sovietice în Basarabia şi nordul Bucovinei (28 iunie 1940) va fi urmată de comemorarea declanşării refugiului din nordul Transilvaniei (după 30 august 1940) si din Cadrilater (dupa 7 septembrie 1940). Aceste manifestări sunt menite a readuce în conştiinţa publică semnificaţiile unui capitol de amploare al istoriei României. Statutul actual al refugiaţilor este reglementat prin legislaţia în vigoare referitoare la persecuţiile etnice din trecut. Evenimentul a fost reflectat în săptămânalul regional de atitudine şi cultură Condeiul ardelean.


18. Comunicat de presă mai 2010 - May 6, 2010 8:07:00 PM
Recent a avut loc prima Adunare generală a ASOCIAŢIEI FOŞTILOR REFUGIAŢI (AFOR 1940-1947). Membrii ei au, în baza Legii nr.189/2000, statut de persoane persecutate din motive etnice, provenite din toate zonele Marelui Refugiu Românesc: Basarabia, nordul Bucovinei, Herţa, nordul Transilvaniei, Cadrilater. Asociaţia civică îşi propune să transmită mesajul învăţămintelor acelor grave evenimente, prin activităţi sociale şi cultural-educative în spiritul democrat al promovării Drepturilor Omului. Iniţiatorul şi Preşedintele ei este istoricul prof.univ.dr.Alexandru Porţeanu. Preşedintele Colegiului de Onoare este Acad.Gabriel Ştrempel, iar Preşedintele Onorific al Colegiului Director este dr.Ovidiu Bojor, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale. Noua Asociaţie îndeplineşte o funcţie asemănătoare celei a persoanelor ce au fost persecutate din motive politice. Societatea democratică din ţara noastră poate beneficia de valorile moral-politice, spirituale şi culturale pe care le reprezintă foştii persecutaţi din motive politice sau etnice.
19. Înfiinţarea AFOR 1940-1947 - Apr 11, 2010 7:26:00 PM
Asociaţia Foştilor Refugiaţi ( AFOR 1940-1947 ) se constituie ca o organizaţie cuprinzând pe foştii refugiaţi din toate teritoriile României ocupate în 1940 şi 1944, adică nordul Transilvaniei, Basarabia, nordul Bucovinei, Herţa, Cadrilater, precum şi pe foştii refugiaţi din nordul Moldovei. La 2 februarie 2009 a fost încheiat şi semnat actul constitutiv, ca rezultat al acţiunii de organizare a foştilor refugiaţi, începută de Sucursala Bucureşti a Federaţiei Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic (FNRPE).
20. Drepturile şi obligaţiile membrilor - Nov 17, 2009 7:38:00 AM
Membrii Asociaţiei Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) au următoarele drepturi şi obligaţii:
(a) dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi respecta Statutul Asociaţiei, de a achita cotizaţia de membru, de a-şi exercita toate celelalte îndatoriri ce le revin.
(b) dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi participa la activitatea Asociaţiei, la Adunările generale, la celelalte întruniri şi manifestări ale acesteia, de a contribui şi a se implica în susţinerea şi realizarea obiectivelor ei; obligaţia de a se strădui să fie cât mai activi posibil, de a evita pasivitatea, de a nu se complace ca scopurile Asociaţiei să fie realizate fără participarea fiecărui membru al ei;
(c) dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale Asociaţiei, conform normelor statutare, pe baza propriei lor activităţi. Activitatea lor în organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei se desfăşoară pe baza propriei opţiuni liber consimţite, a disponibilităţii de a contribui la buna funcţionare a Asociaţiei, a nivelului corespunzător de conştiinţă asociativă care justifică promovarea lor.
Această activitate nu este remunerată, nu poate avea ca scop dobândirea unor beneficii materiale personale;
(d) obligaţia de a respecta hotărârile Adunărilor generale şi cele ale organelor de conducere, administrare şi control, de a acţiona pentru realizarea lor. Hotărârile adoptate în mod democratic vor trebui acceptate şi aplicate în acelaşi mod, inclusiv de către cei care s-au abţinut ori au votat împotriva lor;
(e) dreptul de a se adresa organelor de conducere, administrare şi control în sensul celor de mai sus, de a primi răspunsurile corecte, legale şi statutare la chestiunile sesizate sau propuse spre soluţionare;
(f) dreptul şi obligaţia de a se îngriji în mod special de asigurarea relaţiilor de respect reciproc, a climatului de cooperare colegială între membri, a valorificării spiritului şi capacităţii asociative a acestora, care constituie condiţii strict necesare pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei. O atenţie deosebită se va acorda evitării şi înlăturării prompte a oricărui factor perturbator, a oricărei atitudini contrare scopului şi obiectivelor Asociaţiei.
21. Cine poate deveni membru - Nov 12, 2009 9:27:00 PM
Pot fi membri ai Asociaţiei Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) cetăţenii români titulari de Decizii ale Caselor de Pensii în baza Legii nr. 189/2000 referitoare la persoanele persecutate din motive etnice, fără deosebire de apartenenţă etnică (inclusiv din minorităţile etnice), confesională, socio-profesională, politică ş.a., inclusiv soţia sau soţul celor sus menţionaţi, cu Decizii corespunzătoare (ca supravieţuitori ai foştilor refugiaţi) sau fără astfel de Decizii.
Pot fi membri ai Asociaţiei şi moştenitorii de gradele I-II ai foştilor refugiaţi, precum şi alţi membri ai familiilor foştilor refugiaţi.
Pot fi deasemenea membri ai Asociaţiei şi românii din străinătate care au fost refugiaţi în 1940-1947, cu documente doveditoare ale acestei calităţi, împreună cu membrii familiilor lor, indiferent de cetăţenia lor actuală. Asociaţia Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) primeşte în rândurile sale şi membri aderenţi sau sprijinitori, inclusiv persoane juridice, conform precizărilor din Regulamentul său intern.
22. Despre AFOR 1940-1947 - Nov 11, 2009 7:36:00 PM
Persoană juridică înfiinţată prin hotărâre judecătorească, înscrisă în Registrul Naţional al Asociaţiilor, având înregistrare fiscală, funcţionând pe termen nedeterminat, cu sediul în Bucureşti, Asociaţia Foştilor Refugiaţi (AFOR 1940-1947) a reluat şi continuă tradiţia organizării refugiului românesc din anii celui de al doilea război mondial, care a avut o rezonanţă deosebită în viaţa social-culturală a ţării, a întregii societăţi româneşti a timpului. Asociaţia Foştilor Refugiaţi ( AFOR 1940-1947 ) se constituie ca subiect de drept privat fără scop patrimonial. Ea este o asociaţie cetăţenească publică, liber consimţită, deschisă tuturor celor cărora li se adresează, fără scop lucrativ, fără caracter politic. Ea are obiective proprii cu caracter social şi cultural în domeniul specific al interesului său de grup, exprimat prin însăşi denumirea asociaţiei. Aceasta se întemeiază pe drepturile cetăţeneşti constituţionale şi funcţionează în baza legislaţiei privitoare la asociaţii şi fundaţii (O.G. 26/2000 , L. 246/2005 şi L. 305/2008) şi a aceleia referitoare la persoanele persecutate din motive etnice (O.G. 105/1999, L.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare).