Despre mine

ASES Confort Travel

ASES "Confort Travel" a fost înființată în anul 2015 ca structură de economie socială (SES), în cadrul proiectului „O nouă şansă pentru oame...

Blogs Home » Life » Calatorii » ASES Confort Travel

ASES Confort Travel

Informatii diverse despre turism, locuri si calatorii. ASES "Confort Travel" a fost înființată în anul 2015 ca structură de economie socială (SES), în cadrul proiectului „O nouă şansă pentru oameni, o nouă şansă pentru Romania” - POSDRU/173/6.1/S/146771, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1 “Dezvoltarea Economiei Sociale”.

Articole Blog